Головна Головна -> Реферати українською -> Іноземні мови -> Підвищення ефективності уроку англійської мови

Підвищення ефективності уроку англійської мови

Назва:
Підвищення ефективності уроку англійської мови
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,20 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Підвищення ефективності уроку англійської мови


План
Іноземна мова та суспільство.
Зацікавленість – шлях до активного засвоєння знань.
Роль скоромовок, віршів, мікродіалогів.
Навчаємося граматиці.
Стимуляція творчості учнів.
Рольова гра.
Додатки.


ІНОЗЕМНА МОВА ТА СУСПІЛЬСТВО
Іноземна мова як навчальний предмет посідає важ-ливе місце в системі суспільної освіти в нашій країні. У сучасному суспільстві, якому притаманний активний розвиток міждержавних зв'язків у галузі культури, на-уки, техніки, виробництва, володіння іноземною мо-вою стає ознакою освіченої людини і обов'язковим компонентом підготовки висококваліфікованого фа-хівця будь-якої галузі народного господарства. Во-лодіння іноземною мовою відкриває доступ до куль-турних і наукових цінностей інших народів, сприяє встановленню ділових і культурних зв'язків з іншими країнами, полегшує відносини між народами. Осо-бливого значення набуває навчання іноземної мови тепер, коли міжнародні зв'язки України міцніють.
Школа працює над проблемою "Удосконалення уроку та позакласних заходів шляхом особистісно орі-єнтованої системи навчання і виховання, творчого роз-витку вчителя та учня". Тема моєї роботи — "Рольові ігри - методичний засіб, який сприяє підвищенню ефективності уроку". Все це ставить переді мною за-вдання: під час навчання учень зобов'язаний ово-лодіти англійською мовою засобом спілкування, вмі-ти користуватися нею в усній та письмовій формі, підтримувати розмову, запропонувати свою тему, ви-словлювати бажання, ділитись навичками, обмінюва-тись поглядами, висловлювати свої думки, просто го-ворити щось — цим повинен володіти сучасний учас-ник самотворчого колективу.
ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ - ШЛЯХ ДО АКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
У середній загальноосвітній школі закладається основа практичного опанування іноземної мови, на якій базується подальше застосування учнями мови у ВНЗ, на спеціальних курсах або самостійно в об-сязі, необхідному їм для роботи за фахом або для по-повнення знань в особистих інтересах.
Основну мету в навчанні я бачу в тому, щоб заклас-ти основу комунікативно-мовного та соціокультурного розвитку учнів, розвинути їхню здатність використо-вувати англійську мову як інструмент спілкування в "діалозі культур", в знайомстві з особливостями жит-тя та побуту українців, з духовною спадщиною Укра-їни та її внеском в світову культуру.
На своїх уроках я постійно використовую додаткові матеріали, що дає необмежений простір для моєї твор-чості, допомагає здійснювати індивідуальне навчання різних груп учнів.
Вивчення англійської мови потребує посидючості та неабиякого терпіння. Як зумовити зацікавленість? Психологи довели, що знання, засвоєні без зацікав-леності, не забарвлені особистим позитивним став-ленням, не є корисними. Це мертвий вантаж, адже па-сивне сприйняття та засвоєння не можуть бути опо-рою для ґрунтовних знань. Діти запам'ятовують слаб-ко, якщо навчання не захоплює їх. Перетворити за-учування нудного матеріалу на захопливу гру — один із шляхів активного засвоєння знань.
Завжди в арсеналі вчителя є щось цікаве, захоплю-юче, що змусить дитину не просто засвоїти матеріал, а й долучитися до процесу творчості. Навчання іно-земної мови як цілеспрямована дія складається з про-цесу викладання, що здійснюється вчителем, і про-цесу учіння, що здійснюється учнями. Ці процеси не-розривно пов'язані і взаємодіють один з одним. Пла-нуючи і здійснюючи навчально-виховний процес на тому чи іншому етапі, я враховую і передбачаю оби-дві сторони: свої навчальні дії як учителя і навчальні дії учнів. Свою систему роботи з учнями я розробляла протягом кількох років.
На початковому етапі дуже важливо закласти основу для подальшого розвитку навичок говоріння, читання, аудіювання та письма. Для цього я використовую різ-номанітні методи та прийоми. При вивченні літер та звуків я використовую малюнки. До нас на урок при-літають метелики, розквітають звукові пелюстки та рос-туть звукові вишні, груші, виноград. Для створення на уроці сприятливого психологічного клімату і активності дітей я використовую різноманітні ігри з літерами та звуками.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Підвищення ефективності уроку англійської мови

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок