Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Маркетингова оцінка цінової політики споживачів

Маркетингова оцінка цінової політики споживачів

Назва:
Маркетингова оцінка цінової політики споживачів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,99 KB
Завантажень:
419
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Маркетингова оцінка цінової політики споживачів


В умовах ринку обсяг реалізації продукції та відповідна вели-чина прибутку певним чином залежать від відношення споживачів до рівня ціни. При цьому важливе значення має правильне визначення даного рівня з урахуванням споживчих властивостей продукції. Невиконання цієї умови призводить, як правило, до зміни попиту на продукцію підприєм-ст-ва, що, в свою чергу, обумовлює її неефективну реалізацію. Особливу актуальність ця проблема має при постійному зростанні пропозиції продукції на конкурентному ринку, що потребує відповідного її дослідження.
Метою статті є обґрунтування та розробка методичного підходу до удосконалення процесу ціноутворення на підприємстві з використанням результатів тестування цін.
Результативність діяльності підприємства в процесі реалізації продукції суттєво зале-жить від урахування потреб і вимог споживачів у процесі маркетингового ціноутворення [3]. Це потребує проведення відповідних дослід-жень. При цьому всебічне вивчення попиту на продукцію з урахуванням чутливості спожи-вачів до її якісних характеристик та рівня ціни на неї є одним із сучасних напрямів орієнтації маркетингової діяльності підприємства. Використання такого методичного підходу в процесі формування ціни дозволяє підприєм-ству з об’єктивних позицій визна-чати її рівень, ураховуючи особливості поведінки спожи-вачів при зміні їхніх купівельних можливостей та споживчих властивостей продукції, а також їхню реакцію на зміну рівня ціни підприємством.
При реалізації продукції на ринку для підприємства дуже важливо визначитися, чому з двох видів продукції, що досить близькі за споживчими властивостями та мають однако-вий рівень ціни, один вид реалізується, а від другого споживач відмовляється. Досліджен-ня мотивації споживачів на основі проведення відповідного їхнього тестування може дати відповідь підприємству на це питання, але для цього необхідно попередньо визначи-тися щодо особливостей даного процесу [5].
У своїй економічній сутності мотивація являє собою комплекс чинників, що спону-кають споживачів до певних дій у процесі купівлі-продажу. При дослідженні процесу пове-дінки споживачів більш доцільно, на нашу думку, звернути увагу як на мотиви спо-жи--вачів, так і на процес формування їх майбутніх намірів [2]. Зумовлено це тим, що си-стема мотивацій та намірів досить складна і не піддається логічному причинно-наслід-ко--во-му аналізу. У кінцевому результаті мета діяльності підприємства при вивченні пове-дін-ки споживачів полягає в тому, щоб „спровокувати” споживача на придбання продукції під-приємства. При цьому основними етапами процесу дослідження купівельних моти-вацій є:–
вивчення мотивів поводження споживачів при виборі об’єкта покупки;–
розробка засобів впливу на рішення споживачів з метою орієнтації його на продукцію підприємства.
При дослідженні мотивації споживачів спочатку необхідно виявити цільову аудито-рію, яка являє собою певну сукупність покупців продукції (юридичних і фізичних осіб) [3]. Це є визначальним етапом комунікаційної моделі просування та реалізації продукції на ринку. Після цього аналізується процес прийняття рішення споживачем щодо придбан-ня продукції підприємства.
Виявивши цільову аудиторію, підприємство визначає, яку саме реакцію споживача у відповідь на пропозицію продукції воно бажає отримати. Звичайно, найбільш бажана для підприємства реакція споживача полягає в здійсненні ним процесу купівлі. Така реак-ція є результатом процесу прийняття певного рішення конкретним споживачем щодо придбання продукції. Для цього необхідно знати, в якому стані купівельної готовності знаходиться в даний момент цільова аудиторія споживачів та в який стан згідно з ціновою полі-тикою підприємства її слід привести. Розрізняють такі стани купівельної готовності споживачів: обізнаність, пізнавання, прихильність, перевага, переконаність і здійснення купівлі.
Враховуючи вищевикладене, першочергове завдання підприємства в процесі просу-вання його продукції на ринок полягає у визначенні міри обізнаності споживачів про неї та наданні їм необхідної інформації.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Маркетингова оцінка цінової політики споживачів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок