Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Операції нд міжнародному валютному ринку. Міжнародні розрахункові операції

Операції нд міжнародному валютному ринку. Міжнародні розрахункові операції

Назва:
Операції нд міжнародному валютному ринку. Міжнародні розрахункові операції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,28 KB
Завантажень:
65
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему
Операції нд міжнародному валютному ринку. Міжнародні розрахункові операції


Зовнішньоекономічні й неекономічні зв'язки між юридичними і фізичними особами різних країн приводять до виникнення грошо-вих вимог і зобов'язань. У межах однієї країни такі вимоги і зобов'я-зання здійснюються в національній валюті. Якщо ж мова йде про зв'язки між юридичними і фізичними особами різних країн, то вини-кає питання про валюту, в якій має бути здійснений платіж. Такою валютою може бути або грошова одиниця однієї зі сторін, що вклю-чена в торгову, кредитну чи іншу дію, або валюта третьої сторони.
У процесі зовнішньоекономічної діяльності виникають платежі за грошовими вимогами та зобов'язаннями. Міжнародні розрахун-ки — це система організації і регулювання платежів у сфері міжна-родних економічних відносин. Міжнародні розрахунки здійснюють-ся переважно у безготівковій формі. Основними посередниками в міжнародних розрахунках виступають банки, між якими виникають кореспондентські відносини. На основі міжбанківських кореспон-дентських відносин здійснюється рух валюти між різними країнами.
Суб'єктами міжнародних розрахункових операцій є експортери, імпортери і банки.
В основу міжнародних розрахунків покладено рух товарно-роз-порядчих документів і операційне оформлення платежів.
Головними чинниками, що виражають стан міжнародних розра-хунків, є: 1) умови зовнішньоторговельних контрактів; 2) валютне законодавство; 3) особливості банківської практики; 4) міжнародні правила і "звичаї" тощо. Вирішальне значення в практиці міжна-родних розрахункових операцій мають валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Зовнішньоекономічний договір (контракт) — це матеріально оформлена угода суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або при-пинення їхніх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.
До валютно-фінансових умов, які мають бути передбачені в дого-ворі (контракті), належать такі.
1. Ціна та загальна вартість договору (контракту). У цьому розділі контракту визначається ціна одиниці виміру товару та за-гальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих по-слуг) згідно з договором (контрактом) та валюта платежів.
2. Умови платежів. Цей розділ контракту визначає спосіб, поря-док та строки фінансових розрахунків і гарантії виконання сторона-ми взаємних платіжних зобов'язань. Залежно від обраних сторона-ми умов платежу в тексті договору (контракту) вказуються: умови банківського переказу до (авансовий платіж) та (або) після відвантаження товару чи умови документарного акредитиву, або інкасо (з гарантією); умови гарантії, якщо вона є, або коли вона необхідна (вид гарантії — "на вимогу" та "умовна", умови та термін дії га-рантії, можливість зміни умов контакту без зміни гарантій).
Правильність визначення валютно-фінансових умов при укла-данні зовнішньоекономічного контракту — запорука ефективності
здійснення зовнішньоекономічних операцій.
Погодження умов платежу, як правило, є результатом гострих дискусій контрагентів, а також залежить від платоспроможності покупця, його стану на ринку та відносин між продавцем і покупцем.
Так, якщо за прогнозами долар виглядає слабким, американські імпортери намагатимуться купувати іноземну валюту зараз для ви-конання подальших угод, не очікуючи досягнення дати платежу. Експортери, які володіють іноземною валютою, намагатимуться на-впаки не конвертувати її в долари. Коли ж долар сильний, імпорте-ри будуть відкладати придбання іноземної валюти, а експортери праг-нутимуть одержати її якомога швидше. Якраз за цих обставин ви-никає підґрунтя для різноманітних спекулятивних угод.
Зіставивши обсяги ринку іноземної валюти з обсягами міжна-родної торгівлі й реальним переміщенням боргів, побачимо, що об-сяги ринку іноземної валюти приблизно в десять разів більші, ніж цього вимагають реальні умови торгівлі або іноземних інвестицій, іншими словами, на кожну реальну торговельну або інвестиційну угоду припадає дев'ять спекулятивних.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Операції нд міжнародному валютному ринку. Міжнародні розрахункові операції

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок