Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> ДОХОДИ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ

ДОХОДИ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ

Назва:
ДОХОДИ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,49 KB
Завантажень:
188
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
на тему:
ДОХОДИ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ


ПЛАН
Вступ
1. Загальна характеристика цільових фондів
2. Пенсійний фонд
3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати праце-здатності
4. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на ви-робництві та професійних захворювань
6. Фонд Чорнобиля
7. Державний фонд охорони навколишнього природного середовища
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Рахунки цільових фондів Державного бюд-жету створюють у відповідності до законів.
Передача коштів з рахунка загального фонду на рахунки цільових фондів бюджету дозволяється тільки у відповідності до бюджетних призначень.
Управління коштами державних цільових фон-дів є автономним відносно бюджетів. Керівництво цих фондів самостійно визначає напрями витрачання коштів відповідно до законодавства.
Цільові фонди певною мірою доповнюють Дер-жавний бюджет, мають строго цільове призна-чення і на інші цілі не використовуються.
По суті перелічені фонди є новою складовою частиною фінансів України, яка перебуває на стадії становлення.
Державні цільові фонди - це форма перероз-поділу і використання фінансових ресурсів, залу-чених державою для фінансування суспільних потреб з визначених джерел, які мають цільові призначення.
До найважливіших соціальних фондів в Укра-їні належать:
Пенсійний фонд;
Фонд Чорнобиля;
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
Фонд загальнообов'язкового державного со-ціального страхування на випадок безробіття;
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захво-рювань.
До економічних фондів належать:
Державний дорожній фонд України (у скла-ді Державного бюджету України);
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища та інші;
Державні цільові фонди - це сукупність фон-дів грошових коштів, які знаходяться в роз-порядженні центральних і місцевих органів влади.
1. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
Для забезпечення виконання Закону України «Про пенсійне забезпечення» у 1992 р. було створено Пенсійний фонд України як самостійну фінансову структуру.
Кошти фонду не входять до Державного бю-джету і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій і допомоги.
Правові відносини у сфері пенсійного страху-вання базуються на Конституції України і регу-люються:
> Кодексом законів про працю України;
> Законом України «Про пенсійне забезпечен-ня» від 5.11.91 року № 1788-ХИ;
> Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796-ХІІ;
> Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 ро-ку (400/97-ВР);
V Указом Президента України «Про невідклад-ні заходи щодо погашення заборгованості з ви-плати пенсій» від 31.08.1998 року та іншими законодавчими актами.
Джерела надходжень у Пенсійний фонд
Бюджет фонду формується за рахунок:
> зборів на обов'язкове державне пенсійне стра-хування;
> сум фінансових санкцій, стягнених за порушення сплати зборів на обов'язкове державне пен-сійне страхування;
> коштів Державного бюджету на виплату окремих видів пенсій;
> відрахувань органами місцевого бюджету відсотків від суми фіксованого податку (10%), від суми коштів, одержаних від продажу спеці-альних торгових патентів (17%);
> перерахувань відділеннями Державного каз-начейства України 42% від суми єдиного по-датку, 68% від суми фіксованого сільськогоспо-дарського податку;
> сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду;
> додаткових і спеціальних зборів;
> добровільних внесків підприємств, органі-зацій, населення;
> інших надходжень.
Основним джерелом доходів Пенсійного фонду є збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Платниками збору є:
1) суб'єкти підприємницької діяльності неза-лежно від форм власності, їх об'єднання, бюд-жетні, громадські та інші установи і організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;
2) філії, відділення підприємств, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на іншій території;
3) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найма-них працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єк-тами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу;
4) фізичні особи, які працюють на умовах тру-дового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є чле-нами творчих спілок тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: ДОХОДИ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок