Головна Головна -> Реферати українською -> Іноземні мови -> Економічне життя України у складі Речі Посполитої

Економічне життя України у складі Речі Посполитої

Назва:
Економічне життя України у складі Речі Посполитої
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,06 KB
Завантажень:
37
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
На економічний розвиток України XVI— першої полови­ни XVII ст. визначальний вплив справила зміна економіч­ної ситуації в Європі. На XVI ст. виробничі можливості країн Центральної та Південної Європи були суттєво пі­дірвані. Зникли великі масиви лісів, сільське господарст­во житниці Європи Іспанії занепало. Одночасно з відкрит­тям Америки й морського шляху в Індію небувале зростає попит на сільськогосподарську та промислову продукцію. Втягуючися в торгівлю із Західною Європою, шляхта про­являла щодалі більшу зацікавленість у багатих україн­ських землях. Найбільші можливості для розвитку товар­ного господарства мали магнати. Щоб поширити фільвар­кову систему й збільшити продуктивність панських госпо­дарств, у 1557 р. була проведена аграрна реформа, відома під назвою “Устава на волоки”. Спеціально призначені ре­візори переміряли землі й поділили їх на так звані воло­ки, ділянки землі розміром 16—21 га. Під фільварок від­водилися кращі землі й в одному місці. Селянам виділя­лися три смуги на різних полях; передбачалося ведення три­пільної системи господарювання. Володільник волоки мав відробити два дні на тиждень у фільварку, платити щоріч­но грошовий чинш у розмірі 12 грошів, давати данину про­дуктами не менш як на 18 грошів. За селянами залишали­ся також “мостова”, “візницька”, “сторожова” та інші по­винності.

За своїми соціально-економічними наслідками “Устава на волоки” мала двоїсте значення. Вона остаточно ліквідо­вувала залишки прав власності вільних селян на землю і перетворювала їх на володільників панських наділів. За­провадження панщини зв'язувало ініціативу та підприєм­ливість працівника, вело до занепаду селянського госпо­дарства. В той же час використання праці залежного селя­нина, забезпеченого тягловою силою й сільськогосподар­ським реманентом, супроводжувалося піднесенням фільвар­кового господарства. Помірна панщина й фільварок пере­творили Україну в другій половині XVI ст. на годувальни­цю всієї Європи. Якщо спочатку фільварки існували пере­важно в Галичині, Волині та Поділлі, то після Люблінської унії поширилися на Подніпров'я. Лани заколосилися хлі­бами, поля наповнилися кіньми, волами, коровами, стави й озера — рибою, а ліси — стукотом сокир і голосами людей. У небі час від часу з'являлися клуби диму від спалюваних на поташ і дьоготь дерев. Залежно від розміру фільварків окремі шляхтичі в різні роки збирали від трьох до 50 тис. пудів зерна. В 1615 р. лише з Костянтинівського й Степанського ключів спадкоємців Острозьких надійшло 300 тис. пудів пшениці, жита, ячменю, вівса, гречки, проса й гороху. Успіхи в зерновому землеробстві сприяли розвитку тварин­ництва. Магнату Ружинському лише в с. Вчорайшому на Київщині в 1609 р. належало щонайменше 100 дійних ко­рів, 60 ялівок, 40 волів, 300 овець, 250 свиней, 500 вуликів. Приблизно таку саму структуру мало тваринництво й ін­ших магнатів та шляхти.

Складову частину панського господарства становили промисли. Досить активно велося видобування поташу в магнатських і шляхетських лісах Волині, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини. Протягом другої половини XVI — першої половини XVII ст. у різний час діяло 140 по­ташних буд, які істотно знищили лісові масиви. Магнати й шляхта засновували чимало рудень, особливо в поліських районах Волині, Житомирщини, Київщини та Чернігівщи­ни. Ручна праця при виготовленні заліза почала витісня­тися водяним колесом. У першій половині XVII ст. на Правобережному Подніпров'ї та Лівобережжі активізувалося виробництво селітри. На Прикарпатті досить вигідним, а відповідно й поширеним стає добування солі, яке провади­лося більш як на 358 соляних варницях. Майже в кожно­му панському господарстві на берегах річок чи потоків сто­яли водяні млини на одне, а то й на одинадцять водяних коліс. Тут мололося зерно, виготовлялися крупи, валялось сукно тощо.

Найважливішою рисою промислів XVI—першої поло­вини XVII ст. стало зародження в середині них мануфак­турного способу виробництва — попередника великої ма­шинної індустрії. Як і західноєвропейські, українські мануфактури характеризувалися об'єднанням робітників для виробництва товарів, пануванням ручної праці, її роз­поділом на окремі виробничі процеси. Робоча сила могла бути як залежною, так і вільнонайманою. Почалося вкла­дання торгового капіталу у виробництво, внаслідок чого активізувалося первісне нагромадження. Все це разом узя­те знаменувало перші кроки генезису капіталізму на укра­їнських землях.

Поряд з промислами в сільській місцевості розвивалося й ремісництво. Дедалі більше сільських майстрів займалися переважно ремеслом, не поєднуючи його з ве­денням сільського господарства. Окремі села (Дубечне на Волині, Високе на Перемишльщині та ін.) перетворювалися на спеціалізовані ремісничі центри по виготовленню тих чи інших товарів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Економічне життя України у складі Речі Посполитої

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок