Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Формування світових фінансових центрів

Формування світових фінансових центрів

Назва:
Формування світових фінансових центрів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,44 KB
Завантажень:
327
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Формування світових фінансових центрів


Об'єктивною основою становлення міжнародного фінансового ринку стали розвиток міжнародного поділу праці, інтернаціоналіза-ція суспільного виробництва, концентрація і централізація фінансо-вого капіталу. Нині міжнародний фінансовий ринок — це величезні фінансові центри, які мобілізують і перерозподіляють у всьому світі значні обсяги фінансових ресурсів. У цих центрах здійснюється переважна більшість усіх міжнародних валютних, депозитних, кредит-них і страхових операцій.
Для того, щоб перетворитись у розвинутий міжнародний фінан-совий центр, здатний обслуговувати зростаючі світові потоки капіта-лу між собою та іншими міжнародними, регіональними та місцеви-ми фінансовими ринками, центр має володіти всіма необхідними еле-ментами підтримки як своїх національних, так і міжнародних опе-рацій. Ці елементи включають у себе:*
стійку фінансову систему і стабільну валюту;*
інститути, що забезпечують функціонування фінансових ринків;*
гнучку систему фінансових інструментів, які забезпечили б кредиторам різноманітність варіантів щодо затрат, ризику, прибут-ку, термінів ліквідності та контролю;*
відповідну структуру і достатні правові гарантії, які здатні викликати довіру в міжнародних позичальників та кредиторів;*
людський капітал, що вільно володіє спеціальними фінансо-вими знаннями, як результат систематичного навчання і пере-підготовки. Жоден міжнародний фінансовий центр не зможе кон-тролювати значний обсяг міжнародних операцій без добре поінфор-мованих людей, які працюють на фінансових ринках, і необхідної техніки та засобів зв'язку (у тому числі комп'ютерних), які без-перебійно з'єднують фінансовий центр з іншими центрами всере-дині країни і за кордоном для здійснення безготівкових розра-хунків і готівкових платежів;*
здатність спрямовувати іноземний капітал через активні, все-охоплюючі й мобільні ринки — комплексні ринки, як довготермі-нові, так і короткострокові, які надають позичальникам та інвесто-рам великі можливості;*
економічну свободу: фінансовий ринок не може існувати без свободи діяльності, споживання, накопичення й інвестування.
Розвиток фінансових інститутів, інструментів і спеціальних знань, необхідних для перетворення у міжнародний центр, потребує значно-го часу і зусиль. Так, для того, щоб створити свій міжнародний фінан-совий центр, Лондону було необхідно декілька століть, Нью-Йорку і Токіо — близько ста років. Берлін також у свій час був одним із важливих європейських фінансових центрів, але його значення після Другої світової війни значно знизилося. Існує значна кількість оф-фшорних банківських центрів, які функціонують як міжнародні тран-зитні центри (Гонконг, Сінгапур, Багами).
Найбільш цікавим, як з погляду становлення і розвитку, так і виняткової здатності вчасно реагувати на потреби часу, є Лондон як
визнаний світовий фінансовий центр.
Історія його започаткування сягає сивої давнини, коли англій-ський уряд у 1215 p. проголосив Велику хартію вольностей, яка гарантувала індивідуальні права в Англії і те, що Лондон є безпеч-ним місцем для вітчизняних і зарубіжних торговців. Створення Англійського банку і Королівської біржі в 1690 p. заклало органі-заційні основи для розвитку лондонських фінансових ринків, а про-мислова революція XVIII ст. забезпечила Великій Британії стійку комерційну, фінансову та економічну базу. Лондон функціонував як єдиний світовий фінансовий центр понад 200 років, оскільки бри-танський золотий стандарт був наріжним каменем тодішньої світо-вої грошової системи, а капіталовкладення у фунтах стерлінгів за кордоном домінували як у світовій торгівлі, так і в інвестиціях і фінансах до Першої світової війни.
Між Першою і Другою світовими війнами, незважаючи на ви-клик Нью-Йорка, Лондон залишився домінуючим фінансовим цен-тром, оскільки продовжував очолювати стерлінговий валютний блок країн Британської Співдружності й залишався лідером світових банківських операцій, управляючи обслуговуванням фінансування міжнародної торгівлі через свій грошовий ринок і торгівлею міжна-родними цінними паперами через свій вторинний ринок.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Формування світових фінансових центрів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок