Головна Головна -> Реферати українською -> Географія -> Демографічні проблеми людства

Демографічні проблеми людства

Назва:
Демографічні проблеми людства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,56 KB
Завантажень:
102
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Демографічні проблеми людства


ЗМІСТ
1. ВСТУП.
2. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА.
3. ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА Й ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ
4. РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
5. ДЕМОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
6. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ.
7.1. МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ.
7.2. ПРОБДЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ МИРУ НА ЗЕМЛІ.
7.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТУПАЛЬНОГО І ПРОПОРЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА СВІТУ.
8. ВИСНОВОК
9. ЛІТЕРАТУРА


1. ВСТУП.
Демографічна проблема — сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства. Найваж-ливіші проблеми народонаселення, які загрожують украй негатив-ними наслідками: стрімке зростання населення, або демографічний вибух, у країнах, що розвиваються, і загроза депопуляції, або демогра-фічна криза, в економічно розвинених країнах. До проблем народо-населення слід віднести також неконтрольовану урбанізацію в краї-нах, що розвиваються, кризу великих міст у деяких розвинених краї-нах, стихійну внутрішню й зовнішню міграцію, яка ускладнює по-літичні відносини між державами.
Нерівномірне зростання населення в різних регіонах супрово-джується інтенсивним процесом перерозподілу світового населен-ня між ними. Частка населення економічно розвинених регіонів не-ухильно знижується (33,1% 1950 p., 27% 1975 p.) і, згідно з прогно-зами ООН, зменшиться до 2000 р. до 20,5% , тоді як частка регіонів Азії, Африки та Латинської Америки,'що розвиваються, відповідно зростає (1950 p. — 66,9%, 1975 p. — 72,9% і за оцінкою до 2000 p. — 79,5%). Важливість даної проблеми полягає в тому, що такий розви-ток негативно позначається на міжнародних відносинах. Подолан-ня економічної відсталості регіонів, що розвиваються, необхідне для нормальних відносин між державами і для прогресу людства в цілому.
У країнах Західної Європи, Північної Америки та Японії в 70 — на початку 90-х pp. посилилася тенденція до різкого падіння наро-джуваності — значно нижче від рівня, який забезпечує просте відтво-рення населення. В майбутньому це загрожує депопуляцією насе-лення з її негативними соціальними наслідками.
Стрімке зростання населення в країнах Азії, Африки та Латин-ської Америки, що розвиваються, призводить до подвоєння його чи-сельності кожні 20-30 років і ускладнює вирішення соціально-еко-номічних проблем. У сучасному світі спостерігається ціла низка «парадоксів відсталості».
1. Внаслідок значних відмінностей у темпах приросту населення розрив у рівнях національного доходу на душу населення між роз-виненими і тими країнами, що розвиваються, збільшився з 1:10 в 50-х pp. до 1:13 наприкінці 70-х pp. і може досягнути 1:15 до 2000 p.
2. Безпрецедентна за масштабами урбанізація та випереджувальні темпи зростання міського населення супроводжуються одночасним швидким збільшенням чисельності сільського населення в країнах, що розвиваються (млрд осіб): 1950 p. — 1,4; 1980 p. — 2,2 і, за прогнозами ООН, — 2,8 у 2000 р.
3. Поряд із значним збільшенням зайнятості, особливо в про-мисловості, росте потреба в нових робочих місцях для працездатного населення. До кінця 80-х pp. число безробітних, а також осіб, що не знаходять постійного заробітку, в країнах, що розвиваються, переви-щило 500 млн.
4. Попри значне збільшення частки письменного населення в світі — з 61% 1960 р. до 71% 1980 p. і, за прогнозом ЮНЕСКО, до 85% до кінця XX ст., кількість неписьменних на земній кулі (більшість із них живе в країнах, що розвиваються) відповідно ви-росла з 700 млн до 800 млн душ і може досягнути 950 млн у 2000 p. Потенційна небезпека розвитку сучасної світової демографічної си-туації полягає в тому, що населення земної кулі, чисельність якого до 2000 p. перевищить 6 млрд осіб (а в 2025 p. — 8 млрд), входить у XXI ст. з 1 млрд голодуючих, 1 млрд неписьменних, 1 млрд безробіт-них, 1,5 млрд знедолених, які знаходяться за межею бідності.
Деякі західні демографи (Д.-Дж. Боуг, Д. Медоус, Я. Тінберген та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Демографічні проблеми людства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок