Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Назва:
БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,78 KB
Завантажень:
831
Оцінка:
 
поточна оцінка 0.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
ПЛАН

Вступ

1. Поняття бюджетної класифікації

2. Структура бюджетної класифікації України

3. Класифікація доходів бюджету

4. Класифікація видатків бюджету

5. Класифікація фінансування бюджету

6. Класифікація боргу та складові частини бюджету

Використана література

Вступ

Для того, щоб можна було порівнювати бюджетні дані в загальнодержавному та міжнародному масштабах, застосовують бюджетну класифікацію. Україна також використовує даний логічний поділ основних напрямків (групування) доходів та видатків бюджету за певними ознаками. У даній роботі розглянемо головні принципи бюджетної класифікаціїа та її структуру.

1. Поняття бюджетної класифікації

Бюджетна класифікація — групування доходів та видатків бюджету за відповідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних.

Структура бюджетної класифікації розробля­ється Кабінетом Міністрів України, а нова її структура затверджена Постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 р.

Закон визначає бюджетну класифікацію як “єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних”. Саме че­рез бюджетну класифікацію здійснюється єдиний облік доходів і видатків, складається звітність про виконання бюд­жетів.

Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.

З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями і економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.

2. Структура бюджетної класифікації України

Бюджетна класифікація України складається з чотирьох розділів: Розділ 1. Доходи бюджету.

Розділ 2. Видатки бюджету.

Розділ 3. Фінансування бюджету.

Розділ 4. Державний борг.

Доходи

(за предметною класифікацією) за основу взятий вид платежу

Видатки

(за відомчо-галузевими ознаками)

1. Розділи. Вид платежу:

• податкові надходження;

• податок на додану вар­тість; платежі з прибутку; платежі населення;

• неподаткові доходи;

• доходи від операцій з капіталом;

• офіційні трансферти;

• державні цільові фонди.

1. Розділи:

• народне господарство;

• соціально-культурні за­ходи;

• управління,

• оборона і т. ш.

2. Глави: міністерства, ві­домства

2. Глави: міністерства, відомства

3. Параграфи: галузі на­родного господарства

3. Параграфи: галузі на­родного господарства; за­ходи

4. Статті: статті в дохо­дах майже не використо­вуються

4. Статті: заробітна пла­та; стипендії; канцеляр­ські витрати

Розділ І “Доходи бюджету” поділяється на групи, підгру­пи, статті і підстатті. Групи доходів — це податкові надход­ження та неподаткові доходи, доходи від операцій з капіта­лом, офіційні трансферти і державні цільові фонди.

Розділ ІІ “Видатки”. Класифікація видатків бюджетів складається з функціональ­ної, відомчої та економічної структури видатків.

Функціональна структура видатків бюджетів України ви­значає основні напрями державної діяльності:

1. Державне управління;

2. Міжнародна діяльність;

3. Фундаментальні до­слідження і сприяння науково-технічному прогресу;

4. Націо­нальна оборона і т.д. (всього 24 розділи). Розділи поділя­ються на підрозділи, тобто більш детальні частини. Наприк­лад, розділ «Державне управління» включає в себе 6 підрозділів: функціонування законодавчої влади, функціо­нування виконавчої влади, утримання Президента України та його апарату, утримання фінансових та фіскальних органів, загальне планування і статистичні служби, інші видатки на загальнодержавне управління. Підрозділи можуть мати цільові статті і види витрат.

Економічна структура видатків групує видатки державно­го і місцевих бюджетів за їх економічним змістом. Вона по­діляється на поточні видатки і капітальні видатки, а також на предметні статті, підстатті та елементи витрат.

Розділ III «Фінансування бюджету» передбачає залучення коштів для фінансування видатків бюджету — внутрішнє і зовнішнє фінансування.

У розділі IV «Державний борг» наводиться структура дер­жавного внутрішнього і зовнішнього боргу.

3. Класифікація доходів бюджету

1. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок