Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Теоретичні основи регіональної податкової політики

Теоретичні основи регіональної податкової політики

Назва:
Теоретичні основи регіональної податкової політики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,47 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Теоретичні основи регіональної податкової політики


Регіональна податкова політика як наукова категорія відображає систему заходів державних та місцевих органів влади, направлених на удосконалення системи оподат-кування регіонів з урахуванням їх податкоспроможності. Вона, з одного боку, відображає механізми державного регулювання з метою забезпечення оптимального оподаткування регіонів (перелік місцевих податків і зборів, відсоток регулюючих податків, закріплених на постійній основі згідно з чинним законодавством за регіоном). З іншого – місцевим владним структурам надано право в рамках, визначених законодавством, надавати піль-ги платникам зі сплати окремих податків та зборів, що надходять до місцевих бюджетів. Система заходів, яку передбачає регіональна податкова політика, повинна бути направ-лена на реалізацію інтересів держави стосовно регіонів і внутрішніх інтересів самих регіонів.
Необхідно зазначити, що, незважаючи на актуальність проблеми формування та реа-лізації регіональної податкової політики, українські вчені мало уваги приділяють даній проблемі.
Значно активніше вона розробляється російськими вченими і практиками. Ними підго-товлена низка наукових праць, у яких вказується на необхідність проведення досліджень, пов’язаних із формуванням та реалізацією регіональної податкової політики. Звертається значна увага на теоретичні та практичні аспекти даної проблеми.
Однак сьогодні майже не розроблено понятійно-термінологічний апарат теорії регіо-нальної податкової політики. Більшість з цих понять відноситься до об’єктів і явищ макро-рівня. Для досягнення ефективності оподаткування на регіональному рівні в умовах, максимально наближених до об’єктів оподаткування, важливого, на нашу думку, є розроб-ка таких ключових понять у теорії оподаткування, як регіональна податкова політика, податкоспроможність регіону, податкова база регіону, податковий потенціал регіону, податковий простір регіону.
Розглядаючи проблему оподаткування з позицій регіонального розвитку, необхідно справедливо розподіляти податковий тягар між усіма регіонами, враховуючи їх податко-спроможність, що означає вилучення податкових надходжень з регіонів відповідно до їх можливостей з урахування потреб соціально-економічного розвитку при використанні усіх регіональних ресурсів, а також розширення бази оподаткування. Таким чином, згідно з вимогами часу назріла необхідність проведення аналітичних досліджень щодо участі регіонів у формуванні бюджетів різних рівнів з урахуванням можливостей цих регіонів. У зв’язку з цим у доповіді “Проблеми та шляхи розвитку податкової системи України” в науковий обіг у 1998 р. була введена наукова теорія “податкоспроможність регіону”, розкриті її сутність, зміст та фактори впливу на соціально-економічний розвиток регіонів. Дана категорія набула статус загальновизнаної після включення її в Бюджетну резолюцію 2000 року та Бюджетний кодекс України при визначенні коефі-цієнта відносної податкоспроможності (КВП), і, на нашу думку, є ключовою в теорії регіональної податкової політики. КВП характеризує податкоспроможність області в розрахунку на душу населення у співставленні з середньодушовою податкоспроможністю всіх областей України в цілому. Введення цього показника направлене на створення послі-довного, надійного та прозорого механізму визначення дохідної частини місцевих бюджетів.
Вказаний показник використовується в практиці багатьох зарубіжних країни. Однак на сьогодні ні в науковій літературі, ні в нормативно-правових актах не розкривається сутність самої категорії “податкоспроможність регіону”.
Серед вітчизняних вчених лише В.І. Кравченко дав визначення такого поняття, як “податкоспроможність територіальної громади” – це обсяг доходів, який потенційно може бути об’єктом оподаткування комунальними податками на душу населення в межах конкретного територіального колективу.
Необхідно зазначити, що податкоспроможність регіону можна розглядати по-різному. Щодо її змісту, то його можна трактувати у вузькому і широкому тлумаченні цього терміна.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Теоретичні основи регіональної податкової політики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок