Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Дослідження впливу нормативно-правового поля обігу казначейських векселів на формування бюджету України

Загрузка...

Дослідження впливу нормативно-правового поля обігу казначейських векселів на формування бюджету України

Назва:
Дослідження впливу нормативно-правового поля обігу казначейських векселів на формування бюджету України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,88 KB
Завантажень:
429
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Дослідження впливу нормативно-правового поля обігу казначейських векселів на формування бюджету України


Розвиток ринку цінних паперів в України набуває сили. Численні зміни та доповнення до Закону України “Про цінні папери і фондову біржу”  в період з 1991 до 2001 року заповню-вали прогалини в законодавчій та нор-мативній базах, що виникали внаслідок інтенсивної перебудови економіки нашої країни. Крім того, порядок оформлення, видачі, обігу та оплати таких фінансових інструментів, як векселі, регулювався великою кіль-кістю по-станов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів, Держав-ної податкової адміністрації України тощо. Регулювання вексельного обігу в Україні вели-кою кількістю нормативних документів було викликано як від-сутністю національного закону щодо вексельного обігу, так і кількістю нових видів векселів введених в обіг, зокрема: казначейських, пенсійних, податкових, банківських тощо. Істотно, що недоско-нала законодавча база обігу векселів здійснює негативний вплив на вексельний ринок, оскільки регулювання обігу векселів тільки нормативними документами уповнова-жених центральних органів влади дозволяє останнім максимально врахувати відомчі інтереси.
На нашу думку, саме така ситуація склалась з ринком казначейських векселів в Укра-їні. Розробка і затвердження Кабінетом Міністрів України та Міністерством фінан-сів України таких документів, як Порядок викупу кредиторської і погашення дебітор-ської заборгованості держави з викорис-танням казначейських векселів  та Інструкція про порядок видачі, обліку та погашення векселів Державного казначейства України (далі – Інструкція № 269)  були здійснені без урахування їх відповідності законодавству України, що привело до дискредитації казначейських векселів, як фінансових інструментів. Внаслідок цього були підписані відповідні укази Президента про заборону їх використання. Так, протягом 1998 року, тобто в перший рік випуску казначейських векселів, Кабінетом Міністрів України було видано близько 100 постанов і розпоряджень про взаємозаліки, зокрема й з використанням казначейських векселів, на загальну суму 6 млрд. гривень, тобто грошові кошти до державного бюджету не надійшли.
Казна-чейський вексель у таких схемах перетворився в сурогат цінного паперу внаслідок того, що головний розпорядник бюджетних коштів, розраховуючись із конкретним кредито-ром, який мав недоїмку з обов’язкових платежів до бюджету, передавав йому право володіння векселем без фактичної передачі. Між ними складався акт прийому-передачі та видавалася нова довідка про володіння векселем Державного казначейства України. Ці документи були підставою для централізованого оформлення іменного індосаменту на зворотному боці векселя на відповідного кредитора. Підставою для централізованих розрахунків головних розпорядників коштів були реєстри розподілу бюджетних коштів у розрізі областей по підвідомчих розпорядниках бюджетних коштів, складені на підставі актів звірки про дебіторсько-кредиторську заборгованість.
Згідно з порядком застосування векселів державного казначейства для фінансування видатків державного бюджету  векселедержателі мали право використовувати казна-чейські векселі для:–
погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів (розра-хунок здійснювався за вексельними сумами);
зарахування векселів Державного казначейства України як оплату податків і зборів до державного бюджету, що може бути здійснено в будь-який момент до строку платежу за векселем.
Крім того, був передбачений продаж векселів Державного казна-чейства України юридичним особам та застава векселів із метою забез-печення платежів і кредитів відпо-відно до Закону України “Про заставу. Однак згідно з порядком застосування векселів Держаного казначейства для фінансування видатків Державного бюджету  (далі – Порядок № 115) бюд-жетним установам та підприємствам, які отримували дотації з бюд-жету останні операції з векселями Державного казначейства України проводити не дозволялось.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Дослідження впливу нормативно-правового поля обігу казначейських векселів на формування бюджету України

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок