Головна Головна -> Реферати українською -> Географія -> Скачати реферат: Політична система і державний устрій Болгарії

Політична система і державний устрій Болгарії / сторінка 4

Назва:
Політична система і державний устрій Болгарії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
228,48 KB
Завантажень:
511
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Органам управління, функція яких полягає в здійсненні управлінської, організаційної діяльності, направленої на виконання актів, що приймаються безпосередньо народом чи його представницькими органами, а також органам суду, функція яких полягає в здій-сненні правосуддя, тобто в застосуванні закону до конкретних випадків, Конституція 1947р. надавала повноваження в чіткій відповідності з їх функцією в державному меха-нізмі. Таким чином, розмежування повноважень між окремими видами державних органів (“розподіл влади”) в Конституції 1047 р. забезпечувало підпорядкування діяльності орга-нів управління і суду законам і, таким чином, забезпечувало владу народу в державі.

Дуже важливі гарантії, що забезпечували владу народу, містились в розділі 2 Консти-туції, присвяченій суспільно-економічному устрою. Так, Конституція постановляла, по-перше, що головна опора держави у розвитку народного господарства є всенародною власністю; по-друге, що всі рудні і інші природні багатства, що містяться в земних надрах, а також ліси, води, в тому числі мінеральні і лікувальні, природні джерела енергії, заліз-ничний і повітряний транспорт, пошта, телеграф і радіо є всенародною власністю; по-третє, приватні монопольні угоди і об’єднання, як, наприклад, картелі, трести и концерни, є заборонені.

Окрім цього, Конституція включала юридичні підстави для обмеження земельної при-ватної власності. Також вона передбачала заохочення і підтримку трудових кооператив-них землеробних господарств, які до того ж перебували під особливим патронатом дер-жави. Конституція також передбачала націоналізацію (повну і часткову) деяких галузей і окремих промислових, торгових, транспортних і кредитних підприємств.

Конституція гарантувала громадянам особисту свободу і недоторканість, свободу дру-ку, слова, зборів, мітингів і демонстрацій.

Болгарські громадяни також мали право створювати співтовариства, спілки і органі-зації, якщо вони не були направлені проти встановленого конституційного устрою.

Окрім цього, громадяни мали право на прохання, скарги і петиції. Кожен громадянин Народної Республіки Болгарії міг вимагати віддачі під суд посадових осіб за злочини, скоєні під час виконанні службових обов’язків. Громадянам надавалось також право на відшкодування з сторони посадових осіб збитків, спричинених ними у зв’язку з неза-конним чи неправильним виконанням службових обов’язків.

Конституція Болгарії 1971 р., хоча в ній було дуже багато гарних слів про соціалізм і владу народу, закріпила режим бюрократії. Влада була зосереджена в руках Державної ради, головою якої був Т. Живков.

Державна рада мала вищу силу над всіма органами держави. Для цього використо-вувався і ряд антиконституційних актів. Наприклад, законодавча діяльність Народних Зборів була підпорядкована Державній раді шляхом встановлення правила в Законі про нормативні акти (1973 р.), згідно якого жоден суб'єкт права законодавчої ініціативи (окрім депутатів і постійних комісій Народних Зборів) не мав права вносити законопроекти на розгляд Народних Зборів, якщо ці законопроекти не були включені в план робіт, який затверджувався Державною радою.

З метою підпорядкування Державній раді законодавчої діяльності Народних Зборів була проведена ще одна ініціатива: Народні Збори були позбавлені права самостійно виз-начати свій порядок денний. Натомість вони повинні були включати в нього всі ті законо-проекти, які містились в плані робіт, визначених Державною радою.

Інший приклад. В Конституції1971 р. міститься велика кількість приписів, що по суті підпорядковують повністю діяльність Ради Міністрів і всіх органів управління Державній раді.

Не можна опустити і ще один факт. Для підпорядкування органів правосуддя Держав-ній раді був використаний інший спосіб. В силу Закону від 11 листопада 1982 р. про зміни і доповнення до Закону про судоустрій всі судді в Болгарії (окрім суддів Верховного су-ду), а саме: судді районних і окружних судів, що раніше обирались безпосередньо вибор-цями, а також судді військових судів, які раніше обирались і звільнялись з посади Дер-жавною радою, повинні були обиратись і звільнятись з посади Народними Зборами, а в період між сесіями Народних Зборів – Державною радою. Оскільки від рішень, прийнятих Державною радою з цих питань, не вимагалось наступного затвердження Народними Зборами, це означало, що судді районних, окружних і військових судів при коротких сесіях Народних Зборів того часу практично обирались і звільнялись з посади Державною Радою.

Іншим прикладом узурпації народовладдя бюрократією може слугувати і наступний факт. За період з 1958 по 1978 роки в Болгарії були проведені дві “реорганізації” системи народних зборів, що в наступному призвело до ліквідації останніх.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Реферат на тему: Політична система і державний устрій Болгарії

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок