Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства

Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства

Назва:
Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,60 KB
Завантажень:
149
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Розглянемо тепер комплекс санаційних заходів, спрямованих на реструктуризацію пасивів підприємства. Ці заходи пов'язані зі змі­ною розмірів та структури фінансових джерел формування активів.

Маючи збитки, підприємства, як правило, не заінтересовані пока­зувати їх у своїй звітності, зокрема в балансі. Особливо це стосується акціонерних товариств, оскільки їхні баланси публікуються в пресі. За наявності балансових збитків суб'єктам господарювання дуже важко розраховувати на залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел, оскільки як для кредиторів, так і для потенційних інвесторів збиткове підприємство є непривабливим об'єктом фінансування.

Відтак збиткові підприємства можуть вдатися до санації балансу (чиста санація). Чиста санація передбачає покриття відображених в балансі збитків за рахунок власних та прирівняних до них коштів. Згід­но із законодавством України1, збитки підприємств можуть списуватися за рахунок резервних (страхових) фондів2, засобів цільового призначення (спеціальні фонди і цільове фінансування) або за рахунок сана­ційного прибутку, який може утворитися за зменшення статутного фонду підприємства. Ліквідність та платоспроможність підприємства в результаті чистої санації не поліпшуються, оскільки на підприємство (у даному разі) не залучаються додаткові фінансові ресурси.

Санація балансу за рахунок санаційного прибутку доцільна лише тоді. коли вичерпано інші можливості покриття балансових збитків. Даний (балансовий) прибуток утворюється в результаті зменшення статутного фонду підприємства. Санаційний прибуток — це прибу­ток, який виникає внаслідок викупу підприємством власних корпоративних прав (акцій, паїв) за курсом, нижчим від номі­нальної вартості цих прав, або в результаті їх безкоштовної пе­редачі для анулювання. Він дорівнює різниці між номінальною вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом і витратами, пов'язаними з процедурою викупу прав та зменшення статутного фонду. Якщо корпоративні права надаються для анулю­вання безкоштовно, то санаційний прибуток дорівнюватиме номі­нальній вартості наданих для анулювання прав за мінусом витрат, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу.

Порядок зменшення статутного фонду підприємств. Основні цілі та завдання зменшення статутного фонду підприємств:

• одержання санаційного прибутку, який спрямовується на по­криття балансових збитків;

• урівноваження (або перевищення) номінальної вартості акцій (паїв) з їх ринковою ціною, оскільки в період фінансової кризи мо­же скластися ситуація, коли біржова ціна буде суттєво меншою за номінальну вартість акцій. Залучення засобів шляхом додаткової емісії корпоративних прав у даному разі неможливе;

• приведення у відповідність величини основних та оборотних засобів підприємства з розміром його власного капіталу, оскільки з метою підвищення платоспроможності підприємство може прийня­ти рішення про продаж частини свого майна, що може стати причи­ною виникнення такої невідповідності;

• концентрування статутного капіталу в руках найбільш активних власників3.

У зв'язку з тим, що найпоширенішими формами організації біз­несу в Україні є акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю, ми будемо досліджувати механізм зменшення статутного капіталу підприємства на прикладі саме цих видів госпо­дарських товариств,

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за­тверджено Положення про порядок збільшення (зменшення) статут­ного фонду акціонерних товариств. Цим Положенням та Законом України «Про господарські товариства» передбачено два методи зменшення статутного фонду акціонерного товариства:

1. Зменшення номінальної вартості акцій (деномінація).

2. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості. Зменшення номінальної вартості може здійснюватися об'єднан­ням кількох акцій в одну (конверсія). Обсяги зменшення статутного капіталу визначаються рішенням зборів акціонерів, пайовиків. Рі­шення загальних зборів товариства про зміни статутного фонду приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (загальні збори визнаються правомочними, якщо в них бе­руть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства понад 60 % голосів)4.

Приклад 1.

Статутний фонд підприємства становить 100000 у.о., збитки — 12000 у.о. Загальними зборами товариства прийнято рішення щодо зменшення статутного фонду на 20000 у.о. з метою покриття збитків.

Баланс підприємства до і після зменшення статутного фонду ма­тиме такий вигляд:

а) Баланс підприємства до і після зменшення статутного фонду матиме такий вигляд

А П

1. Основні засоби

2. Запаси і витрати

3. Дебіторська заборгованість

4. Грошові кошти

400

200

150

50

1. Статутний фонд

2. Непокриті збитки

3. Довгострокові пасиви

4. Короткострокові пасиви

1000

120

10

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок