Головна Головна -> Реферати українською -> Іноземні мови -> Розвиток навичок усного мовлення на уроці англійської мови (з досвіду роботи)

Розвиток навичок усного мовлення на уроці англійської мови (з досвіду роботи)

Назва:
Розвиток навичок усного мовлення на уроці англійської мови (з досвіду роботи)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,57 KB
Завантажень:
456
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат з іноземної мови
Розвиток навичок усного мовлення на уроці англійської мови (з досвіду роботи)


Між тими, хто спілкується, завжди існують певні взаємини, а в якийсь момент з'являється деяка потреба як «передумова будь-якої діяльності». Ця потреба пов'яза-на з тією чи іншою гранню життєдіяльності, людини як особистості, яка, отримавши свою визначеність у стосунках, мотивує спілкування. Кожен з тих, хто спілкується, досягає своїх цілей за допомогою говоріння, аудіювання, читання, пись-ма, паралінгвістики (інтонація, паузація тощо), проксеміки (рухи тіла, пози тощо) і якоїсь спільної діяльності.
При цьому спілкування здійснюється трьо-ма способами:*
інформаційним (обмін думками, ідеями, інтересами, почуттями тощо);*
інтеракційним (взаємодія під час спілкування);*
перцептивным (сприйняття і розуміння людини людиною).
Зміст спілкування зумовлюється змістом мислення, яке, в свою чергу, «живиться» оточуючою реальністю, оскільки свідомість відображає цю реальність у процесі діяльності людини.
Як зазначалося, основою навчання є ситуація, під час моделювання якої відбувається міжособистісний контакт. Контакти людей можуть бути глибокими або ж вони можуть відбуватися на рівні поверхового спілкування.
Широта охоплення дійсності, вибір предметів і глибина їх обговорення будуть у різних випадках різними.
Так само за глибиною обговорення предмета розрізняються і ситуації. В навчальному процесі початкових рівнів створюють необхідні переду-мови для поступового ускладнення мови як засобу спілкування.
Вони забезпечують таку форму спілкування, яка, будучи гранично простою за своєю суттю, залиша-ється «клітинкою» спілкування, що дає змогу вже на етапі початкової школи почати спілкування англій-ською мовою, не роблячи це спра-вою майбутнього часу.
Отже, етап початкової школи мож-на вважати своєрідним плацдар-мом для розвитку ситуацій вищо-го рівня. Спілкування молодших школярів — це «перехідний рівень комунікації», зумовлений психоло-гічними й інтелектуальними осо-бливостями.
Якщо спробувати дати визначен-ня форми спілкування молодших школярів, то можна сказати, що це такий різновид соціального кон-такту, коли відбувається коротко-часна взаємодія тих, хто спілкуєть-ся, а їхні мовленнєві вчинки мають незначний ступінь свободи. Отже, соціальний контакт молодших школярів (СКМШ) можна вважати основою навчання на початково-му етапі, тому що завдяки йому можуть бути реалізовані основні принципи комунікативне орієнто-ваного навчання.
Вкрай важливим у початковій школі є питання добору такої інформації, яка була б основою для подальшого навчання. Це стосується головним чином функціонального і змістово-го аспектів мовлення. Отже, через певні проміжки часу потрібно із загальної «дифузності» говоріння виділяти зазначені аспекти, робля-чи їх об'єктом цілеспрямованого засвоєння.
З огляду на це доцільно виділити п'ять етапів формування усної мов-леннєвої компетенції у 3-му класі:
1. Дифузний репродуктивний етап, на якому учні, отримуючи первин-ний досвід іншомовного мовленнє-вого спілкування, засвоюють мов-ні одиниці нероздільно, «дифузно» і вживають їх репродуктивне, розігруючи, наприклад, ^сценки із сюжетної історії, запропонованої у підручнику.
2. Структурний етап, потреба в яко-му виникає через те, що потрібно «запустити» механізм проведення аналогій, завдяки якому відбува-ється структурне оформлення мов-леннєвих одиниць. Якщо на дифуз-ному етапі будь-яка фраза сприй-мається як одне ціле, то на струк-турному розвивається здатність розділяти фрази на елементи, без чого не може працювати механізм проведення аналогій. З'являються мовленнєві одиниці, побудовані за моделями, засвоєними «дифузно», і нові мовленнєві зразки (по декілька для кожної мовленнєвої функції). Ті й інші засвоюються на основі підстановок у мовленні. Слід зазначити, що 1-й і 2-й етапи — це перший рік навчання спілкування, тобто 2-й клас.
У 3-му класі здійснюється перехід від мікродіалогів, що характеризу-ються розмаїттям структури мовних одиниць, до мікродіалогів, побудо-ваних на основі певного граматич-ного явища, з використанням яко-їсь однієї форми (наприклад, тепе-рішній тривалий час, перша особа).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Розвиток навичок усного мовлення на уроці англійської мови (з досвіду роботи)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок