Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів

Назва:
Звіт про рух грошових коштів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,12 KB
Завантажень:
531
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Звіт про рух грошових коштів
План
1. Звіт про власний капітал
2. Агрегована фінансова звітність, її призначення і використання
3. Методика складання Звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів відображує рух грошових коштів на підприємстві протягом звітного періоду. Він складається з трьох розділів, у яких розкривається рух коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Результат звіту показує зміни у стані грошових коштів, що відбулися протягом звітного періоду. Звіт дає змогу відповісти на запитання: збільшився чи зменшився обсяг грошових коштів на підприємстві й за рахунок чого це збільшення чи зменшення відбулося?
Звіт про рух грошових коштів за_20_р.
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових
різниць
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
Витрати на сплату відсотків
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в
чистих оборотних активах
Зменшення (збільшення):
оборотних активів
витрат майбутніх періодів Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань
доходів майбутніх періодів Грошові кошти від операційної діяльності Сплачені:
відсотки
податки на прибуток Чистий рух коштів до надзвичайних подій Рух коштів від надзвичайних подій Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів Отримані:
відсотки
дивіденди Інші надходження Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу Отримані позики Інші надходження Погашення позик Сплачені дивіденди Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають коригуванням прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, забезпечень, пов'язаних з операційною діяльністю, амортизації необоротних активів, прибутку (збитку) від неопераційної діяльності, витрат на сплату процентів, сплачений податок на прибуток, доходів та витрат майбутніх періодів.
За статтею "Чистий рух коштів від операційної діяльності9* відображають результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначають на основі аналізу змін у статтях розділу Балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції". При розрахунку чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності враховують надходження коштів у результаті реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; отримані відсотки, дивіденди, інші надходження, а також витрати коштів на придбання фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, інші платежі, пов'язані з інвестиційною діяльністю.
Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначають на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні
зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо). У статті "Надходження власного капіталу" відображуються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Звіт про рух грошових коштів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок