Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Назва:
ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,74 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
Як уже було сказано, розрізняють два види зносу основних фон-дів— фізичний і моральний.
Фізичний знос — це поступова втрата основними фондами спо-живної вартості в процесі експлуатації, тобто суто матеріальний знос їх окремих елементів. Фізичний знос залежить від багатьох факторів, зокрема: особливостей технологічного процесу; якості обслугову-вання основних фондів; кваліфікації робітників та їхнього ставлення до основних фондів у процесі використання, інтенсивності та умов їх використання. Розрізняють повний і частковий знос основних фондів.
Повний знос передбачає повну заміну зношених основних фон-дів через нове капітальне будівництво або придбання нових основ-них фондів.
Частковий знос компенсується здійсненням капітального ремон-ту основних фондів.
Моральний знос — це знос основних фондів унаслідок створення нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин та устаткування. Поява досконаліших видів устаткування з підвище-ною продуктивністю робить економічно доцільною заміну діючих основних фондів іще до їх фізичного зносу.
Несвоєчасна заміна морально застарілих основних виробничих фондів призводить до того, що собівартість підвищується, а якість знижується порівняно з продукцією, виготовленою на досконаліших машинах та устаткуванні.
Моральний знос зменшує вартість основних виробничих фондів через скорочення суспільне необхідних витрат на їх відтворення. Сума нарахованого зносу характеризує стан основних виробничих фондів. Вирахуванням з первісної (відновлюваної) вартості основ-них виробничих фондів суми зносу визначають залишкову вартість основних виробничих фондів.
3В = [В(100-І)] : 100,
де Зв — залишкова вартість основних виробничих фондів;
В — відновлювальна (первісна) вартість основних виробничих фондів;
І — ступінь зносу основних виробничих фондів, %. Сума нарахованої амортизації береться за вартість фізичного зносу.
Амортизація — це процес поступового перенесення вартості ос-новних виробничих фондів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нор-мами амортизаційних відрахувань, установленими законодавчими актами. Амортизаційні відрахування включаються до складу вало-вих витрат виробництва й обігу, що беруться для обчислення оподат-ковуваного прибутку.
За рахунок амортизаційних відрахувань фінансуються витрати:*
на придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання, у тім числі на самостійне ви-готовлення основних фондів для власних виробничих потреб (вклю-чно з витратами на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів);*
на здійснення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших способів поліпшення основних фондів.
Безпосередньо відносяться до складу валових витрат звітного періоду:*
витрати на придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх наступної реалізації іншим підприємствам чи ви-користання таких основних фондів у виробництві інших основних фондів, призначених для такої реалізації;*
кошти та витрати на утримання основних фондів, що перебу-вають на консервації.
Розмір амортизаційних відрахувань залежить від балансової вар-тості основних фондів і норм таких відрахувань, а також від методів їх нарахування.
Відповідно до чинного законодавства суб'єктам підприємниць-кої діяльності пропонується як базу для нарахування амортизації за-стосовувати залишкову вартість основних виробничих фондів, скориговану на суму капітального ремонту понад суми, віднесені на витрати виробництва з поправкою на індекс інфляції.
Підприємства мають право самостійно застосовувати метод при-скореної амортизації. Завдяки прискореній амортизації зменшують-ся витрати від морального старіння основних виробничих фондів.
Сутність прискореного методу нарахування амортизації поля-гає в тім, що без скорочення встановлених нормативних строків служби основних фондів підприємствам дозволяється протягом двох років проводити амортизаційні відрахування в підвищених роз-мірах, але з відповідним зниженням їх у наступні роки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок