Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> реферат на тему: Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент / сторінка 3

Назва:
Фінансовий менеджмент
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,07 KB
Завантажень:
31
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
грн.
5) складається рівняння загального обсягу витрат підприємства, що відображає залежність зміни загальних витрат від обсягу виробництва:
Поріг рентабельності у вартісному вираженні визначається таким чином:
У натуральному вираженні поріг рентабельності визначається:
За умови виробництва і реалізації підприємством товарів різного асортименту порогова кількість товарів окремого асортименту визначатиметься як:
Зверніть увагу, що результат від реалізації після відшкодування змінних витрат — це валова маржа (маржинальний дохід, валовий прибуток, контрибуційна маржа).
У точці беззбитковості прибуток дорівнює нулю, валова маржа — постійним витратам.
Ще одним методом визначення порогу рентабельності є графічний спосіб.
Приклад 2
Таблиця 15.2. Дані діяльності підприємств
Показник | У тис. грн | У відносному вираженні до виручки від реалізації
Виручка від реалізації | 2000
Змінні витрати | 1100 | 1100 =0,55 2000
Валова маржа | 900 | 900 =0,45 2000
Постійні витрати | 860
Прибуток | 40
Перший та другий способи визначення точки беззбитковості зображено на рис. 15.2.
Другий спосіб ґрунтується на рівності виручки та сумарних затрат.
Додаткові дані до прикладу.
Якщо обсяг реалізації становитиме 3822, виручка покриє суму витрат і прибуток дорівнюватиме 0.
Кожна наступна одиниця реалізованого товару, починаючи з 3823, даватиме прибуток.
Перший спосіб
Другий спосіб
Рис. 15.2. Графічне вираження точки беззбитковості
Діяльність підприємства має на меті не лише беззбитковість виробництва, а й отримання прибутку. Цільове планування прибуткує логічним продовженням аналізу беззбитковості.
Обсяг реалізації, потрібний для одержання планової величини прибутку, розраховують згідно з методикою визначення точки беззбитковості з урахуванням планової величини прибутку.
Приклад 3. Підприємство планує отримати 15 000 гри прибутку від реалізації виробів. Ціна — 70 грн; реалізовано 1000 од. — 70 000 грн; змінні витрати (50 грн ? 1000 од.) = = 50 000 грн; валова маржа — 20 000; постійні витрати — 12 000 грн.
Слід визначити, скільки потрібно виготовити і продати виробів, щоб отримати планову величину прибутку:
або
Можна обчислити і величину прибутку, який одержить підприємство за запланованого рівня виробництва і продажів.
Також можна визначити і ціну виробів, за якою потрібно продати товар з метою отримання запланованої величини прибутку.
Основи управління активами підприємства та їх структурою
Активи це ресурси, контрольовані підприємством, використання яких зумовлює збільшення економічних вигід у майбутньому. До їх складу входять усі матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать підприємству на певну дату, а також їх розміщення та використання.
Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу, чи протягом 12 місяців з дати балансу*31.
*31: {Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. A.M. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2005. — 627 с.}
Операційний цикл — проміжок часу між придбанням запасів для здійснення господарської діяльності й отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.
У балансі активи підприємства розміщені у трьох розділах:
1) необоротні активи;
2) оборотні активи;
3) витрати майбутніх періодів.
До необоротних активів належать: нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції; довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи й інші необоротні активи.
Головні завдання управління оборотними активами полягають у: забезпеченні безперервності процесу виробництва, пришвидшенні обіговості оборотних активів, поліпшенні рентабельності оборотних активів, мінімізації ризиків і витрат, пов'язаних із формуванням та використанням оборотних активів.
З метою забезпечення безперервності процесу виробництва слід сформувати окремі види активів відповідно до обсягів господарської діяльності підприємства і тривалості його операційного циклу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Фінансовий менеджмент

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок