Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Назва:
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,09 KB
Завантажень:
461
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
У сучасних умовах господарювання рівень кваліфікації спе­ціалістів с одним із найважливіших факторів, які впливають на економічний і соціальний розвиток країни. Становлення в Ук­раїні ринкових відносин, тісніша інтеграція країни із світовою економічною системою пов'язані з необхідністю змін в профе­сіональній структурі зайнятого населення, насамперед спеціа­лістів вищої та середньої кваліфікації.

Серед чинників, які впливають на рівень витрат на підго­товку кадрів, можна виділити: стан економічного розвитку країни, кількість спеціалістів, які потрібно підготувати у вищих і середніх навчальних закладах, тобто потребу галузей економі­ки у спеціалістах.

В Україні діють такі види вищих закладів освіти:

— університет — багатопрофільний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за широким спектром природничих, гуманітарних, техніч­них та інших напрямів науки, техніки і культури за освітньо-природничими програмами всіх рівнів, мас розвинуту ін­фраструктуру наукових і науково-виробничих підприємств і установ;

— академія — вищий навчальний заклад освіти, який здій­снює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами усіх рівнів в окремо визначеній гаї уз і знань або виробництва, провадить фундаментальні та приклад­ні наукові дослідження, с провідним науково-методичним цен­тром і сфері своєї діяльності;

— інститут — вищий заклад освіти або підрозділ університету, академії, який здійснює підготовку фахівців з вищою ос­вітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів у пев­ній галузі науки, виробництва, освіти, культури та мистецтва. Провадить наукову та науково-виробничу діяльність.

Вищеназвані заклади належать до вищих закладів освіти III—IV рівнів акредитації.

До вищих навчальних закладів освіти належать також зак­лади освіти І і II рівнів акредитації. Це:

— коледж — вищий заклад освіти або структурний підроз­діл університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програма­ми бакалавра або молодшого спеціаліста з одного, кількох спо­ріднених напрямів підготовки або спеціальностей;

— технікум — вищий заклад освіти або структурний підроз­діл університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програма­ми молодшого спеціаліста.

Слід відмітити, що за роки незалежності практично не від­булося зменшення кількісних показників розвитку вищих нав­чальних закладів освіти. Так, у порівнянні з 1985/86 навчаль­ним роком чисельність студентів у розрахунку на 10 тис населення збільшилася на 43,7 відсотка. А у порівнянні з 1991/92 навчальним роком — на 42,9 відсотка. Однак необхід­но відзначити, що чисельність студентів вищих навчальних зак­ладів 1—II рівнів акредитації на 10 тис. населення дещо змен­шилася, при цьому спостерігається значне збільшення чисельності студентів у вищих навчальних закладах ІІІ—IV рів­нів акредитації.

Динаміка чисельності студентів у розрахунку на 10 тис. на­селення представлена в таблиці 23.

Кількість вищих навчальних закладів також зростає, насам­перед за рахунок відкриття навчальних закладів недержавної форми власності. Мережа вищих навчальних закладів освіти за формою власності представлена у таблиці 24.

Джерелами фінансування витрат на підготовку кадрів є кошти державного та місцевих бюджетів, галузевих міністерств, відомств, організацій, кошти фізичних та юридичних осіб. Ос­новним джерелом фінансування с кошти державного та місце­вих бюджетів. Так, із загальної чисельності студентів вищих навчальних закладів 1 —II рівнів акредитації 503695 чоловік на

Таблиця 23 Чисельність студентів у розрахунку на 10 тис населення

Навчальний рік

Вищі навчальні заклади державної та недержавної форми власності за рівнями акредитації

І-ІІ

ІІІ-ІV

1985/86

159

157

1990/91

145

170

1991/92

142

168

1992/93

138

164

1993/94

121

159

1994/95

125

172

1995/96

119

178

1996/97

117

192

1997/98

104

220

1998/99

100

240

Таблиця 24 Вищі заклади освіти ті формою власності і рівнями акредитації

Кількість закладів

І-ІІ рівнів акредитації

III— IV рівнів акредитації

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

Всього

у тому числі:

782

790

660

653

255

274

280

298

державних

727

738

606

592

169

199

202

206

недержавних

47

52

54

61

64

75

78

92

початок 1999/2000 навчального року за рахунок коштів держав­ного бюджету навчалося 258426 чоловік (51,3 відсотка) місце­вих бюджетів — 58947 чоловік (11,7 відсотка), галузевих мініс­терств, відомств — 7^74 чоловіки (1,6 відсотка), коштів фізичних і юридичних осіб — 178748 чоловік (35,4 відсотка)

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок