Головна Головна -> Реферати українською -> Іноземні мови -> Лексико-семантичні угруповання слів на позначення поняття «довкілля»

Лексико-семантичні угруповання слів на позначення поняття «довкілля»

Назва:
Лексико-семантичні угруповання слів на позначення поняття «довкілля»
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,17 KB
Завантажень:
33
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Лексико-семантичні угруповання слів на позначення поняття «довкілля»


За останні роки підвищився інтерес українського суспільства до екологічних питань. Термін «the environment» з 40-х років минулого століття почав частіше вживатися в спеціальній літературі. Завдяки цьому зростає кількість людей, які володіють знаннями про навколишнє середовище, а екологічний дискурс із спеціалізованого стає загальновживаним.
Оскільки проблеми довкілля є актуальними для сус-пільства, то розглядаються вони і в лінгвістиці. Аналіз те-оретичної літератури свідчить, що ці питання в лінгвіс-тичному аспекті досліджували лише деякі вчені (Є.Л. Мі-лованович, Є. А. Вейцман, Ю.В. Зонов, Г.І. Осипов). Зрос-тання уваги до проблем довкілля у суспільстві, постійне поповнення екологічного глосарію вимагають узагаль-нення, класифікації та укладання семантичної основи ін-вентаря лексичних одиниць. Тому метою статті є визна-чення центрального, ядерно-периферійного структурування ЛСП «довкілля», встановлення характеру систем-них відносин конституентів полів у їх зовнішніх зв'язках та внутрішній будові, оскільки ці питання раніше глибоко не досліджувалися.
Розуміння лексики як системи знайшло практичне застосування в дослідженні різних лексико-семантичних парадигм — синонімічних рядів, лексико-семантичних груп (ЛСГ), семантичних полів (СП). Подібні угруповання виділяються на основі тих чи інших критеріїв і характери-зуються певними структурно-семантичними відносина-ми. Проте у семасіологічних дослідженнях на сьогодні немає єдиної думки щодо класифікації мікросистем, чіт-кого розмежування понять «лексико-семантична група», «семантичне поле», «синонімічний ряд», «тематичний ряд». Так, наприклад, Л. Васильєв вважає, що поняття «по-ле» перебуває з поняттям «ЛСГ» у родо-видових відно-синах, тобто ЛСГ, синонімічні ряди та інші угруповання слів є різновидами семантичних полів [1, с. 110]. А. Уфімцева, навпаки, розглядає всі три основні групи - поле,
ЛСГ і синонімічний ряд як «рівноправні види більших па-радигматичних об'єднань в лексиці» [4, с.402]. У праці М. Долгих терміном «семантичне поле» недиференційно позначаються різні лексичні угруповання, а питання про різницю цих понять не розглядається [2, с.93].
Однією з провідних тенденцій сучасних лінгвістичних досліджень є вивчення закономірностей функціонуван-ня семантичного поля, результати дослідження якого найповніше простежуються в праці Г.С. Щура [15, с.255]. Згідно з загальноприйнятими уявленнями про лексико-семантичне поле як спосіб існування лексичних оди-ниць із спільними інваріантними якостями [там само, с. 19], поле утворюють слова, значення яких відображають певну ділянку семантичного простору, у результаті чого вони поєднуються своїми значеннями.
При визначенні приналежності слова до однієї і тієї самої парадигми враховуємо, що:
1. Два слова вважаються семантично зв'язаними між собою, якщо в їх семних структурах є хоча б один спіль-ний компонент.
2. У ролі семантичних компонентів можуть бути використані лексеми, що належать до дефініції реєстро-вого слова, тобто кожний елемент тлумачення зводить-ся до одного слова і прирівнюється до семантичного компонента [3, с.85].
Ми здійснювали аналіз словникових дефініцій лек-сем, об'єднаних семантикою слова environment, тобто тих лексичних одиниць (ЛО), що пов'язані з ідентифіка-торами прямим семантичним зв'язком. Аналізуючи по-чергово всі лексеми і беручи до уваги гіпотезу В. Левицького про те, що чим ближче до початку лексичного ряду розміщений елемент, тим більшою мірою виявля-ється його зв'язок з основним значенням слова [3, с.98], визначимо місце розташування семи environment в опи-сі семантики кожного члена лексико-семантичного по-ля (ЛСП). Слово environment у словнику Webster's Ninth New Collegiate Dictionary трактується так: «1. the circumobjects, or conditions by which one is surround-ed (as land, water, air). 2. the complex of physical, chemi-cal, and biotic factors (as climate, soil, and living things) that act upon an organism or an ecological community and ultimately determine its form and survival» [6, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Лексико-семантичні угруповання слів на позначення поняття «довкілля»

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок