Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Міністерство фінансів України і бюджет

Міністерство фінансів України і бюджет

Назва:
Міністерство фінансів України і бюджет
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,57 KB
Завантажень:
440
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
Міністерство фінансів України і бюджет


Провідну роль у системі органів оперативного управління бю-джетом відіграє Міністерство фінансів.
Головними напрямами його діяльності є розроблення та реалізація фінансової політики держави, забезпечення бюджетного процесу, регулювання фінансового ринку й організація випуску державних цінних паперів, забезпечення між-народних фінансових відносин держави, організація фінансових відносин у суспільстві, матеріальному виробництві, сфері послуг.
У цій діяльності стрижневою основою є бюджет. З одного боку, всі напрями діяльності Міністерства фінансів так чи інакше відобра-жаються в бюджеті, з іншого — саме через бюджет значною мірою реалізуються поставлені завдання та функції.
Основу побудови системи Міністерства фі-нансів України становить бюджетна система України. Водночас територіальні фінансові органи створюються тільки на регіональному рівні (в Автономній Республіці Крим та областях і їх районах) і в містах державного й обласного підпорядкування та їх районах. У містах районного підпорядкування, селах і селищах фінансові органи не створюються, а функції забезпечення бю-джетного процесу покладаються, з одного боку, на районні фі-нансові органи, а з іншого — на відповідні місцеві Ради.
Територіальні фінансові органи мають систему подвійного підпорядкування. Так, обласні фінансові управління підпорядко-вуються по вертикалі Міністерству фінансів, а по горизонталі входять до складу обласної державної адміністрації. Районні фі-нансові управління відповідно підпорядковані головним фінан-совим управлінням обласних державних адміністрацій і входять до складу районних державних адміністрацій.
Провідну роль у системі органів Міністерства фінансів віді-грає центральний апарат, тобто безпосередньо Міністерство. Воно забезпечує втілення в життя державної фінансової політики шляхом розроблення економічних методів і важелів впливу на збільшення внутрішнього валового продукту і національного до-ходу, підвищення ефективності суспільного виробництва, аналі-зує показники розвитку економіки країни, здійснює заходи щодо оздоровлення фінансового стану галузей національної економіки та збільшення доходів бюджету.
Міністерство фінансів організовує і координує роботу зі складання і виконання Державного бюджету, здійснює методичне керівництво роботою в галузі бюджетного пла-нування і фінансування, розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конститу-цією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України.
Провідну роль у методичному й організаційному забезпеченні відіграють департаменти, які організовують і здійснюють бюджет-ний процес.
Головна мета їх діяльності — ефективне управління фінансо-вими ресурсами, збалансування доходів та видаткової частини державного бюджету; здійснення перспективного фінансового планування і прогнозування фінансової бази економічного і соці-ального розвитку країни; формування бюджетних взаємовідно-син між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, забезпечення аналізу стану виконання державного бюджету для ефективного управління фінансовими ресурсами. Департаменти виконують такі функції:
«забезпечення проведення Міністерством єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, участь у розроблен-ні законодавчих проектів, нормативно-правових актів, державних програм у частині фінансового забезпечення за рахунок коштів бюджету та державних позабюджетних цільових фондів;
«складання проекту, розгляд, прийняття та контроль за вико-нанням Державного бюджету України, місцевих бюджетів, пото-чний моніторинг і підготовка пропозицій щодо збалансування ресурсів та витрат загального фонду державного бюджету і вне-сення змін до закону про Державний бюджет України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Міністерство фінансів України і бюджет

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок