Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Організація грошових розрахунків підприємства

Організація грошових розрахунків підприємства

Назва:
Організація грошових розрахунків підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,75 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Організація грошових розрахунків підприємства


1. Суть і форми здійснення грошових розрахунків
Виконання більшості господарських операцій суб'єктів під-приємництва пов'язане з грошовими розрахунками. Підставою для здійснення грошових розрахунків є наявність спеціальних документів: рахунків, рахунків-фактур, договорів, угод, кон-трактів, актів закупівлі товарів тощо.
Сукупність усіх грошових розрахунків і платежів підприєм-ства називають його грошовим оборотом. Розрізняють готів-ковий та безготівковий грошові обороти. Для здійснення готівкових розрахунків підприємства ви-користовують готівку (в національній або іноземній валюті), яку зберігають у касі. Максимальну суму грошових коштів, яка може постійно зберігатися в касі (ліміт готівки), підприєм-ство встановлює самостійно. Ліміт готівки затверджується на-казом керівника підприємства. Зі зміною умов господарської діяльності підприємства (обсягу касових оборотів, порядку здачі касового виторгу, періодичності інкасації готівки тощо) сума ліміту готівки в касі може бути змінена.
Усю готівку понад встановлений ліміт підприємства зобо-в'язані здавати в банк. Встановлений ліміт можна перевищу-вати тоді, коли готівка отримана підприємством для виплати заробітної платні, заохочень, допомоги, компенсацій, пенсій, стипендій, відряджень, дивідендів. Таке перевищення підпри-ємства можуть допускати лише протягом трьох робочих днів з отримання готівки, а підприємства залізничного транспорту та морських портів — протягом п'яти днів. Після закінчення цього терміну суму невикористаної готівки наступного робочо-го дня повертають у банк.
Найчастіше готівка надходить у касу підприємства з бан-ківських рахунків або як готівковий виторг за продану про-дукцію, виконані роботи чи надані послуги. Надходження і ви-давання грошей з каси оформляють спеціальними касовими документами.
Суть безготівкових розрахунків полягає в тому, що пла-тежі здійснюють шляхом списання коштів із банківського ра-хунку платника і зарахування їх на банківський рахунок одер-жувача, тобто проведенням відповідних записів на банківських рахунках обох учасників розрахунків. Підставою для здійснен-ня безготівкових розрахунків є подання до банку спеціальних розрахункових документів (платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, реєстру документів за акредитивом, реєст-ру чеків тощо) на паперових носіях або в електронному вигляді, використовуючи програмно-технічний комплекс "клієнт-банк".
Безготівкові грошові розрахунки класифікують на підставі таких основних ознак (рис. 2.1):
а) за видами господарських операцій:—
грошові розрахунки за товарними операціями (за прода-ну продукцію, виконані роботи, надані послуги);
Рис. 2.1. Класифікація безготівкових розрахунків підпри-ємства—
грошові розрахунки за нетоварними операціями (із кредитними установами, бюджетом);
б) за місцезнаходженням банківських установ, що обслуго-вують розрахунки:
місцеві — грошові розрахунки, за умови, що банк, який перераховує гроші, і банк, який їх отримує, розміщені в одному місті;
міжміські — грошові розрахунки, коли зазначені банки розміщені в різних містах;
- міжнародні — грошові розрахунки, коли ці банки розміщені в різних державах;
в) за фактом здійснення оплати:
попередня чи авансова оплата продукції, товарів, робіт чи послуг;
оплата після реалізації продукції (післяплата);
г) за умовою оплати угоди:
акцептна форма розрахунків передбачає попередню зго-ду (акцепт) платника на оплату;
безакцептна форма розрахунків не передбачає такої зго-ди;
ґ) за джерелами походження коштів, що їх використовують для розрахунків:
грошові розрахунки власними коштами підприємства;
грошові розрахунки за рахунок кредитів та інших пози-чених коштів;
грошові розрахунки за кошти клієнта (у випадку посередницької діяльності).
Для здійснення безготівкових розрахунків підприємства відкривають в установах банків на договірній основі поточні рахунки. Порядок відкриття банківських рахунків регулюєть-ся Інструкцією про порядок відкриття, використання і закрит-тя рахунків у національній та іноземних валютах, яку затвер-джено постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Організація грошових розрахунків підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок