Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Скачати: Фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Фінансовий менеджмент
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,07 KB
Завантажень:
31
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Фінансовий менеджмент
План
1. Сутність, функції та політика фінансового менеджменту
2. Управління беззбитковістю діяльності підприємства в умовах впливу фінансових ризиків
3. Основи управління активами підприємства та їх структурою

Сутність, функції та політика фінансового менеджменту
Фінансовий менеджмент — це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єкта господарювання та оптимізації обігу його грошових коштів*26.
*26: {Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. A.M. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2005. — 627 с.}
Матеріальна основа фінансового менеджменту — реальний грошовий обіг, тобто економічний процес, який зумовлює рух вартості, що супроводжується певним потоком грошових платежів та розрахунків.
Головна мета фінансового менеджменту полягає в забезпеченні максимізації добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періодах*27, раціональному використанні ресурсів з метою створення ринкової вартості, здатної покрити всі витрати, пов'язані з використанням ресурсів, і забезпечити прийнятний рівень доходів на умовах, адекватних ризику вкладників капіталу.
*27: {Фінансовий менеджмент: Навч. посіб./ За ред. Г.Г. Кірейцева. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр навч. літ., 2004. — 531 с.}
Фінансовий менеджмент реалізує головну мету й основні завдання шляхом здійснення таких функцій: створення доходів (накопичення капіталу), здійснення витрат (розподільна), контроль ефективності*28.
*28: {Коваленко Л.О., Ревньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. – 2-гк вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с. }
Створення доходів виявляється в роботі фінансового менеджера за допомогою своєчасної та повної концентрації фінансових ресурсів у фондах грошових коштів. Розподільна функція виявляється в масштабі підприємства через розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень, насамперед, виручки від реалізації продукції або послуг. Розподільна діяльність потребує від фінансового менеджера перманентних інвестиційних рішень; він має залучати всі тимчасово вільні ресурси та спрямовувати їх, авансувати в пріоритетні чи найефективніші вкладення.
Контрольна функція фінансів тісно пов'язана з попередніми, вона виявляється шляхом аналізу фінансових показників, за допомогою заходів фінансового впливу — головні рішення фінансового менеджера.
Основною умовою виконання зазначених функцій є розробка фінансової стратегії діяльності підприємства. Під поняттям фінансової стратегії розуміють формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності й вибір найефективніших шляхів їх досягнення*29.
*29: {Там само. }
Фінансова стратегія є частиною загальної стратегії підприємства.
До основних етапів процесу формування фінансової стратегії підприємства належать:
1) визначення загального періоду формування фінансової стратегії;
2) дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища та кон'юнктури фінансового ринку;
3) формування стратегічних цілей фінансової діяльності;
4) конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами її реалізації;
5) розробка фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності. Цей етап формування фінансової стратегії найвідповідальніший.
Фінансова політика — форма реалізації фінансової ідеології та фінансової стратегії підприємства за найбільш важливими аспектами фінансової діяльності на окремих етапах її здійснення. На відміну від фінансової стратегії в цілому, фінансова політика формується лише з конкретними напрямами фінансової діяльності підприємства, що потребують забезпечення найефективнішого управління з метою досягнення головної стратегічної мети цієї діяльності;
6) оцінка ефективності розробленої фінансової стратегії. Цей процес є завершальним етапом розробки фінансової стратегії підприємства і здійснюється за такими основними параметрами:—
узгодження фінансової стратегії підприємства із загальною стратегією його розвитку;—
узгодженість фінансової стратегії підприємства з передбаченими змінами зовнішнього фінансового середовища;—
внутрішня збалансованість фінансової стратегії;—
реалізованість фінансової стратегії;—
прийнятність рівня ризиків, пов'язаних із реалізацією фінансової стратегії;—
результативність розробленої фінансової стратегії.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Фінансовий менеджмент

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок