Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії, ревізія фінансових результатів діяльності підприємства.

Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії, ревізія фінансових результатів діяльності підприємства.

Назва:
Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії, ревізія фінансових результатів діяльності підприємства.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,06 KB
Завантажень:
128
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії, ревізія фінансових результатів діяльності підприємства.


1.Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії.
Виходячи із змісту економічного контролю, періодичності, інформаційного забезпечення і форм здійснення виділяють: загальноекономічний і фінансово-господарський контроль. Фінансово-господарський контроль досліджує фінансово-господарську діяльність підприємств у сфері виробництва, обміну і споживання суспільно-необхідного прдукту на мікроекономічному рівні. Господарська діяльність підприємств на умовах ринкової економіки узагальнюється з використанням грошових вимірників, тобто фінансового критерію. Тому в системі економічного контролю сформувався фі-нансовий контроль. Змістом цього контролю є виробничі відносини і продуктивні сили у сфері макро- і мікроекономіки господарської діяль-ності. У сфері макроекономіки функціонує державний фінансовий кон-троль, який здійснює Рахункова палата Верховної Ради України. На рівні мікроекономіки функціонує фінансово-господарський конт-роль, який здійснюють Державна контрольно-ревізійна служба і контрольно-ревізійні підрозділи власників капіталу, а також на замовлення останніх — незалежні аудиторські організації.
Метою фінансово-господарського контролю є сприяння раціонально-му використанню засобів і предметів праці, а також самої праці у підприємницькій діяльності для одержання максимального прибутку. Завдан-ня фінансово-господарського контролю поділяються на окремі і загальні.
Розв'язання окремих завдань передбачає перевірку однієї із сторін господарської діяльності (наприклад, використання сировини у вироб-ничих цілях); загальних — всієї господарської діяльності підприємств з визначенням рентабельності і конкурентоспроможності продукції.
Основним завданням фінансово-господарського контролю є виявлен-ня та профілактика порушень в технології виробництва, які мають при-чинні зв'язки з випуском недоброякісної продукції, перевитратами сиро-вини і матеріалів, збитковості.
Предметом фінансово-господарського контролю та ревізії є процес розширеного відтворення і дотримання його нормативно-правового регулювання. Сам предмет фінансово-господарського контролю та ревізії кон-кретизується об'єктами, які деталізують кожну стадію розширеного від-творення. Так, на стадії виробництва суспільного продукту об'єктами контролю і ревізії є:
¦ план випуску продукції в номенклатурі і асортименті та його вико-
нання;
¦ якість випуску виробленої продукції;
¦ забезпечення підприємства ресурсами.
Об'єкти контролю вибирають відповідно до мети контролю. Визна-чивши об'єкт контролю, встановлюють його параметри, які полягають у вивченні даного об'єкта відповідно до мети контролю. Від правильності визначення параметрів даного об'єкта значною мірою залежить сам ре-зультат. Наприклад, контроль грошових коштів визначає такі об'єкти перевірок:
збереження грошових коштів у касі;
операції з готівкою;
операції з грошовими коштами на рахунках в банку;
цінні папери, їх збереження та облік.
стан бухгалтерського обліку грошових коштів і операцій з ними.
У процесі проведення фінансово-господарського контролю сформу-вався і метод фінансового контролю, який базується на загальнонаукових і на специфічних методах і прийомах дослідження об'єктів.
Загальнонаукові методи включають:
аналіз, синтез;
індукцію і дедукцію;
моделювання і аналогію;
системний аналіз;
функціонально-вартісний аналіз.
До специфічних прийомів належать:
інвентаризація - періодична перевірка наявності цінностей, що пе-ребувають на балансі підприємства, їх стану та умов зберігання;
контрольне замірювання - це прийом фактичного контролю, який використовується при виконанні будівельно-монтажних робіт;
спостереження (вибіркове, суцільне);
технологічний контроль, при якому здійснюється контрольний пуск сировини і матеріалів у виробництво з метою перевірки оптимальності технології виробництва;
експертиза - використовується в судово-бухгалтерській практиці;
службове розслідування - перевірка діяльності керівництва під-
приємства;
економічний аналіз;
експеримент;
статистичні розрахунки;
економіко-математичні методи;
дослідження документів;
камеральна перевірка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії, ревізія фінансових результатів діяльності підприємства.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок