Головна Головна -> Реферати українською -> Геологія -> Класифікація природних ресурсів України, грунтові ресурси та їх картографування

Класифікація природних ресурсів України, грунтові ресурси та їх картографування

Назва:
Класифікація природних ресурсів України, грунтові ресурси та їх картографування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,37 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Класифікація природних ресурсів України, грунтові ресурси та їх картографування


ПЛАН
Класифікація природних ресурсів України.
Грунтові ресурси як об’єкт картографування.
Типи грунтів.
Зона Полісся.
Лісостепова зона.
Степова зона.
Українські Карпати.
Кримські гори.
Література.
Класифікація природних ресурсів
Є чимало класифікацій природних ресурсів. Природні класифі-кації ґрунтуються на відмінностях природних ресурсів за природ-ним генезисом та належності до тих чи тих компонентів і сил при-роди. Відповідно до свого призначення для використання людиною природні ресурси у структурному плані поділяються на такі види: енергетичні; сировинні й допоміжні промислові; їстівні (харчові, кормові, питні); оздоровчі, культурно-естетичні. Два останні види часто звуть рекреаційними. Крім того, останнім часом як окремий специ-фічний вид ресурсів розглядають територію (територіальні ресурси).
Оскільки природні ресурси — компоненти природи, вони можуть класифікуватися за належністю до того чи того класу або явищ при-роди. За цією ознакою вирізняються такі групи природних ресурсів: мінеральні, земельні, водні, лісові, фауністичні, рекреаційні, кліматичні.
Через загострення проблеми раціонального використання при-родних ресурсів та охорони природи в останні роки набула широко-го визнання класифікація за ознакою вичерпності природних ре-сурсів, яку іноді звуть екологічною класифікацією. За цією класифі-кацією всі природні ресурси поділяються на такі групи:
невичерпні, до яких належить внутрішнє тепло Землі, сонячна радіація, енергія прибою, припливів і відпливів, падаючої води, вітру та ін.;
вичерпні відновлювані: ґрунтовий покрив, водні ресурси, ліку-вальні грязі, лікарські рослини, рослинне паливо тощо;
вичерпні невідновлювані: мінеральна сировина, будівельні ма-теріали.
В основі економічної класифікації природних ресурсів лежить поділ їх на засоби виробництва і предмети споживання. Крім того, розрізняють природні ресурси виробничого й невиробничого, про-мислового й сільськогосподарського, галузевого й міжгалузевого, одно-та багатоцільового призначення.
Використання у виробничій системі природних чинників вима-гає адекватної цій системі оцінки. Визначення якості ресурсів та умов називають оцінюванням. Є два основні види оцінки: техноло-гічна (або виробнича) та економічна. За технологічної оцінки вияв-ляється ступінь придатності тіл або явищ природи для того чи того виду людської діяльності з урахуванням сучасної або перспектив-ної технології їх використання.
Економічна оцінка природних умов і природних ресурсів — це їх вартісний вираз. Вона виникла з потреб господарства, якому-необ-хідні не лише знання про кількості та якості природних ресурсів, їхні особливості, а й вираження їх у вартісних показниках, що їх можна використовувати в проектуванні та управлінні господарством. Труднощі економічної оцінки пов'язані з тим, що природні ресурси, як і природні умови, — це «дар природи» (доки в них не вкладено труд).
Визначилися дві групи економічних оцінок природних чинників: перша (відносно оцінки ресурсів) характеризує економічні результа-ти використання природних ресурсів, друга (відносно оцінки середо-вища) відображає економічні наслідки дії на довколишнє природне середовище. Найчастіше як останні виступають показники економіч-них утрат від забруднення, порушення природного середовища.
В Україні поширено багато грунтів. Вивчення та раціональне використання їх можливе тільки на основі детальних досліджень та проведення класифікацій грунтового покриву. Грутів у природі дуже багато і кожен з них має свої відмінності, але не завжди на це у них є спільні риси, як і в ґрунтоутворювальних процесах, так і в зовнішніх і внутрішніх морфологічних ознак. Це дало можливість різні властивості грунтів об’єкти у групи які одержали назву типи грунту. У генетичні групи, об’єднують грунти з однаковою будовою профілю, який розбивається в однотипних біологічних, гідрологічних і кліматичних умовах. Ці показники можна дістати з різних тематичних карт.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Класифікація природних ресурсів України, грунтові ресурси та їх картографування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок