Головна Головна -> Реферати українською -> Географія -> реферат безкоштовно: Політична система і державний устрій Болгарії

Політична система і державний устрій Болгарії / сторінка 20

Назва:
Політична система і державний устрій Болгарії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
228,48 KB
Завантажень:
511
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
4) в передбачених законом випадках приймає участь в цивільних і адміністративних справах.

В цілому прокурори продовжують виконувати ту роль, яку вони здійснювали до 1989 року.

Надання юридичної допомоги громадянам і юридичним особам покладається на адво-катуру, яку Конституція (ст.134) визначає як “вільну і незалежну”. Її організація і діяль-ність визначаються Законом про адвокатуру 1991 року (ред. 1996 р.).

4.2. Діяльність Конституційного суду Республіки Болгарія.

Спеціалізованим органом конституційного контролю в Болгарії є Конституційний суд (КС), затверджений в 1991 році. Його статус регулює глава 8 Конституції і Закон про Кон-ституційний суд 1991 року. Процедурні правила розгляду справ в Суді встановлені Регла-ментом організації діяльності Конституційного суду від 20 грудня 1990 року з подаль-шими змінами і доповненнями.

Регулювання статусу Конституційного суду в окремій главі Конституції і відсутність згадувань про нього в главі, присвяченій судовій владі, дають можливість зробити висно-вок, що Конституційний суд Болгарії не вважається органом судової влади. Закон про Конституційний суд Болгарії містить норму, яка встановлює його незалежність від зако-нодавчої, виконавчої і судової влади. В рішенні №18 від 16 грудня 1993 року Консти-туційний суд в результаті звернення 52 народних представників підкреслив, що КС Болгарії не є складовою частиною судової системи, він знаходиться поза трьома гілками влади, передбачених Конституцією, і здійснює свою компетенцію незалежно і поряд з керівними органами цих гілок влади.

Згідно частини 1 статті 140 Конституції Болгарії Конституційний суд здійснює на-ступні повноваження:

v Надає обов’язкові тлумачення Конституції;

v Виносить рішення по позовам про встановлення конституційності законів і інших актів Народних Зборів, а також актів Президента;

v Вирішує спори про компетенцію між Народними Зборами, Президентом і Радою Міністрів, як і між органами місцевого самоврядування і центральними виконавчими органами;

v виносить рішення по спорам про конституційність політичних партій і об’єднань;

v Виносить рішення про відповідність Конституції укладених Республікою Болгарія міжнародних договорів (до їх ратифікації), як і про відповідність законів загально-признаним нормам міжнародного права і міжнародним договорам, одною з сторін яких є Болгарія;

v Виносить рішення по спорам про законність виборів Президента і Віце-президента;

v Виносить рішення по звинуваченням, висунутим Народними Зборами проти Прези-дента і Віце-президента;

v Виносить рішення по спорам про законність виборів народних представників;

v Встановлює випадки необираності депутатів чи несумісності депутатських функцій із здійсненням інших функцій;

v Позбавляє імунітету суддю Конституційного суду і встановлює фактичну неможли-вість чи несумісність виконання ним своїх обов’язків.

Конституційний суд Болгарії – єдиний інститут який наділений повноваженням тлума-чити Конституцію, вирішувати протиріччя, які стосуються конституційності законів, що видаються парламентом.

Цікавим є те, що Конституція наділяє Конституційний суд Болгарії правом розглядати скарги окремих громадян.

Конституційний суд складається з 12 суддів, 1/3 яких обирається Народними Зборами, 1/3 призначається Президентом і 1/3 обирається на загальних зборах суддів Верховного касаційного і Верховного адміністративного судів. Мандат суддів КС триває 9 років. Склад Суду оновлюється кожні 3 роки всіма формуючими його інстанціями.

Рішення Конституційний суд приймає кваліфікованою більшістю голосів з перевагою мінімум в 7 голосів.

Акти Конституційного суду остаточні. Його рішення обов’язкові для всіх державних органів, юридичних осіб і громадян. Згідно закону жодне рішення Суду не може бути ска-соване чи призупинене.

РОЗДІЛ V. ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

5.1. Основні обласні центри, загальна характеристика.

В новій Конституції вказано, що Болгарія є єдиною державою з місцевим самовря-дуванням. В ній не допускаються автономні територіальні утворення. Її територіальна ці-лісність недоторкана.

Регіон – це адміністративно-територіальна одиниця, завдяки якій уряд держави напря-му здійснює свою політику. Регіон управляється регіональним представником центральної влади і регіональною адміністрацією, діяльність якої фінансується напряму з бюджету країни. Регіональні представники отримують своє призначення тільки за рішенням Ради Міністрів Болгарії.

Система адміністративно-територіального поділу Болгарії складається з двох рівнів: вищого (28 областей, включаючи місто Софію), і нижчого (255 общин).

Області Республіки Болгарія:

1. Відінська область;

2. Область Монтана;

3. Врачанська область;

4. Софійська область;

5. Область місто Софія;

6. Пернікська область;

7. Кюстендільська область;

8. Благоєвградська область;

9. Пазарджинська область;

10. Плодивська область;

11. Смолянська область;

12. Ловчанська область;

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Реферат на тему: Політична система і державний устрій Болгарії

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок