Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Методи визначення ефективності діяльності банківської системи України

Методи визначення ефективності діяльності банківської системи України

Назва:
Методи визначення ефективності діяльності банківської системи України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,93 KB
Завантажень:
479
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Методи визначення ефективності діяльності банківської системи України


В умовах перехідної економіки України та зміни пріоритетів у дослідженнях вітчизня-них науковців проблема визначення ефективності банківської системи постає у новому світлі та потребує всебічного аналізу.
На нашу думку, для визначення ефективності банківської системи недостатнім буде застосування одного або групи коефіцієнтів. Доцільним є використовувати метод, що зосереджує увагу не тільки на дослідженні системи, а й навколишнього середовища. Таким методом є системний підхід, який є науковою основою та методологічним інстру-ментом оцінки результатів діяльності складних систем.
Логіка, термінологія та методологічна концепція системного підходу представлена досить повно. Перші згадки про системний підхід як метод наукового пізнання знаходимо в тектології О.О. Богданова (1912 р.) ще початку двадцятого століття. Загальну теорію систем, широко підтриману в наукових колах і поширену на всі найважливіші сфери сучасної науки, у 50-х роках ХХ ст. сформулював Л. фон Берталанфі [1, с.12], якого і вважають засновником системного підходу [2, с. 7; 3, с. 254].
Науковці визначають систему як ціле, що неможливо розділити на незалежні частини. Звідси випливають дві найважливіші властивості системи: кожна частина системи має якості, які втрачаються, якщо елементи відділити від системи, і кожна система має такі властивості – і суттєві, – які відсутні у її частин [4, с. 39]. Ефективність функціонування сис-тем за системного підходу визначається взаємодією між елементами системи, а не ре-зуль-татами роботи окремих її частин. Зв’язок складових системи призводить до виник-нення інтегральності системи, що відсутня у окремої частини системи.
Банківська система є самостійним формуванням, визначеним на законодавчому рівні, з чіткою структурою, елементами та взаємозв’язками між ними. Самостійність банківської системи як економічного формування виражається у трьох напрямах:–
відносно окремих банків як її складових елементів;–
відносно інших подібних великих систем, що функціонують в економіці [5, с. 455];–
відносно держави як надсистеми.
У системних дослідженнях важливе місце належить категорії функції, під якою заз-вичай розуміють здатність об’єкта до виконання дій, спрямованих на досягнення мети. Відтак при системному підході функція трактується як місія, призначення, сенс, тобто те, заради чого існує система, а отже, функція відіграє роль системоутворювального чин-ника, що зумовлює появу функціональної системи як сукупності елементів, об’єднаних однією метою, що й виділяє її з навколишнього середовища. Для банківської системи такою системною функцією є фінансове посередництво.
Парадигмою системного підходу є те, що ефективність визначається рівнем реалізації системою притаманних їй економічних функцій. Отже, спробуємо спочатку з’ясувати, які функції виконує банківська система. Питання неоднозначно висвітлене в працях різних дослідників.
Російський вчений О.І. Лаврушин вважає, що банківській системі притаманні такі функції: акумулювання грошових коштів; регулювання грошового обороту; посеред-ницька (посередництво в платежах) [6, c. 294–298]. Розглядаючи цей підхід, необхідно зауважити, що в ньому не приділяється достатньо уваги банківському кредиту. А.Н. Азріліян-
-значно розширює перелік функцій, які виконує банківська система. Еко-номічний словник наводить наступні функції банківської системи: прийом депозитів і надан-ня кредитів, ведення рахунків, здійснення безготівкових платежів, виплату грошей за вкладами, купівлю та продаж цінних паперів, валюти, надання послуг [7, c. 62]. Зок-рема, П. Роуз розширює попереднє визначення та виділяє 9 функцій банку: ощадна, інвестиційного планування, платежів і розрахунків, кредитна, управління грошовими потоками, андеррайтерна, брокерська, страхування, трастова [8, c. 5]. Не можна повністю погодитися із наведеними твердженнями, оскільки в них поставлені в один ряд функції та операції банківської системи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Методи визначення ефективності діяльності банківської системи України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок