Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Особливості функціонування фінансової системи ЄС

Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Особливості функціонування фінансової системи ЄС

Назва:
Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Особливості функціонування фінансової системи ЄС
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,44 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему
Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Особливості функціонування фінансової системи ЄС


Особливості функціонування фінансової системи ЄС
Однією з найхарактерніших особливостей функціонування фінан-сової системи Європейського Союзу є те, що на відміну від інших міжнародних економічних організацій ЄС має самостійний бюджет, який об'єднує переважну частину спільних фінансових фондів. Бю-джет ЄС — основна фінансова база інтеграційних заходів у межах Союзу, важливий інструмент наднаціонального регулювання еконо-міки країн-учасниць. Створення власної фінансової бази — безпре-цедентний випадок в історії створення інтеграційних угруповань.
Бюджет ЄС концентрує понад 95 % усіх об'єднаних фінансових ресурсів Союзу. До кошторису Комісії ЄС входять усі бюджетні фон-ди — Європейський фонд орієнтації й гарантування сільського гос-подарства, Європейський фонд регіонального розвитку. Європейський соціальний фонд, витрати на проведення науково-технічної і про-мислової політики ЄС та ін. Починаючи з 1971 p. до бюджету ЄС (разом із внесками країн-учасниць) почали надходити власні ресур-си у вигляді сільськогосподарських зборів на аграрну продукцію, що ввозиться з третіх країн; митних зборів на ввіз промислової про-дукції в регіон ззовні; податку на додану вартість (ПДВ). Частина ПДВ з 1979 p. надходить до євробюджету на правах власних ре-сурсів Союзу. Щорічно встановлюється частка ПДВ, яка підлягає відра-хуванню країнами — учасницями ЄС до його бюджету. Розмір по-датку, що перераховується кожною країною, не повинен перевищу-вати 1 % розрахованого податку, виходячи з передбаченої Європей-ським Союзом єдиної основи стягнення податку. Видаткова части-на бюджету містить кошториси витрат усіх керівних інститутів ЄС.
Щодо національних бюджетів країн — учасниць ЄС, то практич-но із самого початку діяльності Співтовариства, згодом Союзу, було поставлено завдання гармонізації й уніфікації національних бю-джетів, яке вимагало:*
наближення й уніфікації бюджетної документації, статисти-ки і процедури;*
вирівнювання частки бюджетних доходів у ВВП;*
гармонізації структур бюджету;*
координації бюджетної політики;*
гармонізації податків та податкової політики. Усвідомлюючи всю складність вирішення цього завдання, керів-ництво ЄС (як і у вирішенні інших непростих питань перспективно-го розвитку) підходило до його реалізації поступово.
На початку 60-х років Комісія ЄС розробила програму гармоні-зації національних бюджетів, яка передбачала вирішення чисто тех-нічних питань — розробку рекомендацій щодо уніфікації бюджет-ної статистики і зближення структур національних бюджетів, зіставлення й аналіз бюджетів, розробку методики гармонізації бюджет-ної політики.
У 80-х роках перед економікою ЄС постали завдання зниження рівня інфляції, досягнення стійких темпів економічного зростання, підвищення рівня зайнятості, стабілізації платіжних балансів. Відпо-відно до нових завдань Комісія ЄС визначила основні напрями у сфері бюджетної політики: скорочення дефіцитів держбюджетів;
збільшення частки бюджетних коштів, які направляються на інвес-тування; перекваліфікація робочої сили і зниження виробничих витрат; посилення контролю за рівнем соціальних витрат.
У цілому процес гармонізації бюджетної політики в межах ЄС характеризується певними суперечностями.
З одного боку, господарські механізми країн-учасниць хоч і взає-мопов'язані, але залишаються автономними; країни, як і раніше, ма-ють різний рівень економічного розвитку, різну соціально-політичну ситуацію всередині держави, що є причиною незбігання інтересів у економічній і бюджетній політиці. Ці фактори інколи стають пере-шкодою на шляху до уніфікації бюджетного процесу.
З іншого боку, відбувається процес звуження автономії окремих країн у сфері бюджетного регулювання, адже кожна з них має нада-вати керівництву ЄС проекти своїх бюджетів і звіти про їх виконан-ня, інформувати органи Європейського Союзу про проведення тих чи інших бюджетних заходів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Особливості функціонування фінансової системи ЄС

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок