Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (використана фінансова звітність за 2003 рік)

Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (використана фінансова звітність за 2003 рік)

Назва:
Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (використана фінансова звітність за 2003 рік)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,44 KB
Завантажень:
474
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Науковий реферат
Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.”
(використана фінансова звітність за 2003 рік)


План
Загальні відомості про підприємство. Характеристика підприємства, аналіз основних техніко-аналітичних показників його діяльності. 8
Аналіз валюти балансу для отримання загальної оцінки динаміки фінансового стану, порівняння зміни валюти балансу із змінами фінансового результату господарської діяльності. 11
Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу. 12
Аналіз джерел фінансування капіталу. 15
Аналіз структури активу балансу. 16
Склад і структура кредиторської та дебіторської заборгованості. 17
Аналіз оборотності дебіторської заборгованості. 19
Аналіз фінансової та ринкової стійкості підприємства, їх оцінка. 20
Визначення типу фінансової стійкості підприємства. 23
Групування активів підприємства залежно від ступеня ліквідності, а пасивів в залежності від ступені зростання термінів погашення. Оцінка ліквідності балансу. 25
Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства, характеристика динаміки і показників ліквідності. 27
Аналіз ефективності використання капіталу. 28
Аналіз оборотності та тривалість обороту капіталу. Економічний ефект у результаті прискорення обіговості або сума додатково залучених коштів у обіг за умови уповільнення обіговості капіталу. Розрахунок суми збільшення або недоотримання прибутку підприємства. 30
Аналіз рентабельності власного капіталу. 30
Оцінка ділової активності підприємства. 31
Аналіз рентабельності. 32
Загальна оцінка фінансового стану підприємства і шляхи його поліпшення. 33
Примітка:
Одиниця виміру в усіх розрахунках: тис. грн.

  |
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)   рік 2003 р.   
Підприємство 
Закрите акціонерне товариство “Київстар Дж.Ес.Ем.” | за ЄДРПОУ  | 21673832
Територія  | Київська область | за КОАТУУ 
Форма власності  | Колективна власність | за КФВ  
за СПОДУ 
Галузь (вид діяльності)  | за ЗКГНГ 
Адреса  | , Київська область, Червонозоряний пр-т 51
Баланс
на Грудня, 2003 р.
Форма №1    | Код за ДКУД | 1801002
Одиниця виміру: тис.грн.
A К Т И В | Код рядка | 31 Грудня, 2002 р. | 31 Грудня, 2003 р.
1 | 2 | 3 | 4 
A К Т И В    | -   | -  
І. Необоротні активи    | -   | -  
Нематеріальні активи:    | -   | -  
залишкова вартість   | 010   | 356120,9   | 486008,4  
первісна вартість   | 011   | 419419,6   | 621842,2  
знос   | 012   | 63298,7   | 135833,8  
Незавершене будівництво   | 020   | 15135,1   | 14996,9  
Основні засоби:    | -   | -  
залишкова вартість   | 030   | 1154333,8   | 1514327,1  
первісна вартість   | 031   | 1254476   | 1700047,1  
знос   | 032   | 100142,2   | 185720  
Довгострокові фінансові інвестиції:    | -   | -  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств   | 040   | 9145,4   | 19724,7  
інші фінансові інвестиції   | 045   | -   | -  
Довгострокова дебіторська заборгованість   | 050   | -   | 3443,3  
Відстрочені податкові активи   | 060   | -   | 3822,8  
Інші необоротні активи   | 070   | -   | -  
Усього за розділом І   | 080   | 1534735,2   | 2042323,2  
ІІ. Оборотні активи    | -   | -  
Запаси:    | -   | -  
виробничі запаси   | 100   | 132693,1   | 205168,5  
тварини на вирощуванні та відгодівлі   | 110   | -   | -  
незавершене виробництво   | 120   | -   | -  
готова продукція   | 130   | -   | -  
товари   | 140   | 19904,3   | 24827,1  
Векселі одержані   | 150   | -   | -  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:    | -   | -  
чиста реалізаційна вартість   | 160   | 30886,7   | 147871,2  
первісна вартість   | 161   | 37378,2   | 155460,7  
резерв сумнівних боргів   | 162   | 6491,5   | 7589,5  
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    | -   | -  
з бюджетом   | 170   | 14208,3   | -  
за виданими авансами   | 180   | 9,7   | 3713,1  
з нарахованих доходів   | 190   | -   | -  
із внутрішніх розрахунків   | 200   | 10613,5   | 184,7  
Інша поточна дебіторська заборгованість   | 210   | 2229,7   | 644,8  
Поточні фінансові інвестиції   | 220   | -   | -  
Грошові кошти та їх еквіваленти:    | -   | -  
в національній валюті   | 230   | 10848,2   | 7438,9  
в іноземній валюті   | 240   | 64476,7   | 187706,4  
Інші оборотні активи   | 250   | 13,9   | -  
Усього за розділом ІІ   | 260   | 285884,1   | 577554,7  
ІІІ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Реферат на тему: Фінансовий аналіз ЗАТ “Київстар Дж.Ес.Ем.” (використана фінансова звітність за 2003 рік)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок