Головна Головна -> Реферати українською -> Географія -> Суспільно-політичне та національні рухи на західноукраїнських землях у ХІХ-на початку ХХст

Суспільно-політичне та національні рухи на західноукраїнських землях у ХІХ-на початку ХХст

Назва:
Суспільно-політичне та національні рухи на західноукраїнських землях у ХІХ-на початку ХХст
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,36 KB
Завантажень:
308
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат з економічної географії
на тему:
Суверенні держави та міжнародні організації


Життя та історична доля кожної із суверенних держав, які є носіями міжнарод-них прав і обов'язків, залежить як від внутрішніх процесів економічного та політич-ного розвитку, так і від перебігу світових суспільно-історичних процесів. Держави виникають як політичні утворення, що уособлюють волю народів тих чи інших країн, неминуче вступають у політичні й економічні зв'язки з навколишнім світом, і отже, потребують наявності відповідного механізму реалізації цих зв'язків. Крім суверенних держав у розвитку міжнародних зв'язків велику роль відіграють міжна-родні організації. Це можуть бути міжурядові організації, як Організація Об'єдна-них Націй, регіональні союзи тощо, або неурядові міжнародні структури, як, напри-клад, Всесвітня організація торгівлі (ВОТ).
Загальновизнано, що суверенна держава може й зобов'язана захищати свої національні інтереси, використовуючи право на незалежне існування, володіння своєю територією, рівноправні відносини з іншими державами, право на оборону проти агресії тощо. Разом з тим, держава має добросовісно виконувати свої міжна-родні обов'язки: не втручатися у внутрішні справи інших держав, поважати права людини, утримуватися від застосування сили і будь-якого виду агресії (військової, економічної, інформаційної та ін.).
Є певне коло найважливіших національних інтересів, які покликана захища-ти держава. Насамперед це збереження політичної незалежності, права вільно розпоряджатися ресурсами і можливостями своєї країни, самостійно і в інтересах власного народу вести свої міжнародні справи. Досвід історії вчить, що політич-на незалежність здобувалась часом дорогою ціною людських жертв у національно-визвольних війнах, а втрата її невідворотно мала трагічні наслідки для долі наро-ду країни, аж до його зникнення з карти світу.
Дуже важливим для національних інтересів є збереження територіальної цілісності країни. За нормами міжнародного права суворо засуджується загар-бання чужих земель або зазіхання на території іншої держави. Держава ж, про-ти якої вчинена агресія, дістає міжнародну підтримку і має право на оборону своєї території усіма наявними способами.
Система національної безпеки держави покликана забезпечити права люди-ни і зокрема право її на власність (правова безпека), нормальні умови господар-ської діяльності громадян (економічна безпека), захист їх від стихійного лиха (екологічна безпека), охорону державних та воєнних таємниць (воєнно-політична безпека). Національні інтереси держави передбачають створення армії, незалеж-ної грошово-валютної системи, митної служби, дипломатичної служби тощо.
Держава бере на себе основний тягар створення і забезпечення діяльності в ній стратегічно важливих господарських об'єктів: ключових підприємств енерге-тики, транспорту, зв'язку, систем управління тощо. Запорукою процвітання дер-жави є розвиток освіти та наукових досліджень.
У царині зовнішньоекономічної діяльності держава сприяє інтеграції господар-ства своєї країни в світове господарство. Для цього залучаються існуючі або створю-ються нові канали доступу до стратегічно важливих видів сировини та ресурсів. На-приклад, для господарства України такими стратегічними ресурсами є нафта, газ, кольорові метали, ліс, бавовна, каучук, світова науково-технічна інформація тощо. Докладаються зусилля щодо формування експортної бази в тих видах діяльності,
продукція яких може виявитися конкурентоздатною на світових ринках. Для того, щоб забезпечити зовнішні умови реалізації національних інтересів, держави вступа-ють у систему двосторонніх або багатосторонніх політичних і економічних міжна-родних відносин. Двосторонні відносини активізуються через підписання різно-манітних міждержавних угод, а багатосторонні - через участь у роботі міжнародних організацій. Функціонування понад 4 тис. міжнародних організацій (з них понад 300 - міжурядових) утворює систему міжнародного політичного співробітництва, центральне місце в якій посідає Організація Об'єднаних Націй та її органи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Суспільно-політичне та національні рухи на західноукраїнських землях у ХІХ-на початку ХХст

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок