Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Імовірнісно-автоматне моделювання як інструмент наукового обґрунтування банківської діяльності

Імовірнісно-автоматне моделювання як інструмент наукового обґрунтування банківської діяльності

Назва:
Імовірнісно-автоматне моделювання як інструмент наукового обґрунтування банківської діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,37 KB
Завантажень:
445
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Імовірнісно-автоматне моделювання як інструмент наукового обґрунтування банківської діяльності


Банківська система є одним із стимулюючих факторів розвитку економіки країни. Під час виконання таких своїх основних функцій, як концентрація, інвестиція i перероз-поділ капіталу, банки не тільки займаються координацією економічних процесів, але й реально впливають на зміни, що відбуваються в промисловості країни.
Очевидним є той факт, що успішне функціонування банку суттєво залежить від вико-ристання сучасних наукових і комп’ютерних технологій. У багатьох випадках комп’ю-тер-на техніка використовується лише для отримання iнформацiйно-довiдкових даних чи деяких фактів, на основi яких приймається те чи інше управлінське рiшення. При вико--ристаннi математичного, а особливо, імiтацiйного моделювання, виникають зовсiм iншi можливостi, що дозволяють максимально наблизитись до об’єктивного прийняття важливих управлiнських рiшень.
Основним об’єктом імітаційного моделювання є складна економічна система, для якої характерні такі особливості, як визначена структура, залежність від зовнішнього сере-довища і вплив на це середовище, наявність кількісних характеристик, що визна-чають стан системи в кожен момент часу, зміна станів системи в часі та участь випадкових факторів у функціонуванні системи.
У наш час особливо актуальною є проблема оптимізації тих чи інших показників комерційного банку i його установ, визначення яких дозволить поліпшити фінансову діяльність банку.
Для розв’язання цієї оптимізаційної задачі можна використати багато математичних інструментів, таких як: методи математичного програмування чи аналітичні методи роз-в’язання завдань функціонування складних економічних систем, що належать до теорії масового обслуговування. Але реальні життєві ситуації, де функціонують, діють i розви-ваються економічні системи, виявляються набагато складнішими для того, щоб можна було безпосередньо застосовувати математичні методи. Оскільки ці методи розраховані для розв’язання досить вузького класу задач i здебільшого основані на примітивних уяв-леннях про предметну ділянку.
Особливе місце серед існуючих економічних моделей належить iмiтацiйним, однією з головних переваг яких є те, що саме iмiтацiйнi моделі дають можливість замінити експери-мент з предметом, що вивчається, комп’ютерною iмiтацiєю процесів, що відбуваються в ньому. Ця перевага особливо важлива для економічних систем, експерименти над якими завжди небажані. Таким чином, iмiтацiйна модель дозволяє отримати розв’язок, що набли-жається до розв’язку, отриманого в результаті природного експерименту, оскільки основ-ни-ми його характеристиками є випадкові процеси, якi постійно відбуваються в системі. Iмiтацiйнi моделі важливі i для побудови сценарію подій, щоб дати відповідь на питання: „Що буде, коли на систему впливатимуть iншi чинники?” – щоб передбачити ефект сцена-рію. Автоматне моделювання бере свій початок у роботах таких видатних учених, як Мур, Шеннон, Глушков, Яровицький.
Далі використовуватимемо основні поняття i термінологію сучасного методу імовiр-нісно-автоматного моделювання [1], розробленого в інституті кібернетики НАН України.
Під імовірнісним автоматом розумітимемо певний об’єкт, що має внутрішній стан, а також здатний сприймати деякі вхідні сигнали i видавати вихідний сигнал, причому по-чат-ковий стан автомата чітко зафіксований. Імовірнісний фактор впливає тільки на внутрішній стан автомата. Значення вихідного сигналу залежить від вхідних сигналів тільки через внутрішній стан. При заданні автомата необхідно також визначити його почат-ковий стан. Внутрiшнiй стан є певною рекурентною функцiєю вiд вхiдних сигналiв i попереднього внутрiшнього стану, що враховує також імовірнісні характеристики, що беруть участь у функцiонуваннi автомата.
За одиницю автоматного часу можна взяти будь-яку прийнятну для системи одиницю часу (тиждень, годину, мiсяць, квартал, рiк тощо), при цьому всi випадковi характеристи-ки та сталi величини повиннi відповідати обраній одиниці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Імовірнісно-автоматне моделювання як інструмент наукового обґрунтування банківської діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок