Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,99 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Фінансову стійкість підприємства тісно пов'язано із перспектив­ною його платоспроможністю. Її аналіз дає змогу визначити фінан­сові можливості підприємства на відповідну перспективу.

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктив­ний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й неза­лежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиченими коштами можна назвати такі Типи фінансової стійко­сті підприємства:

1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) — коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати;

2) нормально стійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довго­строковими позиковими джерелами;

3) нестійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забезпе­чуються за рахунок власних оборотних коштів, довгостроко­вих позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;

4) кризовий фінансовий стан — коли запаси й витрати не забез­печуються джерелами їх формування і підприємство стає на межі банкрутства.

Фінансове стійким можна вважати таке підприємство, яке за ра­хунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями.

Оцінку фінансової стійкості підприємства доцільно здійснюв і поетапно, на підставі комплексу показників.

Розглянемо на умовному прикладі порядок розрахунку норма і вних значень коефіцієнта співвідношення позикових та власних і штів, тобто коефіцієнта структури коштів підприємства (табл. 1) Нормативні показники розраховують фінансові аналітики підприї м ства.

Таблиця 1

РОЗРАХУНОК НОРМАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЗИКОВИХ ТА ВЛАСНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п

Показник

Значення показників

Відхилення (+,-)

почаюк періоду

кінець пе­ріоду

1

Основні засоби та позаоборотні акти­ви, які фінансуються за рахунок влас­них джерел (в % до всього майна)

7,97

13,05

+ 5,08

2

Необхідні матеріальні запаси (в % до усього майна)

47.56

37,57

-9,99

3

Необхідний обсяг власних коштів (Р.1)+(Р.2)

55,53

50.62

-4,91

4

Граничний обсяг позикових коштів (100-р.З)

44,47

49,38

+4,91

5

Нормативний коефіцієнт співвідно­шення позикових та власних кошгів (р.4 : р.З)

0.8

0,98

+0,18

В узагальненому вигляді показники фінансової стійкості підпри­ємства подано в табл. 2.

Таблиця 2.

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

№ п/п

Показники

Посаток періоду

Кінець періоду

Відхилення

1

Коефіцієнт автономії (незалежності)

0,1

0,7

+0,6

2

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів:

2.1. Фактичний

2.2. Нормативний

9,63

0,8

0,59

0,96

–9,04

+0,19

3

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу4

Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,27

0,87

+0,6

5

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів та майна підприємтсва

0,07

0,13

+0,06

6

Рівень довгострокової платоспроможності

0,1

2,0

+1,9

Із таблиці видно, що за відповідний період фінансова стійкість підприємства поліпшилась. Так, якщо на початок періоду, що аналі­зується, значення коефіцієнта автономії (відношення власних кош­тів до вартості майна) становило 0,1 (10 %), то на кінець цього пері­оду воно збільшилось до 0,7 (70 %).

Збільшився коефіцієнт маневреності власних коштів. Це слід розглядати як позитивну тенденцію, оскільки таке збільшення су­проводжувалось випереджаючим зростанням власних коштів щодо позичених.

Особливу увагу слід приділити коефіцієнту співвідношення по­зикових і власних коштів як одному із основних показників оцінки фінансової стійкості. Як видно з табл. 9.6, на початок цього періоду обсяг позикових коштів у 9,6 раза перевищував обсяг власних кош­тів, тоді як згідно із розрахованим раніше нормативним рівнем на­званого коефіцієнта позикові кошти не повинні були перевищувати 80 % власних коштів.

На кінець періоду фактичний коефіцієнт співвідношення позико­вих та власних коштів дорівнював 0,59, що на 0,41 відсоткового пункта (майже вдвічі) нижче за нормативний (максимально допус­тимий) (0,98).

Отже, підприємство за рік, що аналізується, трансформувалось із фінансове нестійкого, залежного підприємства у підприємство з пев­ним запасом фінансової стійкості. Перетворення підприємства на фінансове стійке дає підстави вважати його надійним та перспекти­вним діловим партнером.

Ці висновки можуть бути підтверджені і детальнішим аналізом обертання матеріальних оборотних коштів та коштів у розрахунках (табл. 3).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок