Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Економічні організації системи ООН

Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Економічні організації системи ООН

Назва:
Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Економічні організації системи ООН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,57 KB
Завантажень:
60
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему
Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Економічні організації системи ООН


Діяльність міжнародних організацій пов'язана з виконанням певних функцій, що визначаються їхніми статутами. Фінансове за-безпечення таких функцій здійснюється через фонди, створювані цими організаціями. Це можуть бути узагальнені фонди, наприклад бю-джет Організації Об'єднаних Націй, і цільові — під конкретні захо-ди і програми. Тому суб'єктами міжнародних фінансів на наднаціо-нальному рівні виступають, з одного боку, міжнародні економічні організації, з іншого, — міжнародні фінансові інституції.
Міжнародні економічні організації вступають у взаємовідноси-ни з урядами окремих країн з приводу формування власного бюдже-ту чи інших фондів. Отримані кошти використовуються на фінансу-вання централізованих заходів, проектів і програм цих організацій, на утримання їхнього апарату та на фінансову допомогу окремим країнам. Таким чином, кожна країна може отримувати кошти від міжнародних організацій як у вигляді прямого фінансування (як правило, тільки в окремих випадках), так і в опосередкованій формі через різні централізовані заходи, проекти і програми, що стосують-ся її чи поширюються на неї.
Міжнародні фінансові інститути можуть мати взаємовідноси-ни як з урядами, так і з суб'єктами господарювання окремих країн. Взаємовідносини з урядами складаються за двома напрямами. Пер-ший відображає процес формування статутного капіталу за рахунок внесків окремих країн. Другий характеризує кредитні взаємовідно-сини — надання кредитів урядам та їх погашення і сплату про-центів. Взаємовідносини з підприємствами мають двосторонній кре-дитний характер. Міжнародні фінансові інститути фінансове забез-печують певні проекти, надають кредити окремим підприємствам, як правило, на конкурсній основі.
Отже, як міжнародні економічні організації, так і фінансові інсти-тути забезпечують централізацію певної частини міжнародних фінан-сових ресурсів для забезпечення потреб світового господарства. Вони фінансують окремі проекти і програми, керуючись інтересами саме світового господарства в цілому, а не окремих країн, якими б важли-вими ті інтереси для цих країн не були. При цьому інтереси окре-мих країн на стадії розгляду та затвердження таких проектів і про-грам обов'язково присутні.
Наростання процесів інтеграції, інтернаціоналізації та глобалі-зації господарського життя зумовлює як посилення ролі діючих орга-нізацій та інститутів, так і створення нових, що, у свою чергу, веде до підвищення рівня централізації фінансових ресурсів, збільшення як їхньої маси, так і обсягів міжнародних фінансових потоків.
Враховуючи ту особливість, що міжнародні фінансові інститути виконують певні специфічні функції наднаціонального характеру з координації та регулювання міжнародних фінансів, у підручнику їх діяльність саме під цим кутом зору розглянуто в наступному розділі. Цей розділ присвячено аналізу діяльності найважливіших міжнародних економічних організацій як суб'єктів міжнародних фінансів.
Економічні організації системи ООН
Міжнародні організації — це створені на основі міжнародного договору і статуту для виконання певних функцій об'єднання суве-ренних держав, які мають систему постійно діючих органів, володі-ють міжнародною правосуб'єктністю і засновані відповідно до міжна-родного права.
Найвідомішою такою організацією є Організація Об'єднаних Націй (ООН), яка функціонує понад півстоліття. Аналіз практики діяльності цієї організації показує, що поряд із всестороннім зрос-танням ролі світових політичних проблем, все більше місця в її діяль-ності відводиться вирішенню економічних і фінансових питань роз-витку сучасного світу.
З плином часу предметом вивчення, аналізу, пошуку шляхів і засобів вирішення, вироблення відповідних рекомендацій ООН ста-ють новітні сфери світового господарства, міжнародних економіч-них і фінансових відносин. Паралельно з цими процесами змінюєть-ся структура самої ООН, збільшується кількість економічних уста-нов і країн, які беруть в них участь, розширюється поле діяльності цих установ, їх контакти з іншими міжнародними, а також націо-нальними організаціями та інститутами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів. Економічні організації системи ООН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок