Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Скачати безкоштовно: Фінансовий ринок України, проблеми його функціонування

Фінансовий ринок України, проблеми його функціонування / сторінка 7

Назва:
Фінансовий ринок України, проблеми його функціонування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,35 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Власні інвестиції в основний капітал у першому кварталі 2006 р. в Україні становили 16,5 млрд. грн. проти 12,6 млрд. у 2005 р. Але найпримітніше те, що темп їх зростання у 2006 р. був уп'ятеро вищий, ніж рік тому. Прямі іноземні інвестиції за перші п'ять місяців 2006 р. досягли 1,85 млрд. дол. США, що вчетверо перевищує показник січня — травня 2005 р. Як пока-зують розрахунки, в Україні додатковий 1 % економічного зро-стання "асоціюється" з 1 млрд. дол. зовнішніх надходжень. Утім, експерти поки що не дають прогнозів щодо впливу такого по-мітного зростання інвестицій на економіку. За таких вражаю-чих фінансових надходжень (зростання в рази) прогнозні темпи ВВП усе ще залишаються на рівні 2,8 %.
Експерти називають такі основні ризики інвестора в Украї-ні. Надмірне втручання держави в економічну діяльність, у ре-зультаті чого високими залишаються регулятивні бар'єри. Бю-рократизація та корумпованість державного апарату, переваж-но декларативний характер боротьби з корупцією (у досліджен-нях Світового банку стверджується, що витрати, пов'язані з не-надійністю інфраструктури, проблемами з виконанням дого-вірних зобов'язань, злочинністю, корупцією та державним ре-гулюванням, можуть становити понад 25 % обсягів продажу, більш ніж утричі перевищуючи суму податків, сплачених фір-мою в звичайному порядку). Україна програє своїм конкурен-там на ринку інвестицій не стільки за рівнем податкового на-вантаження, скільки внаслідок нестабільності податкового законодавства, непередбачуваності його змін і складнощів у адмініструванні. Слабкість і політична заангажованість судової системи, її залежність від виконавчої влади ставлять під сумнів можливість ефективного захисту приватної власності.
Інвестиційний досвід країн Центральної та Східної Європи, згідно з дослідженнями кандидата економічних наук В. Юрчишина, свідчить:
- активна політика залучення ПП сприяє нарощуванню ек-спорту та збільшенню виробництва продукції з високою дода-ною вартістю; спеціальні поступки й пільги іноземним інвесто-рам розбалансовують інвестиційне середовище та погіршують умови формування прозорої інвестиційної політики;
- ліберальні зовнішня торгівля та інвестиційний режим є найважливішими умовами залучення ПП, причому вплив дру-гого чинника (ліберальний режим для припливу капіталів) — домінуючий;
- приватизація великих державних підприємств за участю зовнішніх інвесторів хоча й потребує більше часу та зусиль, про-те є найефективнішим способом залучення ресурсів, спрямова-них на реформування і розвиток;
- приплив інвестицій, що супроводжується економічним зростанням, у свою чергу, стає чинником подальшого інвести-ційного розширення;
- якщо спочатку чинником високої привабливості для ПП ставали приватизаційні процеси, то надалі, за умови, що обсяги і структура ПП досягають певної "критичної маси" (частки й значущості офіційних інвесторів у національній економіці), інвестиційний процес успішно триває вже без особливої прив'яз-ки до приватизації — насамперед через ринок капіталів, інте-грацію в багатонаціональні мережі тощо;
- приватизація стратегічних підприємств, включаючи сек-тор послуг (банки, страхування і телекомунікації), із повним допуском зовнішніх інвесторів створює середовище, яке стиму-лює приплив ПП також до інших секторів економіки з одночас-ним поліпшенням зовнішньоторговельного балансу;
- активна позиція регіональної влади, її зацікавленість у поширенні приватизаційних процесів і формуванні інституту приватного власника, а також її (влади) готовність до співробіт-ництва з інвестором є вагомим сприятливим чинником інвести-ційного розвитку.
Відкритість економіки країни до потоків (інвестиційних) ка-піталів стає домінуючою тенденцією у формуванні сучасних світогосподарських зв'язків і сприяє прискоренню інтеграційних про-цесів.) Водночас такі потоки далеко не завжди позитивно впли-вають на валютну позицію і валютну політику країни. З іншого боку, спроби домогтися "керованості" валютних процесів чи по-ставити бар'єри на шляхах потоків капіталів часто призводять до неефективності валютної й торговельної політики і, крім того, до формування середовища, сприятливого для корупції.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: Фінансовий ринок України, проблеми його функціонування

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок