Головна Головна -> Реферати українською -> Географія -> реферат: Політична система і державний устрій Болгарії

Політична система і державний устрій Болгарії / сторінка 16

Назва:
Політична система і державний устрій Болгарії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
228,48 KB
Завантажень:
511
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Структуру і штатний розклад міністерства в рамках загальної чисельності, визначеної РМ, затверджує відповідний міністр. Міністр є роботодавцем по відношенню до пра-цівників міністерства, головним розпорядником кредиту, затверджує державні смети, проект бюджета міністерства. Міністру в його діяльності допомагають його замісники, роботу з-поміж яких розприділяє сам міністр. Він може передати замісникам свої окремі повноваження за виключенням прав, наданих йому законом, і права на видання норма-тивних актів. Окрім цього, в міністерствах передбачена посада головного секретаря, який через керівників управлінь координує діяльність апарату міністерства.

Структурно міністерства зазвичай складаються з управлінь, відділів і секретаріату. Управління і відділи створюються у відповідності з функціями і завданнями міністерства. Секретаріат здійснює взаємодію між управліннями в міністерстві, готує матеріали, що вносяться до РМ, організовує узгодження нормативних актів міністерства з іншими відомствами, контролює виконання рішень керівництва міністерства і колегіуму.

Колегія (“колегіум”) міністерства – дорадчий орган. Склад колегії затверджується мі-ністром. За посадами в колегію входять міністр, який є її головою, замісники міністра, головний секретар, керівники управлінь, керівник кабінету міністра і радники. Інші спе-ціалісти і представники профспілок можуть приймати участь у засіданнях колегії за рі-шеньням міністра.

Колегія скликається міністром і розглядає основні проблеми, пов’язані з завданнями і діяльністю міністерства; звіти і аналіз виконання основних завдань і результатів роботи міністерства, окремих органів і організацій, підзвітних йому; проекти нормативних актів, що видаються міністерством, проекти нормативних актів Ради Міністрів, що відносяться до сфери діяльності міністерства. Рішення приймаються більшістю голосів, а у випадку, якщо голоси розділились, кінцеве рішення приймає міністр.

Під керівництвом Ради Міністрів діють не тільки міністерства, але й інші державні органи: комітети (наприклад, Комітет по туризму при Раді Міністрів, Комітет з енерге-тики, Комітет з використання атомної енергії в мирних цілях), комісії (Національна комісія по цінах при Раді Міністрів, Міжвідомча комісія по управлінню, використанню і розпорядженню нерухомим майном – власністю Республіи Болгарія за кордоном); ради (Національна Рада по водах, Національна рада по боротьбі з зловживанням наркотиків) і агентства (Агентство з іноземної допомоги). Керівники цих органів і інших відомств призначаються Радою Міністрів, якщо в законі не вказано інше.

Організація ідіяльність даних органів може були проілюстрована на прикладі Націо-нальної Ради по водах, діяльність якої регулюється затвердженими постановою Ради Мі-ністрів №199 від 13.10.1992 р Правилами устрою і діяльності Національної Ради по водах. Національна Рада по водах здійснює державну політику в сфері водних ресурсів, роз-робляє стратегію раціонального використання вод, загальнонаціональне і регіональне водногосподарське прогнозування, розробляє водогосподарські баланси і проекти нор-мативних актів. Цей колегіальний орган Ради Міністрів, в склад якого входять пред-ставники основних міністерств і інших відомств, які мають пряме відношення до про-блеми використання водних ресурсів. Склад визначається Радою Міністрів. Кворум в Раді– 2/3 складу, рішення приймаються кваліфікованою більшістю голосів. Виконавчим органом Ради є Центральне управління.

В разі необхідності РМ створює різного роду тимчасові органи. Так, наприклад, у зв’язку з тяжким станом водопостачання м.Софії був створений штаб з подолання кризи у водопостачанні. У відповідності з затвердженими постановою Ради Міністрів №294 від 09.12.1994 р. Правилами устрою і діяльності урядового штабу з подолання кризи у водо-постачанні це тимчасовий допоміжний орган уряду (ст.2). Головою штабу є заступник Міністра-головуючого. До складу штабу входять замісники міністрів внутрішніх справ, оборони, охорони здоров’я, навколишнього середовища, землеробства, голова Національ-ної Ради по водах і деякі інші посадові особи. Голова має право залучити при необхідності і інших осіб і спеціалістів, які не є членами штабу, для виконання функцій і завдань штабу без права дорадчого голосу. Члени штабу виконують свої функції за допомогою струк-турних органів міністерств і відомств, які вони представляють. Технічна і організаційна робота забезпечується начальником цивільної оборони Республіки Болгарія. Штаб про-водить засідання щотижня, кворум складає більше половини складу, рішення прийма-ються простою більшістю голосів. Рішення штабу обов’язкові для міністерств і відомств.

Окрім цього, при Раді Міністрів існують фонди, наприклад, Національний компенса-ційний житловий фонд при Раді Міністрів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Реферат на тему: Політична система і державний устрій Болгарії

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок