Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Шляхи зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств

Шляхи зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств

Назва:
Шляхи зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,13 KB
Завантажень:
23
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Шляхи зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств


У результаті проведення державою аграрної реформи аграрні товаровиробники змогли стати повноправними учасниками ринкових економічних відносин, визначити своє становище не як збиткових, а дійсно самостійних, ініціативних, прибуткових суб’єк-тів підприємницької діяльності. Очевидними стали результати кардинальних перетворень в аграрному секторі, які засвідчують становлення ринкових відносин на селі і мають вели-чезне політичне, економічне та соціальне значення.
Це, насамперед, відродження приватної власності на землю і майно, створення умов для розвитку приватного господарювання, запровадження ринкових механізмів у стосун-ках між селянами – власниками і суб’єктами господарювання на основі оренди землі та майна, забезпечення селянам права одержувати прибуток від своєї власності шляхом безпо-середнього використання її в господарському обороті або здачі в оренду.
За період проведення реформ докорінно перебудовано земельні й майнові відносини, створено організаційно-правові структури ринкового спрямування на основі приватної власності на землю, індивідуальної, сімейної та колективної форм організації праці.
“Після реального реформування у 2000 році галузь за останні три роки (2000–2002) уже дала 22 відсотки приросту виробництва. Однак за 8 місяців 2003 року сіль-ськогосподарське виробництво скоротилось, особливо в рослинництві, і найбільше – в сільськогосподарських підприємствах” [1].
Однак потрібно звернути увагу на те, що, не зважаючи на приріст валової продукції на 3 відсотки, харчової промисловості та переробки на 6 відсотків та зріст рівня рента-бель-ності підприємств на 5,3 відсотки, майже половина господарств, а точніше 42–45 відсотків, закінчили 2002 рік збитково.
Це свідчить про те, що не кожне сільськогосподарське підприємство працює рента-бель-но і прибутково. Такий стан речей повинен викликати занепокоєння, тому що в умо-вах ринкової економіки сільськогосподарські підприємства повинні працювати з наймен-шими економічними втратами.
Проблема економічного стану сільськогосподарських підприємств, відновлення їх платоспроможності є досить гострою і не може бути вирішеною тільки керівництвом сільсь-когосподарського підприємства. Вона вимагає державного втручання, в першу чергу формування аграрної політики в державі, яка б враховувала потреби аграрного сектора економіки України та держави в цілому.
“Народне господарство України характеризується певними суспільними, політични-ми, економічними, управлінськими, майновими, трудовими, соціальними відносинами, які регулюються нормами Конституції України, законами, підзаконними та локально-правовими актами. Україна має власну аграрну політику, аграрну економіку та аграрне право” [2].
Для побудови цілісної, сприйнятливої, зрозумілої аграрної політики в державі в першу чергу став актуальним і необхідним новий зміст нормативно-правової бази. На основі ана-лізу досвіду перших спроб реформування земельних відносин, які відбулися на почат-ку 90-х років, було зроблено висновок, що аграрна політика повинна бути забезпечена комплексністю і системністю. Крім того, вона повинна бути активною, кардинальною і спрямованою на утвердження України (вже в найближчі роки) як держави з високоефек-тивним сільським господарством.
Хоча за останні роки в сільському господарстві досягнуто певних зрушень на краще, ці зрушення не мають стабільного характеру. Рівень реформ і їх глибина не відповідають тій ситуації, що склалася в агропромисловому комплексі.
Для того щоб подолати ті ускладнення і погіршення в агропромисловому комплексі України, необхідно, в першу чергу, звернути увагу на розвиток законодавчих умов для його становлення і розвитку.
Незважаючи на існуючу думку, що в аграрному секторі економіки створені всі законо-давчі умови для його діяльності, потрібно зазначити, що хоча реформи носили динамічний та ефективний характер, їх рівень на сьогодні все менше задовольняє сільськогосподар-ське виробництво.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Шляхи зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок