Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Бюджетне фінансування - один із напрямів підвищення виробничого потенціалу підприємств АПК

Бюджетне фінансування - один із напрямів підвищення виробничого потенціалу підприємств АПК

Назва:
Бюджетне фінансування - один із напрямів підвищення виробничого потенціалу підприємств АПК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,91 KB
Завантажень:
137
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Бюджетне фінансування - один із напрямів підвищення виробничого потенціалу підприємств АПК


Інтегрування України в європейські структури повинно розпочатись із приведення у відповідність до міжнародних стандартів чинного законодавст-ва, у тому числі й у фінансовій сфері. Будуючи власну державу, при реформуванні фінансової структури країни необхідно враховувати як най-кращі світові здобутки у галузі державного управ-ління та фінансів, так і досвід вітчизняних фахів-ців, підґрунтя якого - багаторічний пошук найбільш вдалої для нашої дійсності системи формування та витрачання Державного бюджету України. Усе це має безпосереднє відношення до бюджету як одного з найважливіших інструментів управління державою [3].
При розвитку цивілізованих ринкових відносин на особливу увагу заслу-говує регулювання економічних процесів у аграрному секторі економіки. Складність економічної ситуації в сільському господарстві України знач-ною мірою зумовлена недосконалістю державних важелів впливу на розвиток галузі, недостатньо виваженими рішен-нями, спрямованими на подолання нега-тивних явищ. Одна з найголовні-ших проблем, які вимагають невідклад-ного розв'язання, - забезпечення сільськогосподарських підприємств фінансовими ресурсами.
Без фінансових ресурсів, які економісти називають «кров'ю економіки», системи виробництва взагалі не існує. Активна державна політика, спрямована на про-гресивний інноваційний розвиток аграр-ної сфери АПК, базується на прийнятті відповідних законодавчих актів, розробці дієвих механізмів втілення їх у практику, фінансовій підтримці сільськогоспо-дарського виробництва у вигляді суб-сидій, субвенцій, дотацій, податкових пільг, страхування і значною мірою сприяє зростанню можливостей під-приємств у виробництві продукції та підвищенні ефективності господарювання [4].
Фінансування сільського господарства є складною і водночас необхідною складовою для успішного розвитку галузі й утримання її на конкурентному рівні з порівняно розвинутими аграрними країнами.
З 2000 року уряд по-чав збільшувати фінансування галузі, приймається Закон України «Про держав-не прогнозування та розроблення про-грам економічного і соціального розвит-ку України», в якому визначають-ся правові, економічні та організаційні засади цілісної системи програмних до-кументів, встановлюється загальний по-рядок їх розроблення, затвердження та виконання, права та відповідальність учасників.
Для розвитку галузей агропромислового виробництва за період з 2004 по 2005 рік розроблено вісімнадцять програм.
Галузеві програми розробляються з метою реалізації державної політики щодо регулювання розвитку цих галузей економіки, концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших видів ресурсів, виробничого і науково-техні-чного потенціалу країни, а також коор-динації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій і гро-мадян для розв'язання найважливіших проблем галузі. Державні пограми повинні відрізнятись від заходів чітко визначеною метою, конткретністю завдань і показників, доведених до визначеного кола виконавців, засобами забезпечення, відповідальністю за стан їх виконання у заздалегідь установлені терміни.
Одним із способів вирішення ситуації, що скла-лася в бюджетній політиці, є зміна ідеології фор-мування державного бюджету, особливо його ви-даткової частини. На зміну постатейному методу формування бюджету став програмно-цільовий ме-тод (ПЦМ). Він відрізняється від попереднь-ого тим, що особлива увага приділяється виконан-ню (результату) програми з точки зору програмних ресурсів при їх обмеженості. ПЦМ пов'язує ресур-си програми з результатом та надає особливого значення поняттям «продуктивності» та «резуль-тативності» програми.
Більш доцільно запровадити такий поділ існуючих статей бюджетних витрат:
- державні програми, що визначають основний напрямок розвитку аграрного сектора АПК на довгостроковий період (5-10 років);
- цільові програми, які безпосередньо забезпечують виконання державних програм;
- заходи, які виконують поточні або разові зобов'язання для підтримки та знешкодження негатавних наслідків господарювання або стихійних явищ.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Бюджетне фінансування - один із напрямів підвищення виробничого потенціалу підприємств АПК

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок