Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Податкова система України

Податкова система України

Назва:
Податкова система України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,86 KB
Завантажень:
383
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Податкова система України
План
1. Суть і функції податків
2. Необхідність і напрями податкової реформи в Україні
3. Реформування системи податкових пільг
Суть і функції податків
Система податків та зборів України — це сукупність пе-редбачених податковим законодавством України загальнодер-жавних та місцевих податків і зборів, принципів, форм і методів їх встановлення, зміни, скасування, обчислення та сплати. Сис-тема податків та зборів в Україні встановлюється виключно за-конами України.
У законодавстві України не чітко розмежовуються категорії "податок" і "збір". Однак за своєю економічною суттю вони суттєво відрізняються.
Податок — це обов'язковий, індивідуальний, безвідплатний платіж, який сплачують до бюджету фізичні та юридичні особи у порядку, встановленому податковим законодавством України.
Збір — обов'язковий платіж, який сплачують юридичні та фізичні особи за вчинення державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами дій, які ма-ють юридичне значення, за надання певних прав, видачу до-зволів і ліцензій, а також для забезпечення функціонування си-стеми державного соціального страхування і державного соціального забезпечення.
Не є податком або збором платежі, що не встановлені подат-ковим законодавством України, а також платежі у вигляді штра-фів та інших майнових стягнень за порушення податкового за-конодавства.
Обов'язок щодо сплати податку (збору) — це обов'язок платника податку (збору) сплатити належну суму податку (збору) у порядку та у термін, встановлені податковим законодавством України. Податок (збір) сплачується тільки грошовими коштами, причому допускається проведення взаємозаліку сум податку (збору), що підлягають сплаті за наявності заборгованості бюджету перед таким платником.
Соціально-економічна сутність податків виявляється в їх функціях. Як вважає більшість економістів, податки викону-ють такі основні функції:
- фіскальну;
- розподільчу;
- регулюючу.
Фіскальна функція забезпечує необхідні умови для створення матеріальної бази функціонування суспільства. Тобто за до-помогою податків держава мобілізує кошти для утворення грошових фондів, які забезпечують виконання покладених на неї функцій.
Розподільча функція забезпечує розподіл вартісних пропорцій між платниками податків і державою. Тобто саме за допомогою податків держава встановлює вартісні пропорції такого перерозподілу.
Регулююча функція полягає у впливі податків на різні види діяльності та безпосередньо на платників податків. Через податки, власне, держава регулює процеси виробництва та споживання в суспільстві.
За формою взаємовідносин між платником і державою по-датки поділяють на прямі і непрямі.
Прямі податки — це податки, що встановлюються безпосе-редньо щодо платника, який сплачує їх до бюджету держави. Обсяги таких податків залежать від податкової бази.
Непрямі податки — це податки, які справляються до бю-джету за допомогою цінового механізму, причому конкретні платники податків не завжди є їхніми носіями. Непрямі податки встановлюють у цінах товарів, робіт та послуг, а їх обсяг для окремого платника (носія податку) визначається обсягом спо-живання і не залежить від його доходів.
Залежно від органу влади, який встановлює податки, тобто за рівнем запровадження, податки поділяють на загальнодержавні та місцеві.
Загальнодержавні податки — це обов'язкові платежі, що встановлюються найвищими органами влади і є обов'язковими для справляння на всій території країни незалежно від того, до якого бюджету вони зараховуються.
Місцеві податки — це обов'язкові платежі, які встановлюються місцевими органами влади, а їх справляння є обов'язко-вим лише на певній території.
Ставки податків та зборів не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Однак на практиці в умовах активного рефор-мування податкової системи цього правила не завжди дотримуються.
В Україні існує дворівнева система оподаткування підприємств, організацій та фізичних осіб: перший рівень — загально-державні податки і збори (обов'язкові платежі), другий — місце-ві податки і збори (обов'язкові платежі).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Податкова система України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок