Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Інститути фінансового ринку

Інститути фінансового ринку

Назва:
Інститути фінансового ринку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,30 KB
Завантажень:
147
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
“Інститути фінансового ринку”


У сучасних умовах до інститутів інфраструктури фінансового ринку включають наступні структурні утворення: фондові та валютні біржі, комерційні банки, брокерські компанії, інвестиційних дилерів та андеррайтерів, системи міжбіржових і міжброкерських (міждилерських) зв'язків, інвестиційні компанії та фонди, трастові компанії і а інвестиційні управляючі, фінансово-промис­лові групи або фінансові холдингові компанії, фінансові будинки або фінансові супермаркети, страхові компанії, пенсійні фонди, національну депозитарну систему, реєстраторів цінних паперів, інформаційно-консультативні центри, розрахунково-клірингові установи та інші кредитно-фінансові й інвестиційні інститути.
Фінансові інститути в силу самої природи грошових по-токів, що проходять через них, важко поділити на загальні (на-приклад, транспорт в інфраструктурі товарних ринків) та спеціальні (товарні біржі та торговельна мережа інфраструктури товарних ринків). Так як грошова форма капіталу є найуніверсальнішою й обезличеною, що пронизує всі сторони життя сучас-ного суспільства й об'єднує всі сфери життя, при характеристиці інститутів грошового ринку їх можна більш-менш чітко розділи-ти на приватні інститути та державні. Стосовно приватних інститутів, то, відповідно до основних функцій грошей (міра вартос-ті, засіб обігу і засіб збереження вартості), історично сформува-лась мережа фінансово-кредитних установ, ключове значення в якій відіграють банки. У силу поточності та мобільності грошо-вого капіталу, банки перетворились у найбільш універсальній еле-мент інфраструктури фінансового ринку, що забезпечує як взаємодію суб'єктів господарювання, так і здійснення інвестицій, так як і зниження підприємницьких ризиків.
Як показує світовий досвід, прогрес створення оптимальної банківської мережі є тривалим. Період екстенсивного росту, з яким був пов'язаний перший етап становлення системи ко-мерційних банків в Україні, закінчився (на 1 січня 1998 року нара-ховувалось 227 комерційні банки), але з точки зору готовності банківської сфе-ри стати кровоносною системою ринкової економіки, вияв-ляється, що вона в Україні ще далека від досконалості. Перш за все, це стосується генерального напряму її трансформації, в якості якого виступає створення дворівневої банківської системи класичного типу: "центральний банк - система комерційних банків ". У цілому цей напрям витримується, але досить супереч-ливо і непослідовно.
Труднощі у становленні та розвитку мережі КБ відбувають-ся не тільки через непослідовну політику НБУ, але і внаслідок мо-лодості самої системи КБ. Серед факторів, що стримували розви-ток мережі КБ, слід виділити несприятливу макроекономічну си-туацію, в умовах гіперінфляції 1993-1994 рр. більшістю КБ було обрано інфляційну модель стратегії розвитку, при якій процес за-робляння грошей банком максимально полегшений, а довгостро-кові програми розвитку просто ігнорувались, протягом 1994 р. ставка податку на прибуток банків складала 55%, при стандарт-ному рівні оподаткування інших суб'єктів підприємницької діяль-ності 22%. Все це, разом узяте, стимулювало активізацію участі банківської системи у тіньовій економіці, головними формами якої стали махінації з кредитними ресурсами, грошовою готівкою і переказами валюти за кордон. Негативні тенденції в розвитку банківської системи, будучи віддзеркаленням несприятливих про-цесів, що відбуваються як у ній самій, так і в економіці в цілому, спричинили відповідний вплив на суспільну свідомість.
Мережа комерційних банків, що склалася, далеко не оп-тимальна як із точки зору співвідношення великих, середніх і дрібних банків, так і з точки зору їх регіонального розміщення. Прослідковується хибна лінія, яка направлена на стимулювання скорочення чисельності банків у регіонах з метою підвищення ступеня якості управління банківською системою. У зв'язку з цим в основі політики НБУ має лежати положення про те, що банків не повинно бути мало, їх повинно бути стільки, скільки потрібно, включаючи великі, середні і дрібні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Інститути фінансового ринку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок