Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Власні кошти банку в системі його ресурсної бази

Власні кошти банку в системі його ресурсної бази

Назва:
Власні кошти банку в системі його ресурсної бази
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,28 KB
Завантажень:
5
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Власні кошти банку в системі його ресурсної бази


Постановка завдання. Для здійснення діяльності в умовах ринку будь-якому комерцій-ному підприємству необхідні ресурси. Стосовно їх акумулювання воно як позичальник вступає в економічні відносини з іншими суб’єктами, які господарюють, і приватними особами – як кредиторами. Акумульовані ресурси становлять ресурсну базу даного під-при-ємства.
Комерційні банки, виступаючи комерційними підприємствами особливого роду, фор-мують свою ресурсну базу із вільних коштів (оборотних ресурсів) держави, юридичних і фізич-них осіб для подальшого їх розміщення з метою отримання доходу.
У літературі, присвяченій цій темі, існує певне нерозуміння сутності цього поняття.
Л.Г. Батракова називає ресурсною базою банку його кредитні ресурси – залучені і позичені кошти. Не можна погодитися з виключенням Л.Г. Батраковою зі складу ресур-сної бази банку власних його коштів, що за своїм економічним змістом цілком відпові-дають принципам формування ресурсів банку. Дійсно, акціонер банку є, по суті, його кредитором, він довіряє банку деяку суму вільних коштів в обмін на частку участі в бан-ківському бізнесі, виражену в паях чи акціях. Власні кошти (капітал) банку відріз-няються у зв’язку з цим від залучених і позичених коштів своєю стійкістю.
Відмінності між залученими і позиченими коштами істотні: в першому випадку ініціа-тива залучення засобів належить майбутнім кредиторам банку, а в другому – самому банку (боргові зобов’язання). Крім того, залучені і позичені кошти відрізняються за ре-жи-мом надання коштів: міжбанківський кредит (МБК) надається одним банком іншому на підставі укладеної між ними генеральної угоди в межах установленого ліміту, а кредити іншим юридичним особам видаються банком від випадку до випадку і кожного разу питання про надання кредиту розглядається окремо. Винятком є надання кредитної лінії найбільш надійним кредитопозичальникам банку. Кредити юридичним особам видаються з метою одержання доходу, а МБК залучаються для підтримки певного рівня ліквідності.
Ототожнення ресурсної бази банку з пасивами його балансу не допустимо. Очевидно, що пасиви балансу не дорівнюють банківським ресурсам. Наприклад, при розрахунку власних коштів (капіталу) банку як частини ресурсів з них віднімаються суми вкладень у діяльність інших юридичних осіб, витрат майбутніх періодів, відвернених коштів, простроченої дебіторської заборгованості.
Структура ресурсної бази банку має принципову відмінність від аналогічної структури українських підприємств. Суть розходжень полягає в тому, що власний капітал банку складає меншу частину всіх його коштів, а зобов’язання – найбільшу. В української фір-ми спостерігається зворотна пропорція власного і позикового капіталу. Причина цього – особлива роль банку в економіці як фінансового посередника, його виняткове пра-во прийняття внесків юридичних і фізичних осіб, унаслідок чого банк не може функ-ціонувати переважно на основі своїх власних коштів. Саме зобов’язання банку, залишки на поточних і інших рахунках клієнтів забезпечують комерційний банк оборотним капі-талом.
У зв’язку з цим банк може дотримуватися однієї з двох стратегій підтримки опти-мального співвідношення власного і позикового капіталу:–
орієнтація на фіксовану рентабельність і максимальну ліквідність;–
орієнтація на максимальну рентабельність і фіксовану ліквідність.
Сучасні українські банки найчастіше вибирають другу стратегію – прагнуть до максимальної рентабельності при певному рівні ліквідності. Це виправдано, оскільки прибутковість банківського бізнесу в Україні коливається в широких межах, змушуючи управлінський персонал банку приділяти проблемі прибутковості значну увагу. Проб-лема ліквідності проявляється не настільки гостро, однак у певний момент стає вузловою, тому що банки найчастіше занижують необхідний рівень ліквідності. Ми вважаємо, що в процесі подальшого розвитку української банківської системи банки повинні поступово переходити до першої стратегії – досягненню максимальної ліквідності при фіксованому рівні рентабельності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Власні кошти банку в системі його ресурсної бази

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок