Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу

Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу

Назва:
Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,61 KB
Завантажень:
116
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Акціо­нерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним ак­ції для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Указані акції мають бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Те саме стосується і товариства з обмеженою відповідальністю щодо придбання ним паїв учасників товариства.

За санації через викуп емітентом корпоративних прав у їх держа­телів, без огляду на складний фінансовий стан, підприємство повинно мати в своєму розпорядженні достатньо ліквідних засобів, необхідних для виплати відшкодування власникам акцій (паїв). Іншою важливою умовою такого методу санації є те, що для акціонерного товариства, наприклад, викуп акцій є доцільним лише за курсом, нижчим від но­мінальної вартості. В іншому разі санаційний прибуток, який може бути спрямований на покриття балансових збитків, не створюється, а отже, зменшувати статутний фонд немає сенсу.

Приклад.

Споруду, яка входить до складу основних фондів невиробничою призначення акціонерного товариства, реалізовано за 10000 у.о. Виру­чку від реалізації цього об'єкта товариство використало для придбання власних акцій номінальною вартістю 16000 у.о. (курс 31,25 у.о. за одну акцію номінальною вартістю 50 у.о.). Власні акції підприємства відо­бражаються в активі балансу за ціною їх придбання. В результаті такої операції здійснюється перенесения суми з однієї активної статті балан­су на іншу. Безпосередньо після цього придбані акції анулюються (вар­тість активів зменшується на 10000 у.о.) з одночасним зменшенням статут­ного капіталу на номінальну вартість анульованих акцій (16000 у.о.) Виникає санаційний прибуток у розмірі різниці між номінальною вар­тістю анульованих акцій і курсом їх придбання. Цей прибуток спрямо­вується безпосередньо на покриття балансових збитків. Баланс підпри­ємства в процесі проведения санації буде змінюватися так:

а) Баланс підприємства перед проведенням санації

А

П

1.Основні засоби

2.Оборотні засоби

35000

9000

1.Статутний фонд

2. Непокриті збитки

3.Довгострокові пасиви

4.Короткострокові пасиви

60000

6000

30000

10000

Баланс

94000

Баланс

94000

б) Баланс підприємства після придбання власних акцій

А

П

1.Основні засоби

2.Власні акції

3.Оборотні засоби

25000 10000 59000

1.Статутний фонд

2.Непокриті збитки

3.Довгострокові пасиви

4.Короткострокові пасиви

60000

6000

30000

10000

Баланс

94000

Баланс

94000

в) Баланс підприємства після анулювання придбаних акцій

А

П

1. Основні засоби 2. Оборотні засоби

25000 59000

1. Статутний фонд 2. Довгострокові пасиви 3. Короткострокові пасиви

44000

30000

10000

Баланс

84000

Баланс

84000

За використання такого методу санації підприємство може по­крити засвідчені в балансі збитки, однак його платоспроможність та ліквідність дещо погіршуються, оскільки для придбання власних корпоративних прав витрачаються ліквідні засоби.

Найбільш заінтересованими в санації неспроможного підприємс­тва особами є його власники (акціонери, пайовики тощо). Вони, як правило, несуть значний тягар фінансування санаційних заходів. Фінансування санації власниками може здійснюватися:

а) збільшенням (зменшенням) статутного фонду;

б) наданням позик;

в) наданням цільових внесків на безповоротній основі. У результаті санації балансу підприємство не мобілізує додатко­вих коштів, однак створює необхідні передумови (урівноважування номінальної вартості акцій (паїв) з їх ринковою ціною) для залучен­ня зовнішніх фінансових джерел у майбутньому. На практиці в са­наційних цілях досить часто слідом за зменшенням статутного капі­талу здійснюється його збільшення. Ця операція має назву «двосту­пінчастої санації».

Основні цілі збіль­шення статутного капіталу підприємства:

• мобілізація фінансових ресурсів для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру, для модернізації існуючих потужностей, переобладнання чи розширення виробництва;

• збільшення частки капіталу, в межах якої власники підприєм­ства відповідають за його зобов'язаннями перед кредиторами, тобто підвищення кредитоспроможності суб'єкта господарювання та його фінансової стійкості;

• поліпшення ліквідності та платоспроможності підприємства, оскільки збільшення капіталу пов'язане, як правило, із залученням додаткових грошових ресурсів;

• акумуляція фінансового капіталу для придбання корпоративних прав інших підприємств, у тім числі з метою посилення впливу на та­кі підприємства, їх поглинання чи придбання їхніх потужностей.

Для залучення засобів збільшенням статутного капіталу не потрібна ні застава майна, ні гарантії третіх осіб. Крім того, ресурси, вкладені в статутний фонд підприємства, залишаються в його розпорядженні про­тягом довгострокового періоду. Структурно-логічну схему збільшення статутного капіталу підприємства зображено на рис. 11.6.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок