Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему

Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему

Назва:
Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,83 KB
Завантажень:
465
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему


Об'єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів
Як відомо, трансформаційні процеси в Україні за роки її неза-лежності супроводжувалися глибокою економічною кризою. У зв'яз-ку з цим різко загострилося питання ресурсного забезпечення еко-номічного розвитку, особливо його фінансової складової.
Одна з найгостріших проблем, яку необхідно розв'язати Україні сьогодні — знаходження коштів для свого подальшого успішного розвитку. Значне скорочення обсягів виробництва, висока інфляція, низька якість продукції, безробіття, необхідність структурної пере-будови виробництва — всі ці проблеми потребують великих грошо-вих ресурсів. З одного боку, дефіцит державного бюджету як на-слідок економічної кризи призвів до відсутності державних коштів, з іншого — зубожіння основної маси населення не дає змоги в до-статній мірі залучити кошти громадян.
Отже, розбалансованість фінансової системи держави, платіжна криза, спричинена насамперед переходом до світових цін на енерго-носії, відсутність необхідних внутрішніх нагромаджень об'єктивно зумовили потребу в залученні зовнішніх коштів для відновлення гос-подарської рівноваги, забезпечення сталого економічного зростання.
Однак з перших кроків залучення міжнародного капіталу з'ясува-лося, що, з одного боку, без його залучення неможливо в реальні стро-ки подолати кризовий стан в економіці, з іншого — таке залучення ускладнюється економічною і політичною ситуацією. Тому всі ці про-блеми тісно пов'язані між собою, що значно ускладнює їх розв'язання.
Надходження капіталу з-за кордону може відбуватися у двох основних формах: у вигляді кредитів або у вигляді інвестицій у виробництво, його окремі галузі чи підприємства. Інвестиції є більш привабливою й ефективною формою залучення іноземного капіталу, оскільки дають можливість Україні вирішувати стратегічні завдання її економічного розвитку на основі запровадження нових передо-вих досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду в управлінні. Надходження іноземного капіталу в матеріальне вироб-ництво більш вигідне, ніж отримання та використання кредитів для закупівлі необхідних товарів, що витрачаються, як правило, не за цільовим призначенням і тільки збільшують державний борг.
Іноземні інвестиції важливі також для досягнення середньо-строкових цілей — виходу із соціально-економічної кризи, підйому виробництва, поліпшення життєвого рівня населення.
Однак при цьому слід мати на увазі, що економічні інтереси інозем-них інвесторів і української сторони не завжди збігаються. Так, Україна зацікавлена у відновленні свого виробничого потенціалу, структурній перебудові виробництва та споживчого ринку, насиченні його недоро-гими високоякісними товарами, проведенні антиімпортної політики, у залученні в наше виробництво передової культури управління. Іно-земні інвестори перш за все зацікавлені в отриманні надприбутку за рахунок природних ресурсів України, кваліфікованої та дешевої робо-чої сили, досягнень вітчизняної науки і техніки, відсутності конкуренції на внутрішньому ринку. Тому перед Україною стоїть досить складне завдання: створити сприятливі умови для залучення іноземного капі-талу та використати його безпосередньо для своїх конкретних цілей.
Отже, пріоритетним напрямом інтеграції України в систему між-народних фінансів сьогодні виступає залучення в національну еконо-міку іноземних інвестицій. З організаційно-функціонального погляду розрізняють дві найпоширеніші форми іноземних інвестицій — порт-фельну та пряму.
Портфельні інвестиції здійснюються у вигляді придбання цінних паперів підприємств, компаній та інших економічних об'єктів для отримання інвестором додаткового прибутку (але не забезпечують йому право контролю за цими економічними об'єктами). Так, інозе-мець може придбати акції безпосередньо в української корпорації, що намагається за рахунок продажу нових акцій розширити обсяг капіталовкладень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок