Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Визначальна роль валютного курсу в системі міжнародних фінансів. Конвертованість валют

Загрузка...

Визначальна роль валютного курсу в системі міжнародних фінансів. Конвертованість валют

Назва:
Визначальна роль валютного курсу в системі міжнародних фінансів. Конвертованість валют
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,16 KB
Завантажень:
407
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему
Визначальна роль валютного курсу в системі міжнародних фінансів. Конвертованість валют


Конвертованість валют
Найпоширенішим в економічній літературі визначенням кон-вертованості валюти є здатність валюти певної країни вільно обміню-ватись на валюти інших країн та міжнародні платіжні засоби за діючим курсом.
При такому спрощеному підході до поняття конвертованості ва-люти майже повністю ігнорується її економічна сутність, і вся про-блема практично зводиться до звичайної технічної акції обміну. Подібне трактування конверсії валюти породжує у свою чергу зов-нішню видимість її легкої реалізації.
Насправді ж досягнення і підтримка країною конвертованості своєї національної валюти — це досить складна економічна пробле-ма, пов'язана з глибокими якісними змінами як у самій економіці країни, так і в її економічних відносинах із зовнішнім світом. Саме тому введення режиму конвертованості національної валюти вима-гає від країни серйозної підготовки і створення цілого комплексу економічних передумов.
Так, обов'язковою передумовою конвертованості національної валю-ти є наявність у країні, яка хоче її запровадити, певних економічних і правових умов для прояву господарської самостійності власника гро-шей. Іншою обов'язковою умовою є наявність ринкового господарства, за якого всі учасники економічного обміну діють самостійно на свій страх і ризик. При цьому ринкове господарство має бути достатньо збалансованим, конкурентоспроможним і відкритим, з незначними тор-говельними валютно-фінансовими обмеженнями або взагалі без них.
Все це можливе при переході економіки країни до альтернатив-ного вибору між внутрішнім і зовнішнім ринками, коли внутрішня економіка стає органічною частиною світової, а світова економіка — природним продовженням внутрішньої.
Конвертованість валюти, органічно пов'язуючи внутрішній ри-нок зі світовим, дає можливість оперативно реагувати на зміни міжна-родної господарської кон'юнктури, що позитивно впливає на еконо-мічний розвиток країни. В економіці країни, на яку поширює свій вплив світовий ринок, відбуваються процеси пристосування і вирів-нювання національних умов виробництва зі світовими за всіма пара-метрами — затратами, цінами, якістю, технічним рівнем продукції і т. ін. Тільки такий режим може забезпечити повною мірою реалі-зацію відомого ринкового принципу: "Продавати на найдорожчих ринках і купувати на найдешевших", дає змогу найраціональніше використовувати засоби для інвестицій у світовому масштабі, а та-кож одержувати вигоди від міжнародного поділу праці.
Звідси конвертованість як економічну категорію можна ви-значити як такий стан і характер економічної і валютно-фінансової системи, за якого для власників засобів у національній валюті забез-печується свобода здійснення тих чи інших операцій як у даній країні, так і за кордоном.
За класифікацією форм конвертованості (оборотності) за видами та суб'єктами зовнішньоекономічних операцій розрізняють валюти вільно конвертовані, частково конвертовані і неконвертовані.
Вільно конвертованими валютами (ВКВ) є валюти країн, де немає ніяких обмежень як на поточні комерційні операції, так і на операції, пов'язані з рухом капіталів, а також на всі категорії вітчиз-няних (резидентів) й іноземних (нерезидентів) юридичних і фізич-них осіб — власників цієї валюти. Валюти цих країн можуть об-мінюватися на будь-яку іноземну валюту (долар США, німецька марка, швейцарський франк, канадський долар тощо).
Вільна конвертованість більшості національних валют країн світу на золото існувала до Першої світової війни. У роки світової економіч-ної кризи 1929—1933 pp. золотий стандарт було відмінено, конвертова-ність національних валют на золото в більшості розвинених країн прак-тично перестала існувати. Лише долари США, які належали централь-ним банкам та іншим офіційним органам зарубіжних країн, до серп-ня 1971 p. могли обмінюватися казначейством США на золото. Після серпня 1971 p., у зв'язку з кризою валютно-фінансової системи та знеціненням долара, було припинено конвертованість долара на золото.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Визначальна роль валютного курсу в системі міжнародних фінансів. Конвертованість валют

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок