Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Сучасна світова та вітчизняна фінансова думка щодо суті та функцій фінансів

Сучасна світова та вітчизняна фінансова думка щодо суті та функцій фінансів

Назва:
Сучасна світова та вітчизняна фінансова думка щодо суті та функцій фінансів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,63 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
Сучасна світова та вітчизняна фінансова думка щодо суті та функцій фінансівВступ
Загальновідомі факторами виробництва є природні й людські ресурси, капітал і підприєм-ництво. Внаслідок взаємодії усіх цих факторів можуть бути створені товари й послуги. У виробничих процесах обов'язкова участь фінансового капіталу. Так, чисто технологічно гроші у виробництві не беруть участі, але при економічно-му розгляді фінансовий капітал присутній в усіх виробничих стадіях, починаю-чи із придбання сировини та матеріалів, виплати зарплати й орендної плати, амортизаційними відрахуваннями, іншими грошовими затратами. Ці грошові відносини пов'язані з усіма відтворювальними виробничими процесами.
Розбудова ринкової економіки в Україні розширила поняття фінансів. «Фінан-си — це грошові відносини, що виникають у процесії розподілу та перерозподілу вартості валового і внутрішнього продукт та частини національного багатства у зв'язку з формуванням грошових доходів і накопичень у суб’єктів господарювання й держави та використанням їх на розширення виробництва, матеріальне стимулювання працівників, задоволення соціальних та інших потреб».
Проте у фінансовій теорії немає єдиної концепції визначення суті та функцій фінансів. Сучасні світові та вітчизняні погляди на дану проблему намагатимемось розкрити нище.
У сучасній економічній літературі сформувалися такі три ос-новні точки зору при дослідженні сутності фінансів. По-перше, намагання роз-крити таку сутність через сукупність або систему економічних відносин. Україн-ські автори характеризують фінанси як «сукупність економічних відносин, що виникають у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих грошових фондів». У такому ж методологічному контексті, тобто з ак-центом насамперед на економічні відносини, але значно звужено, дають визна-чення фінансів російські вчені: «...економічні відносини у процесі створення і використання фондів грошових ресурсів».
Друга точка зору при з'ясуванні сутності цієї категорії полягає в тому, що на перше місце ставляться різні об'єкти фінансів, і вже далі зазначається про на-явність економічних відносин щодо їх створення та використання. Наприклад, колектив російських економістів визначає фінанси як «...грошові ресурси, фінансові ресурси, що розглядаються у їх створенні й русі, розпер розподілі, так й економічні відносини, зумовлені взаємними розрахунками між суб'єктами господарювання, рухом грошових ресурсів, грошовим обігом, використанням грошей».
По-третє, набагато вужчими слід вважати ті дефініції категорії «фінанси», в яких замість економічних відносин називають грошові. Так, В. Опарін визначає фінанси як «сукупність грошових відносин, пов'язаних з формуванням, мобілізацією і розміщенням фінансових ресурсів та обміном, розподілом і перерозпо-ділом вартості створеного на основі їх використання валового внутрішнього про-дукту, а за певних умов і національного багатства».
Принципово інший методологічний підхід маємо при дослідженні категорії «фінанси» в роботах західних учених. Це зумовлено тим, що вони виходять із принципів науки «Економікс», а тому не визнають категорію «відносини» (еко-номічні, виробничі, фінансові).
Так, у «Словнику сучасної економічної теорії» Макміллана, підготовлено-му англійськими вченими, стверджується, що державні фінанси є традиційною назвою «...діяльності уряду щодо збору й витрачання грошових ресурсів». Виз-начення державних фінансів дається в даному разі тому, що в зазначеній робо-ті, як і в багатьох інших роботах західних авторів, відсутня характеристика кате-горії «фінанси», в них основна увага приділяється практичному аспекту.
Протилежний методологічний підхід до визначення державних фінансів простежується у працях українських та російських економістів, оскільки вони при цьому виходять із абстрактнішої категорії «фінанси». Як правильно ствер-джував О. Василик, «державні фінанси — сфера грошових відносин, що виникла у зв'язку з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту і частини національного багатства, пов'язана з формуванням фінансових ресур-сів у підпорядкуванні держави й підприємств і використанням державних коштів на витрати з розширення виробництва, задоволення соціально-культурних пот-реб населення, оборони країни, державного управління».

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Сучасна світова та вітчизняна фінансова думка щодо суті та функцій фінансів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок