Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Операції СПОТ

Операції СПОТ

Назва:
Операції СПОТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,63 KB
Завантажень:
71
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
Операції СПОТ


ПЛАН
1. Поняття операції СПОТ, її особливості
2. Характеристика угод типу “СПОТ”
3. Операції СПОТ та форвардний курс
4. Строкові та форвардні операції
5. Практика визначення дати СПОТ
Список використаної літератури


1. Поняття операції СПОТ, її особливості
Операції спот - найпоширеніші та ста-новлять до 90% обсягу валютних угод. У міжнародній практиці прийнято, що поточні конверсійні операції здійснюються на умо-вах спот, тобто з датою валютування на 2-й робочий день після дня укладання угоди. Міжнародний ринок поточних кон-версійних операцій називається спот - ринком.
Спот-курс (курс спот) - ціна валюти однієї країни, вираже-на у валюті іншої країни. Спот є угодою купівлі-продажу валюти за курсом, зафіксованим в угоді, від-повідно до якої обмін валют між банками-контрагентами прово-диться, як правило, протягом 2-х робочих днів, не враховуючи дня укладення угоди. Той, хто прострочив платіж, платить прогресив-но зростаючий штраф-відсоток. Швидкість одержання валюти в таких операціях дала підстави називати ці угоди "готівковими".
Головний курс спотових угод - це курс телеграфного пе-реводу. В основі угод спот лежать кореспондентські відносини між банками. Умови розрахунків спот досить зручні для контра-гентів угоди: протягом поточного і наступного дня зручно обро-бити необхідну документацію, оформити платіжні та інші теле-кси для виконання умов угоди.
Крос-операції застосовуються при поєднанні валютного обміну з купівлею-продажем цінних паперів. Цікавим є досвід триступеневої схеми, що практикувалась нашими маклерами: до-лар - ваучер - гривня - долар. Угода давала спекулятивний ефект в умовах відносно низького валютного котирування привати-заційного сертифікату порівняно з його гривневим курсом.
Своп є валютною операцією, що поєднує купівлю валюти на умовах спот у замін на національну з наступними вику-пами. Операція свот здійснюється з метою придбання валюти, не обхідної для міжнародних розрахунків, підтримки певних залишків на поточних рахунках, диверсифікації валютних резервів, тобто пе-ревід резервів з однієї валюти в іншу. Валютний своп - це комбінація двох протилежних конверсійних угод на однакову суму з різними датами валютування. Щодо свопу, то дата виконання найближчої угоди називається датою валютування, а дата вико-нання більш віддаленої за терміном зворотної угоди - датою завер-шення свопу. Свопи, як правило, укладаються на термін до 1 року.
Якщо найближча конверсійна угода є купівлею валюти (базової, як правило), а більш віддалена - продажем валюти, та-кий своп називається "купив/продав", а якщо навпаки, то "про-дав/купив" .
Суть валютної операції своп полягає в обміні між двома банками на визначений час двох валют з поверненням один од-ному в кінці угоди початкових валют. Операція своп є різнови-дом репорту або депорту, тобто комбінацією готівкового прода-жу і термінової купівлі валюти або навпаки.
Репорт є терміновою угодою, при якій власник цінних паперів або валюти продає їх банку (на біржі) із зобов'язанням наступного викупу через певний строк за новою, більш вищою ціною (курсом). Різниця між продажною і покуп-ною ціною складає фактичну плату за кредит. Ця різниця також називається репорт.
Звичайно, забезпеченням операції репорту є державні цін-ні папери, серед яких найбільш привабливими є державні корот-кострокові облігації.
Депорт є терміновою угодою, протилежною репорту. Депорт укладається (як правило, на біржі) у розра-хунку па зниження курсу пінних паперів (валюти) з метою отри-мання прибутку у вигляді курсової різниці.
2. Характеристика угод типу “СПОТ”
Операції спот - найпоширеніші та становлять до 90% обсягу валютних угод.
Валютна операція "спот" — це купівля-продаж валюти на умовах її поставки протягом двох робочих днів від дня укладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді.
У міжнародній практиці прийнято, що поточні конверсійні операції здійснюються на умовах спот, тобто з датою валютування на 2-й робочий день після дня укладання угоди. Міжнародний ринок поточних конверсійних операцій називається спот-ринком.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Операції СПОТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок