Головна Головна -> Реферати українською -> Іноземні мови -> ОСНОВНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ОСНОВНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Назва:
ОСНОВНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,58 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
УДК 378.147. 134: 81'243
ПроцЕнко Н.В.
ОСНОВНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті розглядаються основні форми контролю формування методичної компетенції вчителя іноземної мови. Проведений аналіз сприятиме подальшому дослідженню цієї проблеми.
Ключові слова: іноземна мова, методична компетенція, методика навчання, контроль, поточний контроль, підсумковий контроль.
Входження України до європейського освітнього простору в світлі Болонського процесу передбачає європеїзацію вітчизняної системи вищої освіти, зокрема відображення загальних цілей європеїзації у змісті національних систем освіти, зокрема з методики викладання конкретних навчальних дисциплін [7,39].
Науковці єдині у визначенні мети професійної освіти майбутніх вчителів іноземних мов - формування професійної компетенції. Незважаючи на різні погляди щодо трактування поняття "професійна компетенція вчителя іноземної мови", всі дослідники проблеми професійної компетенції вчителя іноземної мови виділяють у її складі методичну компетенцію [1,12; 4,15; 5,6; 8,8; 9,10; 10,31].
Вагомий внесок у розробку питань, пов'язаних з формуванням методичної компетенції вчителя іноземної мови, зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені і методисти як С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Бігич, О.Н. Бражник, О.П. Петращук, Е.Г. Хоменко, С.В. Роман, Е.Г. Азимов, А.Н. Щукін, А.Н. Мозговий, Н.К. Скляренко, В.В. Сафонова, Г. Лефрансуа, H. Stern, S. Villiers, M.J. Wallace, H. Brown, J.C. Richards тощо. Трактуючи поняття "методична компетенція вчителя іноземної мови" по-різному, всі дослідники вважають її основною метою методичної освіти.
В процесі формування методичної компетенції вчителя іноземної мови студент набуває методичних знань, оволодіває методичними навичками та вміннями. Як правило, набуття студентом методичних знань здійснюється в межах усіх організаційних форм навчання; оволодіння методичними навичками (на основі набутих методичних знань) - на практичних заняттях і навчальних конференціях; оволодіння методичними вміннями (на основі набутих методичних знань і сформованих методичних навичок) - впродовж педагогічної практики при проведенні уроків і позакласних заходів з іноземної мови, виступах на методичних семінарах, виконанні курсової та випускної кваліфікаційної робіт [1,27].
Формування методичної компетенції вчителя іноземної мови надзвичайно важливе для його подальшої роботи. Однак не менш вагомим є контроль методичної компетенції, який визначає рівень її сформованості.
Мета нашої статті - охарактеризувати основні форми контролю формування методичної компетенції вчителя іноземної мови.
Контроль - складова частина системи навчання іноземних мов. Завданням контролю є передусім визначення та оцінювання рівня сформованості іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь [8,120]. Успішна реалізація функцій контролю впливає на ефективність як самого контролю, так і всього процесу навчання. Ми підтримуємо думку С.Ю. Ніколаєвої, яка пропонує виділити такі функції контролю: функції зворотного зв'язку, оціночну, навчальну і розвиваючу [4,269].
Функція зворотного зв'язку - основна функція контролю, яка забезпечує керування процесом навчання іноземної мови. Зворотний зв'язок діє у двох напрямках: на викладача і на студента. Зворотний зв'язок у напрямі до викладача несе інформацію про рівень успішності студента. Аналізуючи цю інформацію, викладач проводить діагностику відхилень у діяльності студентів, визначає ступінь відповідальності обраної стратегії і тактики навчання реальним потребам. Це дає можливість своєчасно оцінити методичну ситуацію, внести необхідні коригуючі зміни щодо добору прийомів і методів навчання тощо. Зворотний зв'язок, що діє у напрямі до студента, дає йому інформацію про успішність його навчальної діяльності, можливість здійснювати самооцінку досягнень і планувати подальшу навчальну діяльність.
Оціночна функція здійснюється в ході оцінювання результатів виконання студентами навчальних завдань. Оцінка визначає певний рівень володіння програмним матеріалом і служить орієнтиром у подальшій діяльності в опануванні іноземної мови в цілому, а також формуванні методичної компетенції майбутнього вчителя зокрема [5,201].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: ОСНОВНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок