Головна Головна -> Реферати українською -> Іноземні мови -> Рольові ігри на уроках іноземної мови

Рольові ігри на уроках іноземної мови

Назва:
Рольові ігри на уроках іноземної мови
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,30 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Рольові ігри на уроках іноземної мови


Рольова гра — ефективний прийом навчання іноземної мови
Рольова гра — це спонтанна поведінка школяра, його реакція на репліки інших людей, які беруть участь у даній ситуації. Саме у грі учень вільно імпровізує, виступає в ролі активного співрозмовника. Тому рольова гра, яка в основному базується на розв'язанні конкрет-ної, порушеної на уроці вчителем проблеми, забезпечує оптимальну активізацію комунікативної діяль-ності учнів на уроках. Щоб дати відповідь на поставлене запитання, необхідно реально його усвідомити, звернутися до друзів, знайомих за порадою, що й викликає потребу в спілкуванні, розвиває логічне мис-лення, вміння правильно вислов-люватися, переконувати співроз-мовника, вказуючи при цьому на конкретні факти, довідки.
Наприклад, учневі пропонують реальну ситуацію, яка може виник-нути в його житті: зустріч знайомо-го на вулиці, важливі переговори, конференції і т. ін. Школяр пови-нен адаптуватися у визначеній ролі. В одному випадку, він може зіграти самого себе, в іншому — йому дове-деться застосувати всю свою уяву та фантазію, «ввійти» в дану ситуацію.
Учні повинні поводитися так, ніби це відбувається насправді, їхня ж поведінка має відповідати тим діям, які вони виконують.
Англійські вчені-методисти Д. Віл-кінс, Д. Тейлор виділяють 5 кате-горій ролей:
1) вроджені(визначають стать і вік учасника гри);
2) приписані (визначають націо-нальність чи іншу національну меншину);
3) набуті (визначають професію);
4) дійові (визначають дії, які відбу-ваються у життєвій ситуації: візит до лікаря, відвідуван-ня виставки, зустріч на вулиці im. ін.);
5) функціональні (визначають по-требу в спілкуванні: запропонува-ти допомогу, висловити співчут-тя im. ін.).
Найбільш важливими під час ви-вчення іноземної мови є дві останні категорії ролей: дійові та функціональні.
Практика доводить, що діти з лег-кістю занурюються в гру, в той час, як дорослі й підлітки не виявляють бажання брати у ній участь, оскіль-ки бояться виглядати смішними, незграбними. Тому дуже важливо для вчителя підготувати учнів до рольової гри. Передовсім необхід-но правильно розмістити школярів у класі. Найбільш раціональним є велике коло, коли учень одночас-но контактує з учителем і зі своїми однокласниками.
Згідно з методичними принципами в рольовій грі виділяють три етапи: підготовчий, власне гра і заключний етап. Підготовчий етап включає:
а) вступну бесіду вчителя, під час якої учень знайомиться з рольо-вою ситуацією;
6) тренування лексичних одиниць і граматичних структур;
в) читання тексту, додаткового матеріалу;
г) збір інформації для конкретної ситуації.
Після проведення рольової гри необхідним є заключний етап, який передбачає виконання визначеного завдання, написання твору.
Рольову гру як різновид гри слід вважати своєрідною діяльністю. Як навчальна, або дидактична, гра вона поєднує в собі ознаки ігро-вої та навчальної діяльності. У на-вчанні іншомовного усного мовлен-ня рольова гра є насамперед мов-леннєвою діяльністю учнів, в ході якої вони програють різноманітні соціальні та міжособистісні ролі, реалізуючи при цьому як вербальні, так і невербальні засоби спілкування (жести, пози, міміку, контакт очей).
Розглянемо рольову гру з позиції учнів і з позиції вчителя.
З позиції учнів рольова гра є ігро-вою діяльністю, в процесі якої шко-лярі виконують певні ролі.
Метою рольової гри є здійснюва-на діяльність — гра, причому вмо-тивованість дій полягає у змісті діяльності, а не поза її межами. На-вчальний характер гри учнями не усвідомлюється.
Отже, з точки зору учнів рольова гра є діяльністю, спрямованою на ово-лодіння іншомовним спілкуванням.
З позиції вчителя рольова гра є формою організації навчального процесу, зокрема процесу навчан-ня діалогічного мовлення. Метою рольової гри вчитель вважає фор-мування й розвиток в учнів мов-леннєвих навичок і вмінь. Рольо-ва гра є керованою, її навчальний характер усвідомлюється вчителем.
Таким чином, педагогічна мета використання рольової гри в навчанні діалогічного мовлення реалізується в завуальованій формі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Рольові ігри на уроках іноземної мови

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок