Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення

Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення

Назва:
Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,77 KB
Завантажень:
144
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК 330. 341
Г.Т. Пальчевич, доц., канд. екон. наук
Кіровоградський національний технічний університет
Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення
У статті розкрита сутність джерел фінансового забезпечення інноваційної діяльності, досліджено механізми їх залучення. Охарактеризовано особливості державного фінансування інноваційного розвитку, кредитування інноваційних програм, використання лізингу як форми фінансування інновацій. Висвітлено можливості розширення джерел власних фінансових ресурсів підприємств з метою активізації їх інноваційної діяльності. інвестиційна діяльність, інноваційні програми, державне фінансування інновацій, банківський кредит, лізинг, інвестиційні фонди, венчурні компанії
Важливу роль у процесі забезпечення стабілізації розвитку економіки України, яка взяла курс на інноваційні перетворення, відіграють фінансові та кредитні ресурси. Проблема пошуку джерел фінансування та кредитування інноваційного розвитку набула сьогодні особливої гостроти і потребує здійснення комплексних досліджень в цьому напрямі.
Питанням фінансового забезпечення реалізації політики інноваційного розвитку присвячено чимало праць відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме: Е. Денисона, Є. Домара, Дж.М. Кейнса, Д. Кларка, М. Крупки, Р. Лукаса, Г. Менша, С. Онишко, Б. Твісса, Р. Харрода, Й. Шумпетера, А.Чухна та ін. їх наукові розробки містять серйозні напрацювання стосовно теорії, методики та організації фінансового забезпечення інноваційної політики. Разом із тим слід зауважити, що до цього часу багато проблем, пов'язаних з активізацією інноваційного розвитку, не знайшли свого остаточного вирішення. Мова йде насамперед про дослідження джерел фінансування інноваційної діяльності.
Метою даної статті є обгрунтування ефективних механізмів залучення джерел фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки.
Активізація інвестиційної діяльності в державі потребує докорінної зміни ситуації щодо вибору адекватної стратегії інноваційного розвитку економіки. З огляду на це пріоритетним сьогодні є завдання визначення можливостей більш повного й ефективного використання усіх можливих джерел фінансування інновацій з метою забезпечення щорічного економічного зростання.
Система фінансування інноваційної діяльності розглядається як складовий елемент фінансової політики держави. Ця система має забезпечити вирішення наступних важливих завдань:*
створення необхідних передумов для швидкого й ефективного впровадження науково-технічних новинок в усі сфери народногосподарського комплексу країни, забезпечення її структурно-інноваційної перебудови;*
збереження й розвиток науково-технічного потенціалу країни, насамперед з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки;*
створення необхідних матеріальних умов для збереження кадрового потенціалу науки і техніки, запобігання його відтоку за межі держави [1].
Залежно від характеру інновацій та їх фінансової місткості джерела фінансування інноваційного розвитку можуть бути різноманітними.
На рівні держави і регіонів джерелами фінансування інноваційних програм є:*
кошти бюджетів та позабюджетних фондів;*
залучені кошти державної кредитно-банківської та страхової систем;*
позикові кошти у вигляді державних міжнародних запозичень (зовнішній борг держави), державних облігаційних, боргових, товарних та інших позик (внутрішній борг держави).
На рівні організації джерелами фінансування інноваційних програм є:*
власні кошти (прибуток, амортизаційні відрахування, страхові суми відшкодування збитків, іммобілізовані надлишки основних і оборотних коштів, нематеріальних активів та ін.);*
залучені кошти, у т.ч. кошти, отримані від продажу акцій, та ін.;*
позикові кошти у вигляді бюджетних, банківських і комерційних кредитів.
На рівні інноваційної програми джерела фінансування поділяються на:*
кошти бюджетів держави і регіонів, позабюджетних фондів;*
кошти суб'єктів господарювання - вітчизняних підприємств і організацій, колективних інституціональних інвесторів;*
іноземні інвестиції у різних формах [3].

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок