Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Страхування у фінансовій системі україни

Страхування у фінансовій системі україни

Назва:
Страхування у фінансовій системі україни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,77 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Страхування у фінансовій системі україни
План
1. Необхідність та напрями страхування
2. Галузі, форми і види страхування
3. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні

Необхідність та напрями страхування
Підприємницька сфера та життєдіяльність людини пов 'язані з наявністю постійних ризиків — природних, підприємницьких, фінансових та ін. При цьому постає питання про джерело від-шкодування втрат. Можливі два варіанти. Перший полягає в тому, що ці збитки покриваються за рахунок фінансових ре-сурсів, що перебувають в обігу в суб'єкта. Однак це означає їх відволікання від основного призначення — забезпечення життє-діяльності й відтворення виробництва. Другий варіант полягає у створенні спеціальних цільових ресурсів, призначених для від-шкодування збитків — резервних страхових фондів.
Створення резервних страхових фондів, у свою чергу, мож-ливе у трьох формах;
- фонди самострахування;
- централізоване страхове забезпечення;
- колективні страхові фонди.
Самострахування ґрунтується на індивідуальній відпові-дальності й полягає в тому, що кожна юридична і фізична особа формує власні страхові (резервні) фонди за рахунок власних до-ходів. Це дорога і нераціональна форма.
Централізоване страхове забезпечення ґрунтується на дер-жавній відповідальності й передбачає відшкодування втрат за рахунок загальнодержавних коштів. При цьому частина цих коштів виділяється в окремі фонди, наприклад, резервний фонд Кабінету Міністрів. Водночас страхова відповідальність держа-ви обмежена надзвичайними подіями, адже державні фінанси призначені для забезпечення функцій держави, до яких стра-хування не належить.
Створення колективних страхових фондів, тобто страху-вання, ґрунтується на солідарній відповідальності учасників цих фондів. Суть відносин страхування полягає в тому, що стра-хові фонди формуються за рахунок внесків усіх учасників, а збитки з цих фондів відшкодовуються тим, хто їх зазнав унаслі-док певних подій і обставин.
Страхування є найбільш доцільною, економною, ефективною і раціональною формою створення страхових фондів. Основни-ми суб'єктами страхування є страховик, страхувальник і за-страхований. Відносини страхування є досить різноманітними. Як правило, вони дво- чи тристоронні.
Галузі, форми і види страхування
Страхування — це досить розгалужена система відносин. Воно структурується за галузями, формами і видами
Об'єктом майнового страхування є рухоме та нерухоме май-но юридичних і фізичних осіб. Нині в Україні найпоширенішим серед фізичних осіб є страхування будівель, домашнього май-на, транспортних засобів. Так, у 2005 р. в Україні почав діяти закон про обов'язкове страхування відповідальності власників транспортних засобів (скорочено "автоцивіл"). Прогнозувалося, що цей вид страхування не буде дуже рентабельним, але резуль-тати 2005 р. показали дуже високу його прибутковість (згідно з даними Асоціації страхувальників України).
Об'єктами особистого страхування є життя та здоров'я гро-мадян.
У системі соціального страхування об'єктом страхування є працездатність і працевлаштування.
У медичному страхуванні об'єктом страхування є здоров 'я громадян.
За страхування відповідальності об'єктом є зобов'язання застрахованої особи виплатити відшкодування за завдані збит-ки третім особам.
Об'єктом страхування ризиків є недоотриманий прибуток чи збитки під час здійснення певних господарських і фінансо-вих операцій, яким притаманний відчутний ризик.
Статтею Закону України "Про страхування" визначені такі види особистого страхування: страхування життя, страхуван-ня від нещасних випадків, медичне страхування.
Страхування життя — підгалузь особистого страхування, в якій об'єктом страхових відносин є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з життям застра-хованого, що здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником. Як правило, дого-вори страхування життя є довгостроковими. Страхувальника-ми за цими договорами можуть бути виключно фізичні особи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Страхування у фінансовій системі україни

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок