Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Функції Міністерства фінансів України та його підрозділів

Функції Міністерства фінансів України та його підрозділів

Назва:
Функції Міністерства фінансів України та його підрозділів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,71 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Функції Міністерства фінансів України та його підрозділів
У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Консти-туцією і законами України, постановами Верховної Ради, ука-зами і розпорядженнями Президента України, декретами, по-становами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Міністерство здійснює систематичний контроль за виконанням вимог законодавства України у фінан-совій сфері. Воно узагальнює практику застосування законодав-чих актів із питань, що належать до його компетенції.
Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціаль-ним документом — Положенням про Міністерство фінансів України. Згідно з ним основними завданнями, які покладені на Міністерство фінансів, є:
а) розроблення основних напрямів державної фінансової політики;
б) складання і забезпечення виконання державного бюджету;
в) концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки, фінансового забезпечення державних гарантій соціального захисту населення та створення державних фінансових резервів;
г) розроблення нових і вдосконалення діючих форм фінансових відносин:
- держави з іноземними державами та міжнародними фінан-совими організаціями;
- держави з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності на основі економічних методів управління, проведення гнучкої податкової політики, спрямованої на ство-рення належних умов для розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового ринку;
д) удосконалення фінансового механізму, методів фінансово-го і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом широкого використання довгострокових фінансових норм і нор-мативів.
Відповідно до цих завдань Міністерство фінансів виконує такі основні функції, частину з яких передано йому, у зв'язку зі ство-ренням Державного казначейства.
1. реалізує державну фінансову політику, бере участь у роз-робленні балансу фінансових ресурсів, платіжного балансу, зве-деного валютного плану України з неторговельних операцій, а також бюджетів державних цільових фондів, готує пропозиції щодо їх обсягу і порядку створення та використання;
2. організовує роботу, пов'язану зі складанням проекту дер-жавного бюджету, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і термін подання центральними органами дер-жавної виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськи-ми державними адміністраціями матеріалів для підготовки про-екту державного бюджету і прогнозних розрахунків для визна-чення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, і подає їх на розгляд Кабі-нету Міністрів України;
3. спільно з Державним казначейством організовує виконан-ня державного та місцевих бюджетів, разом з іншими міністер-ствами, відомствами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконкомами місце-вих рад народних депутатів забезпечує надходження доходів до державного бюджету та вживає заходів, спрямованих на ефек-тивне витрачання бюджетних коштів;
4. забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінансових прав підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням нормативних актів;
5. здійснює методичне керівництво роботою у сфері територіального фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з державного бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;
6. спільно з Державним казначейством складає поквартальний розпис доходів і видатків, забезпечує виконання державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки державного бюджету з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, в межах своїх повноважень здійснює обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргів;
7.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Функції Міністерства фінансів України та його підрозділів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок