Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> реферат безкоштовно: Фінансовий ринок України, проблеми його функціонування

Фінансовий ринок України, проблеми його функціонування / сторінка 6

Назва:
Фінансовий ринок України, проблеми його функціонування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,35 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Крім того, по-рівнюючи структуру вітчизняного валютного ринку зі структу-рою світових чи національних ринків інших країн, можна ствер-джувати, що однією з найсуттєвіших відмінностей є мізерна частка біржових операцій із деривативами, базовим активом яких є іноземна валюта.
Розвиток фінансового ринку неможливий без підвищення рівня довіри до фінансових посередників. Неврегульованість окремих аспектів діяльності фінансових посередників призво-дить до порушення прав та інтересів як їх самих, так і інших суб'єктів ринку. Пріоритетними для посередників мають бути стратеги інвестиційного спрямування, що забезпечують реалі-зацію сукупності реального й фінансового інвестування, досяг-нення високої рентабельності вкладень, збереження реальної вартості вкладених коштів протягом терміну інвестування, мож-ливість швидкої реалізації фінансових активів. Підвищенню довіри до фінансових посередників сприятимуть: удосконален-ня корпоративного управління з метою забезпечення ефектив-ності планування, контролю та оптимізації управління ризика-ми; розкриття інформації про фінансово-господарську діяль-ність, структуру власності, емісію та укладені угоди з купівлі-продажу цінних паперів на вторинному ринку. Формуванню попиту у фінансовому секторі сприятиме розвиток пенсійних систем і переорієнтація страхових послуг у бік накопичуваль-них видів страхування. Вибір пріоритетів розвитку страхового ринку має бути безпосередньо пов'язаним із ринком фінансово-го капіталу, що дасть змогу комбінувати різні фінансові інстру-менти, зокрема, використовувати цінні папери для безпечного та прибуткового розміщення страхових резервів; розвивати сис-тему взаємодії банківського і страхового секторів економіки, вторинного ринку страхових послуг, допоміжної та обслугову-ючої інфраструктури ринку особистого страхування; забезпечу-вати належний рівень поінформованості споживачів послуг про стан і можливості ринку страхування. Державні регуляторні органи особливу увагу мають приділяти: забезпеченню дієвого нагляду за фінансовими посередниками на основі консолідова-ного обліку ризиків відповідно до міжнародних стандартів; узго-дженню механізму надання податкових пільг для небанківських установ з метою обмеження диспропорційного розвитку од-них установ за рахунок інших; стимулюванню розвитку ме-ханізмів гарантування безпеки внесків юридичних та фізичних осіб, зокрема шляхом введення обов'язкового страхування та-ких банківських ризиків, як страхування великих депозитів і професійної відповідальності банкірів.
Інвестиції в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення
Усупереч необхідності розв'язання інвестиційних проблем, які накопичилися в Україні впродовж останніх років, чи не най-більших втрат (після зміни у 2005 р. політичної еліти) Україна зазнала саме в інвестиційній сфері. Очікувалося, що нормаліза-ція та впорядкування економічної діяльності (зокрема, ліквіда-ція чи обмеження пільг і спеціальних умов діяльності, спрощен-ня регуляторної системи, більша прозорість під час прийняття рішень), у тому числі у зв'язку з необхідністю вступу країни до COT, істотно знизять інвестиційні ризики та сприятимуть висо-кому припливу інвестиційних ресурсів уже в перший рік діяль-ності нової влади. Проте низка інституційних провалів (невре-гульованість і політизація прав власності, підвищення ризиків інвестування внаслідок оголошених намірів переглянути ре-зультати приватизаційних конкурсів, висока соціалізація бю-джету) призвели до відмови міжнародних і вітчизняних інвес-торів вкладати ресурси в українську економіку.
Утримуваний останніми роками в Україні рівень інвестицій — 20—22 % ВВП — не може вважатися задовільним, оскільки неспроможний забезпечити довгострокову високу позитивну економічну динаміку.
Хоча в 2005 р. відбулося значне збільшення припливу інвес-тиційних капіталів в Україну (іноземні інвестори вклали майже 7,9 млрд. дол. США), загальний обсяг нагромаджених інвестицій на початок поточного року становив 350 дол. на одну особу, але це було на порядок менше, ніж у країнах — нових членах ЄС.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: Фінансовий ринок України, проблеми його функціонування

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок