Головна Головна -> Реферати українською -> Іноземні мови -> Модальні дієслова (Modal Verbs)

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Назва:
Модальні дієслова (Modal Verbs)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,46 KB
Завантажень:
446
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему
Модальні дієслова (Modal Verbs)


МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (MODAL VERBS)
В англійській мові є група дієслів (can, may, must, ought, shall, should, will, would, need, dare), які називаються модальними. Ці дієслова не мають усіх основ-них форм, властивих іншим дієсловам, і тому вони ще називаються недостатніми (Defective Verbs).
Модальні дієслова не вживаються самостійно, а лише в сполученні з інфінітивом іншого дієслова:
І can help you. Я можу допомогти вам.
Не must go there. Він мусить іти туди.
Без інфінітива іншого дієслова модальні дієслова вжи-наються лише тоді, коли інфінітив зрозумілий з контексту:
Can you do it? Yes, I can. Ви можете зробити це?
Так.
І wanted to open the Я хотіла відчинити вікно,
window but I couldn't. але не змогла.
Модальні дієслова не виражають дії або стану, а лише можливість, необхідність, бажаність, імо-вірність, сумнів, дозвіл, заборону, здат-ність виконання дії, позначеної інфінітивом.
У модальному значенні вживаються також дієслова to have і to be.
Модальні дієслова мають ряд особливостей:
Модальні дієслова не мають форм інфінітива, діє-
прикметника і герундія (див. § 160), а тому не мають
окладних часових форм — майбутнього часу, тривалих
і перфектних часів.
Після модальних дієслів інфінітив вживається без
частки to.
Виняток становлять дієслова to be і to have у модально-му значенні та дієслово ought, після яких інфінітив вживає-ться з часткою to, а також дієслова need і dare, після яких інфінітив може вживатися з часткою to і без неї.
3. У третій особі однини теперішнього часу модальні
дієслова не мають закінчення -(e)s:
He may come tomorrow. Можливо, він прийде за-втра.
4. Питальна й заперечна форми теперішнього і мину-лого часу модальних дієслів утворюються без допоміжного дієслова to do.
У питальній формі модальні дієслова ставляться перед
підметом:
May I come in? Можна ввійти?
У заперечній формі після модальних дієслів вживається заперечна частка not:
You should not do it. Вам не слід цього робити.
Can у теперішньому часі пишеться разом з часткою not:
Не cannot dance. Він не вміє танцювати.
В усному мовленні у заперечних реченнях вживаються переважно скорочені форми модальних дієслів:
cannot — can't [ka:nt] will not — won't ['wount]
could not — couldn't ['kudnt] should not — shouldn't [‘Sudnt]
may not — mayn't ['meint] would not — wouldn't ['wudnt]
might not — mightn't ['maitnt] ought not — oughtn't [o:tnt]
must not — mustn't [mAsnt] need not — needn't ['ni:dnt]
shall not — shan't [fcunt]
Дієслово can
Дієслово can має дві форми: теперішній час can і минулий час could:
І can swim. Я вмію плавати.
Не could read when he was five years old. Він умів читати, коли йому було п'ять років.
Could часто вживається також як форма умовного способу — Subjunctive II. У цьому значенні could у сполу-ченні з неозначеним інфінітивом (Indefinite Infinitive) вживається відносно теперішнього або майбутнього часу, а в сполученні з перфектним інфінітивом (Perfect Infin-itive) минулого часу:
Could you eat now? Ви могли б зараз їсти?
(Hemingway)
І could learn Latin very Я могла б вивчити ла-
soon. (Eliot) тинську мову дуже скоро.
You could have gone to Ти міг би піти в бібліоте-
the library yesterday. ку вчора.
Дієслово сап виражає фізичну або розу-мову здатність, уміння або можливість виконати дію в теперішньому (сап) або минулому (could) часі:
Не can lift this weight. Він може підняти цю
вагу.
Can you see anything? Ви що-небудь бачите?
І can read French. Я можу читати фран-
цузькою мовою.
І couldn't solve the prob- Я не зміг розв!язати за-
lem. дачі.
You can buy this book; it Ти можеш купити цю
is on sale now. книжку; вона зараз у про-
дажу.
Після форми could у цих значеннях може вживатися перфектний інфінітив, який вказує на те, що дія, яка могла відбутися, не відбулася:
You could have bought Ти міг купити цю книжку, вона була в продажу
this book; it was on sale, (але не купив).
Не could have guessed it.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Модальні дієслова (Modal Verbs)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок